Rağbet İsminin Anlamı

Rağbet İsmi

Rağbet İsminin Anlamı kulağa oldukça garip gelen isimlerden bir tanesidir. Geçmiş zamanlardan günümüze kadar kullanılan ve pek çok kişinin anlamını merak ettiği isimler arasında yer alan Rağbet ismi sıklıkla Rağbet isminin anlamı nedir? Sorusuna maruz bırakmaktadır. Rağbet ismini ilk kez duyan ve hangi cinsiyet için uygun olduğunu düşünen kişiler bu soruyu sormakta ve Rağbet isminin anlamını öğrenmeye çalışmaktadır. Ardından da çocuklarına koyma kararına da varmaktadır.

 Genel bir değerlendirme yapıldığında ve uzmanların gerçekleştirdiği açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda Arapça kökenli kız isimleri arasında yer alan Rağbet isminin pek çok anlamının olduğunu görmek mümkündür. Rağbet isminin anlamlarına bakıldığında ilk anlamının istek, ikinci anlamının arzu, üçüncü anlamının ise istekle karşılama olduğu görülebilir.

Rağbet İsminin Anlamı
Rağbet İsminin Anlamı

 Arapça kökenli kız isimleri arasında yer aldığı için Rağbet ismi hakkında merak edilen bir diğer konu ise Rağbet ismi kuranı Kerim’in içerisinde geçiyor mu? Sorusu olmaktadır. Genellikle kız çocuklarında kullanılan ve Arapça kökenli olan Rağbet ismi Kur’an-ı Kerim içerisinde geçmeyen isimler arasında yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim içinde geçmeyen isimler arasında yer alan bu isim anlamı güzel olduğu için caiz olan isimlerden biridir. Bu nedenle çocuklara Rağbet isminin verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sizler de çocuğunuza Rağbet ismini vermek istiyorsanız hiçbir tereddütte kalmadan çocuğunuza Rağbet ismini verebilirsiniz.

 Rağbet ismi hakkında sıklıkla araştırılan bir diğer konu ise Türkiye’de Rağbet ismine sahip kaç kişinin olduğudur. Türkiye’de paylaşılmış olan verilere göre 2022 yılında toplam 118 kişiye Rağbet ismi verilmiştir. Bu kişilerden altı tanesi İstanbul’da, beş tanesi Ankara’da, 13 tanesi ise İzmir’de yaşamaktadır. Genel bir değerlendirme yapıldığında ve isim istatistikleri incelendiğinde Rağbet isminin Türkiye sıralaması 6584 olarak görülmüştür. En çok tercih edilen kız çocuğu isimleri arasında ise Rağbet isminin 2797. sırada yer aldığını görmek mümkündür.

 Çocuklara Rağbet ismi verilmeden önce dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise Rağbet isminde olumlu özellikleri olmaktadır. Her isimde olduğu gibi Rağbet ismine de olumlu ve olumsuz özellikler bulunur. Rağbet isminin olumlu özellikleri arasında sevecenlik, iyi niyet, cesaret, iyi kalplilik, duygusallık, sorumluluk, kararlılık, sabır, tutumluluk, mantıklılık, mükemmeliyetçilik ve kuralcılık yer almaktadır. Genel bir değerlendirme yapıldığını Rağbet isminin olumsuz  özellikleri arasında ise risk almaktan kaçınma abartma, detayları sevmeme ve dağınıklık bulunmaktadır. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğundan Rağbet isminin  olumlu özelliklerinin olumsuz özelliklerinden daha fazla olduğu görülmektedir.

Bu nedenle çocuğuna Rağbet ismini vermek isteyen kişiler ilk olarak Rağbet isminin olumlu ve olumsuz özelliklerini incelemeli ve ardından ismi tercih edip etmeyeceğine de karar vermelidir. Rağbet ismi hakkında merak edilen bir diğer nokta ise Rağbet ismine benzeyen isimler olmaktadır. Çocuklarının uyumlu isme sahip olmasını isteyen ya da çocukları arasında uyumlu isimler tercih etmek isteyen kişiler Rağbet ismi ile uyum sağlayan isimler arayış içerisine girmektedir. Eğer sizler de Rağbet ismi ile uyumlu isim arayış içerisindeyseniz özel olarak hazırlanmış olan listeden bir isim  seçebilirsiniz. Listede yer alan tüm isimler caiz ve anlamı güzel isimlerdir.

Rağibe, Ağbet, Gurbet, Muhabbet, Sohbet, Şerbet, İsabet, Sahabet, İcabet, Rahmet, Rayet, Rasafet, Rasanet, Rojhat, Ruhat, Ruhsat, Refakat, Riayet, Rikkat, Rüyet, Rağıb, Gurbet, Heybet, Tibet, İsabet, Karabet, Rafet, Rahmet, Rayet, Reşit, Reşat, Raşit, Rifat, Rıfat isimleri Rağbet ismine benzeyen isimler olarak bilinmektedir. Bu isimler arasından birinin seçilmesi durumunda çocuklara Rağbet ismi ile benzer isim verilmesi mümkündür.

Rağbet isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 1 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – İstek, arzu. İstekle karşılama

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Rağbet ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Rağbet ismini kullanan 77 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Rağbet ismini kullanan 6 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Rağbet ismini kullanan 5 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Rağbet ismini kullanan 13 kişi bulunmaktadır.

Rağbet isminin Türkiye sıralaması

Rağbet en çok kullanılan 6584. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 2797. isimdir.

Rağbet ismini kullananların sayısı, son bir yılda artış göstermemiştir.

Rağbet isminin Harf Analizi

Kişiye Rağbet ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Ğ : Bir şeyin sonuna kadar azimle ,mücadele ederek gitme.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

T : Duygularını zor açabilen birini akılda uyandırır,T harfini çok tercih edilmemelidir.

Rağbet İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Rağbet ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Rağbet isminin anlamını gözden geçirin!

Rağbet İsminin Numerolojisi

Rağbet isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

R: yirmi bir
A: bir
Ğ: dokuz
B: iki
E: altı
T: yirmi dört
TOPLAM: 63

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap