Reptilian Nedir, Nasıl Görünür, Amacı Ne?

Reptilianlar insan ırkından daha kudretli olduğuna inanılan, eskiden yaşadıkları düşünülen bir ırktır. Amacı en üstün olmaktır. Bir nevi miteolojiktir.

Reptilianlar Nedir?

Reptilianlar Pek çok insan kendisinden daha üstün bir canlı ile karşılaşmamıştır. Hal böyleyken insanın kendisinden daha üstün bir varlık olduğuna inanması çok daha güç bir hal almaktadır.

Ancak reptilian nedir? Sorusunun cevabına bakıldığı zaman insandan daha üstün bir varlığın olduğu söylenmektedir. Repitilianlar kimilerine göre çok eski dönemlerde dünyaya gelmiş farklı bir ırkın insan ırkı ile melezlenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bu teori birçok farklı mitolojik hikayeye de dayandırılmaktadır. Repitilianların insan ırkının içerisinde gizlenmiş olduğu ve insan ırkını yönetiyor olduğu düşünceleri oldukça korkunç. Genel olarak repitilianlar hakkındaki kanı insanlığı savaşa ve kaosa sürükledikleri yönündedir.

Bilim kurgu dizlerinde ya da filmlerinde görülmeye alışılmış olan uzaylı modelinin aksine reptilianlar oldukça farklılardır.

Bu ırkın insan ile farklı bir ırkın melezlenmesi sonucu ortaya çıkması ve çok farklı bir görünüm ile kötü bir amaca hizmet etmeleri onları daha da korkunç kılmakta. Kimileri için inandırıcı olmayan bu hikayeler kimileri içinde yaşanan birçok olayın ispatı olarak görülüyor.

Reptilian Nasıl Görünür?

Reptilianlar

Reptilian alışılagelmiş uzaylı görünümünden çok daha farklı bir görünüme sahiptir. Oldukça ilgini görünümleri bir sürüngen ile insan karışımı olarak nitelendirilmektedir.

Repitilianlar birçok açıdan sürüngenlere benzemektedirler. Yeşil ve pullu bir görünümleri aynı zamanda tıpkı sürüngenler gibi tek bir çizgi halinde göz bebekleri bulunmaktadır. Tüm bunlar ile birlikte insanlar gibi kol ve bacaklara sahiptirler.

Bu noktada reptilianları özel kılan kısım insan görünümüne bürünebiliyor olmalarıdır. İşte bu özellikleri sayesinde reptilianlara daha çok insan inanmaktadır.

Çünkü reptilianların amacı ile bu insan görünümüne girmeleri örtüşmektedir. Reptilian insan kılıf sayesinde rahatça insanların arasına karışabilmekte, insanları yönetebilecek bireyler haline gelmekte ve insanların hayatına müdahale edebilmektedir.

Bu noktada insan kılıfına girmelerinin en büyük sebebi olarak sayılarının insan nüfuzundan çok daha az olması olarak görülmektedir. İnsan görünümüne bürünerek insanların arasında daha rahat hareket edebilmekte ve amaçlarına doğru emin adımlar atabilmektedirler.

Reptilianların Amacı Ne?

Reptilianlar

Reptilian ırkı dünyada varlığını sürdüren en üstün ırk olmayı hedeflemektedir. Bu noktada reptilianların kan ve kaostan beslendikleri söylenmektedir.

Yaşanan birçok savaşın ve diğer olumsuz etkilerin reptilianların işi olduğu dile getirilmektedir. Hatta bu konu hakkında birçok farklı kitap dahi yazılmış ve hikayeler dile getirilmiştir. İnsan yaşantısına ve dünyanın gidişatına bakıldığı zaman bu durum insanlara farklı açılardan mantıklı gelmektedir.

Özellikle savaşın gelişmesine sebep olan insanlar ya da insanlığı durmaksızın bir kaosa sürükleyen adımlar doğrudan reptilianlar ile ilişkilendirilmektedir. Ünlü isimlerin ya da illüminati gibi örgütlerin repitilian oldukları ya da reptilianlar tarafından kuruldukları dile getirilmektedir.

Bu ırkın en büyük amacı dünyadaki insan nüfuzunu azaltmak ve dünyayı tamamı ile ele geçirmektir. Ancak bunu şuan ki sayıları ile açıktan savaşarak yapmayacakları için gizli bir şekilde sürdürdükleri düşünülmektedir.

Bu gizliliği de insan görünümüne bürünerek sağladıkları dile getirilmektedir. İnsan görünümüne bürünmeleri sayesinde halkları birbirine düşürebilmekte, büyük savaşların ortaya çıkmasına sebep olabilmekte ve büyük liderlerin yerine geçerek insanları yönetebilmektedirler. Bu sayede dünyada kaosa sebep olarak savaşlar ile insan nüfuzunun azaltılmasına imkan tanımaktadırlar.

Repitilianlar İnsanların Arasında mı?

Reptilianların insanların arasında olduğu inancı giderek büyümekte ve belirli kanıtlara dayandırılmaktadır.

Özellikle binlerce yıldır insanların arasında oldukları inancı büyük bir kesim tarafından kabul görmektedir. Dünyayı değiştiren, savaşlara sebep olan, parayı kontrol eden, insan nüfuzunun azaltılmasını savunan, sömürge sistemlerini kuran insanların her zaman insan kılıfına girmiş reptilianlar oldukları savunulmaktadır.

İnsanların arasında tıpkı bir insan gibi yaşadıkları ancak asıl amaçlarının doğrudan insanlara zarar vermek olduğu düşünülen repitilianlar mitolojilerdeki efsanevi karakter ile bağdaştırılmaktadır.

Özellikle mitolojilerde yer alan yarı sürüngen ve yarı insan tanrı figürlerinin birere reptilian olduğuna dair birçok kanıt sunulmaktadır. İnsandan çok daha üstün olan ve farklı güçlere sahip olan bu yarı insan ve yarı sürüngen tanrılar binlerce yıldır anlatılan hikayelerde yer almaktadır.

Birbirinden bağımsız toplumlarda dahi birçok farklı şekilde işlenen bu yarı insan yarı sürüngen tanrıların reptilian oluğu inancını arttırmaktadır. Çünkü birbirinden haber alamayan toplumların dahi aynı figürler ile tanrı olarak adlandırdıkları bu canlıların insan yaşamında önemli değişimlere sebep oldukları bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap