Rüyada Kuran’ı kerim görmek ne anlama gelir

Kuran-ı kerim


Kur’an-ı Kerim’i Görmek ilim öğrenmeye ve bilgeliğe, kalacak olan mirasa, bir kimsenin size malını emanet etmesine ya da sizin ona emanet edeceğiniz mala, hükmetmeye ve iktidar ve güç sahibi olmaya işaret eder. Aynı zamanda helal rızık kazanmaya; aydınlık ve doğru yoldan sapmamaya, hayırlı istikamete de yorumlanmaktadır. Bazen de bağ ve bahçe satın almaya veya bahçe işleriyle uğraşmaya, bostana, iç açıcı ve ferah yerlere işaret eder. Kendisine Kuran’dan bir parça, bir söz verildiğini yahut elinde Kuran-ı Kerim’den bir ayet olduğunu gören kişi, bu ayeti aklında tutup unutmadan, bir an önce ne anlama geldiğine bakmalıdır.

Ayet, hayır, rahmet ve müjde anlamında ise, bu ayete göre amel eden kimse için hayra, ayet, gazap ve uyarı anlamında ise; işlenen bir günahtan dolayı başa gelecek cezaya ya da çekilecek çileye ve rüya sahibini ikaz etmeye yorumlanır. Ayet, bizden önceki ümmetlerin başından geçen ibret alınması gereken şeyleri anlatıyorsa, rüya sahibi için öğüt ve ibrete delalet eder. Kuran veya ayet gibi ondan bir parça okumak; üstünlük ve yüceliğe, kötü işler sonucunda yapılan tövbenin kabulüne, yoksul iken yoksulluktan kurtulmaya, varsa borçları alacaklılara borcu ödemeye delalet eder. Kuran okumak ve anlatılmak istenen manasını anlamak akıl ve zekâlı olmaya yorumlanır.

Rüyanızda çıplak beden ile Kuran okumak nefsini terbiye etmeye işaret eder. Kuran-ı Kerimi baştan sona kadar okumak; arzuladığı ve istediği şeyin yerine geleceğine delalet eder. Kur’an satın almak din ve Müslümanlık yolunda mal sarf etmeye, satmak ise ilimden ve dinden mahrum kalmaya, hiddetli ve hırçın olmaya yorumlanır.

Harflerini değişikliğe uğratarak Kuran okumak Allah’tan uzaklaşmaya ve O’na yüz çevirmeye, emirlerine karşı gelmeye ve sözleri üzerinde durmamaya işaret eder. Kuran’dan bir parçayı koparıp yemek ilim ile buluşmaya, bilgili olmaya ve Kuran okumaya, onun buyurduğu gibi hayırlı amel etmeye ve hayırlı işlerde bulunmaya yorumlanmaktadır. Kuranı yüksek bir yere açarak koymak iş ile ilgili makam ve mevki sahibi olmaya işarettir. Mushaf’ı açtığı halde onun yazılarının silindiğini ve okunmadığını görmek hayırsız işlere, Mushaf’ı hürmetle öpüp baş tacı etmek; hayırlı işlerde bulunup başarılı olmaya delalet eder. Hafız olmayan bir kimse Kuran’ı ezberlediğini görmüşse, mal ve mülk sahibi olmaya nail olur. Kur’an dinlediğini gören kimsenin devlet ve iş hayatı kuvvetli ve asil bir sonuca erişir.

Rüyada Kuran’ı kerim görmek ne anlama gelir
Rüyada Kuran’ı kerim görmek ne anlama gelir

Rüyada Kur ‘an Okumak Görmek

Rüyada Kur’an okumak görmek hayra yorumlanan bir rüyadır.  Kişi rüyasında Kuran-ı Kerimden sure okuduğunu gördüyse ve hangi süreyi okuduğunu bilmiyorsa rüyayı gören kişinin hastaysa iyileşeceğine, üzgün ve sıkıntıda ise sıkıntısının geçeceğine tabir edilir. Rüyada Kur’an okumak çok güzel bir rüyadır ve kişinin doğru sözlü olduğu anlamına gelir. Rivayetlere göre rüyada Kur’an okuduğunu gören kimse yüksek mertebelere ulaşır.

Rüyasında Kuran-i Kerimden ayet okuduğunu gören biri, ayetin ne anlama geldiğini biliyorsa rüya Allah’ın hayrına ve sevabına nail olduğuna delalet eder. Ayrıca rüyasında azap belirten bir süre okumakta kişinin Allah tarafından uyarıldığına işaret eder. Alimlerin yaptığı rüya yorumlarına göre rüyada hafız olmadığı halde ezbere Ku’an okuyan kişinin hayır ve hasenata nail olacağına yorumlanmıştır.

Rüyada Kuran Dinlemek Nedir?

Rüyada Kuran okumak çok hayırlı bir rüya olduğu gibi rüyada Kuran dinlemek de hayır olarak yorumlanmaktadır. Rüyada Kur’an dinlediğini gören bir kimsenin Kuranın emirlerine uyduğuna alamet eder. Cabir-ul Magribi’ye gire rüyasında Kuran-i Kerimi hatmettiğini gören bir kimsenin büyük sevaplar kazanacağına işarettir. Rüyayı gören kişinin dünyada arzu ettiği her isteğine ulaşacağına alamet eder. Ayrıca rüyada Kuran-i Kerimi doğru bir şekilde okumak da kişinin mal ve mülkünün artacağına delalettir.

Rüyada Kuran Okumanın Anlamı

Rüyada Kuran okumak rüya sahibinin izzet ve yüceliğe erişeceğine alamettir. Güzel sesle Kuran okumak kişinin affedileceğine ve ahirette yüksek derecelere ulaşacağına alamettir. Ancak caiz olmayan bir yerde Kuran-i  Kerim okuduğunu ya da dinlediğini gören kimse ise dinen noksan olduğunu gösterir. Bu kişinin tövbe etmesi ve inancını tazelemesi gerektiği hakkında yorumlanmıştır.

Rüyasında Kurandan ayet okuyan bir kişinin izzet ve yüceliğe erişeceğine yorumlanmıştır. Rüyasında Kuran okuduğunu gören kişi eğer günahkar biriyse Allah’u Teala’nın onun günah affedeceğine ve tövbesini kabul edeceğine alamet eder. Ayrıca kişi fakir ise zengin olur ve borcu varsa borcu öder. Kişi eğer bir konuda şahitlik yapacaksa rüya, kişinin doğru şahitlik yapacağına alamettir.

Rüyasında harfleri tahrif ederek Kuran okuyan kişinin ise Haktan döndüğüne ve ahdine hıyanet ettiğine işaret eder. Rüyasında Kuran-i Kerimde yer alan ayetin ne olduğunu bilmeyen kimsenin ise yalancı yere şahitlik yapacağına ya da bilmediği bilgileri söyleyeceğine işarettir. Rüyasında Kuran okurken kendisini dinleyen insanların olduğunu gören kişinin ise memur olacağına delalet eder.

Rüyada ölüye okunan Kur’an

Rüyada ölü üzerine okunan ayetleri gören kişinin ise öleceğine işaret eder.  Uyanık haldeyken okumayı iyi bilmeyen bir kişi eğer rüyasında amel defterini okuduğunu görüyorsa rüya sahibinin zengin olacağına, korkularından kurtulacağına ve her isteğine kavuşacağına işaret eder. Ayrıca o kişinin tövbe edeceği anlamına gelir.

Rüyada Kuran okumak görmek kişinin zenginleşeceğine, hastalıklarından kurtulacağına, Allah’ın tövbesini kabul edeceğine, yüksek mertebelere ulaşacağına işarettir. 

Rüyada Kur’an-ı Kerim Görmek Nedir?

Rüyada Kur’an-ı Kerim görmek her hali ile hayra ve güzelliğe işarettir. Kur’an Allah’ın ayetlerinin yazılı olduğu kitaptır. Dünya üzerinde yer alan en hayırlı kitaptır. Yaşayanlar ve ölüler için şifa kaynağıdır. Rüyada görülen Kur’an da hayra ve güzelliğe vesiledir. Genel olarak büyüklüğe ve yüceliğe delalet eder. Gören kişi izzet ve şeref sahibi olur. Rüyasında Kur’an gören kişinin tövbesinin kabul olacağına inanılır. Kur’an satın alan kişinin var ise borcunu ödeyeceğine ve fakirlikten zenginliğe geçeceğine rivayet edilir. 

Rüyasında Kur’an gören kişi eğer şahitlik yapacak ise yalandan uzaklaşacağına ve doğru şahitlik yağacağına delalet edilir. Rüyasında Kur’an ezberleyen kimse güzel bir şöhrete erişir. Aynı zamanda izzetli ve yüce bir insan olur. Kur’an istemek de diğer görülen durumlar gibi güzelliğe işaret eder. Kişinin sevince ve doğruya erişeceğine delalet eder. Kur’an görmek hayırlı rüyalarında en hayırlısı olarak kabul edilir. Allah kelamı olan Kur’an hayatın her yerinde güzelliğe ve iyiliğe işaret eder. 

Rüyada Kur’an-ı Kerim Öpmek

Rüyada Kur’an- Kerim öpmek hayra yorumlanmaktadır. Hayra muvaffakiyet olunacağına delalet eder. Hayırlı işler yapılacağına ve güzel işler nedeniyle takdir alınacağına işaret eder. Rüyasında Kur’an nerede görülmüş ise kişinin orada güzel işlere girişeceğine ve bunda muvaffak olacağına delalet eder. Kur’an görülmesi iyi insanlar ile karşılaşılacağına işaret eder. Güzel ve hayırlı insanlardan oluşacak topluluğa delalet eder. Bu hayırlı insanların bütün işlerinin yolunda gideceği manası taşır. 

Rüyada Kur’an-ı Kerim görmek memur olunacağına delalet eder. Sözü dinlenen bir kimseye işarettir. Sözü dinlenen bir kimse olarak tabir edilir. Rüyasında Kur’an gören kimsenin gelecek hayatı zenginleşir ve güzelleşir. Mal ve rızık konusunda korkunun üzerinden gideceğine rivayet edilir. Rüyada Kur’an görülmesi ilim, hikmet, miras, kuvvetli olma, hüküm sahibi olma, helal kazanç ve emanet olarak yorumlanır. 

Rüyada Kur’an Satın Almak

Rüyada Kur’an satın almak hayırlı mal sahibi olmaya yorulur. Din ve hayra mal harcanacağına delalet eder. Bunların yanında satın alınan Kur’an mirasa da işaret eder. Kişinin gittiği ve inandığı yolun doğruluğuna rivayet edilir. Kirmani’ye göre Kur’an satın almak cemaatte iyi bir yere gelineceğine ve bu durumdan sonra lider olunacağına işaret eder.

Rüyada Kur’an-ı Kerim görmek ve kendisine buradan bir şey verilmesi ile ayeti eline alan kişinin eğer hafızasında o ayeti tutar ise bütün sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Bu şekil bir rüya hayırlı rüyaların başında gelir. Tüm rüyaların içinde en hayırlı olanların başında sayılır. Rüyasında Kuran’ı boynuna asmakise yönetici olunacağı manasına gelir.

Rüyada Elinde Kur’an Görmek

Rüyada elinde Kur’an görmek iyiliğe ve güzelliğe işarettir. Allah tarafından kişinin korunacağına delalet eder. Rüyasında Kuranı eline alan kişinin yakın zamanda mutlu olacağı rivayet edilir. Rüyada uykusunda Kuran’ı yastık yapan kimse eğer Kur’an okuyor ise hatmedeceğine ve ezberleyeceğine tabir edilir. Bunun yanında Kur’an ile amel edeceğine işaret edilir. 

Rüyada Kur’an görmek ve onu kaybetmek ise hayırsız rüyalar arasında yer alır. Kişinin sahip olduğu ilmi unutacağına bildiği Kuran’ı unutacağına delalet eder. Kişiye verilecek önemli bir makam olarak delalet eder. Kuranı ezberden okumak rüya sahibinin davasında haklı olduğunu ve güzel ameller yağan biri olduğunu işaret eder. Allah’ın emir ve yasaklarına uyan ve insanları bu yönde uyaran bir kimse olarak görev yaptığına delalet eder. 

Rüyada Kur’an Ezberlemek

Rüyada Kur’an ezberlemek ayete göre yorumlanmaktadır. Ayeti Kerime rahmet ve müjde veren bir ayet ise kişinin güzel bir menfaate ulaşacağına delalet eder. Ayet eğer azap hakkında bir ayet ise kişinin günahlarından dolayı tövbe etmesi gerektiği manasına gelir. Kur’an ezberlemek aynı zamanda kişinin akıllı biri olduğuna işaret eder. Allah tarafından verilen zekaya delalet eder.

Rüyada Kuran’a yazı yazan kişinin yakın zamanda mala kavuşacağına işaret edilir. Gelen malın ise hayırlı olacağına tabir edilir. Rüyada Kur’an hatim etmek büyük sevapların kazanılacağına delalet eder. Kişinin çok istediği konuların yerine geleceğine ve girişeceği işlerde başarılı olacağına tabir edilir. 

Rüyada Kur’an Öğretmek

Rüyada Kur’an öğretmek en hayırlı rüyalardan biridir. Kişinin izzetli ve şerefli biri olduğuna delalet eder. Günahkar bir kimse rüyasında Kur’an öğretiyor ise tövbe etmesine ve tövbenin kabul edileceğine işarettir. Fakir bir kimse görür ise zengin olacağına borçlu kimsenin borcunu ödeyeceğine delalet eder. Eğer bir yerde şahitlik yapacak kimse görmüş ise şahitliğinin doğru olacağına rivayet edilir. Kendisinde bir emanet var ise sahibine emin şekilde teslim eder. Rüyada Kur’an görmek en hayırlı rüyalar arasında görülür. Kuran gerçek hayatta en hayırlı kitaptır. Müslümanların yol haritası ve Allah’ın kelamıdır. Doğrudan Allah’ın insanlar ile konuşmasıdır. Bu nedenle hem dünya hayatında hem de rüyada hayırlıdır. Rüyasında Kur’an gören kimsenin hayatında güzelliklerin gelmesi an meselesidir. Hem dünya hem ahiret hayatının güzel olunacağına delalet etmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap