Namık Kemal Sözleri

Namık Kemal Sözleri Türk Edebiyatımız da birçok yazar ve şairimiz de günümüz üzere içeriğinde adeta kendileri ile ilgili şifreler saklayan şahsına münhasır sözler vardır.

Namık Kemal sözleri de buna en güzel örneklerden biridir. Bu  güzel  sözler onların düşünce, tarz, dünya görüşleri , eski ve yeniye bakış açıları , siyasi düşünceleri, hatta karakterleri ile ilgili bize bilgiler verir.

İnsan hangi konuda olursa olsun, hangi düşünceye sahip olursa olsun aynı ve karşıt fikirleri okuyup karşılaştırıp analiz ederek savunduğu fikrin doğruluğundan tam emin olur ya da yandığının farkına varır. Üstelik bütün bu okumalar karşılaştırmalar esnasında hem kendi hem de karşıt fikrin açısından düşünebilir haklı ve haksız yanlarını görebilirse o zaman fikrinin netleşmesinde tam hedefe varır. Bunu hem fikirler bazında hemde kişiler bazında yapabilir. O yüzden bunun en etkin malzemesi bol bol okumaktır.  

Hani demiştik ya insan hem kendi savunduğu hem de karşı gördüğü fikirleri ya da insanları okuyup araştırırken çok okumanın getirisi olarak kendisinde eksik kalan veya tam olan yanlarıda görür. İşte bu yüzden yaş ve zaman kavramı olmaksızın okumak gerekir, okumayı da tavsiye etmek düstur edinmelidir.

Namık Kemal Sözleri
Namık Kemal Sözleri

İşte Editörün Seçimi ile En Güzel Namık Kemal Sözleri

 1. “Türk’üm diyene canım, yüreğim feda olsun.”
 2. “Yüce Türk milleti, bir millet ki, zorla ve silahla ancak mezara konulur.”
 3. “Türkçülük, bir ülkeyi yönetmeye benzemez; Türkçülük, bir milleti idare etmeye benzer.”
 4. “Edebiyat, milletin ahlakını yükselten en kuvvetli unsurdur.”
 5. “İnsanın şuurlu bir fikri olmadan, sevgi ve muhabbeti olmaz.”
 6. “Türk milleti; devletiyle, askeriyle, ailesiyle bir bütündür.”
 7. “Bir millet, kendi geçmişine, atasına sahip çıkarsa, geleceğe de sahip çıkmış olur.”
 8. “Yalnızlık mı korkutur seni, milletin yanında bir yalnızlık vardır ki, onu ancak akıllı adam duyar.”
 9. “Milletin hayat ve bekası için çaba gösterenlere düşman olanlar, millet düşmanıdır.”
 10. “Milletini sev, milletinden üstün tut; ama milletini başkalarından aşağı tutma.”
 11. “Gerçekçi olmak için, milletin maddi ve manevi durumunu iyi bilmek gerekir.”
 12. “Milletin yükselmesi için, zenginleşmesi için, haysiyet kazanması için çalışmak gerekir.”
 13. “Bir milletin kudret ve şerefi; geçmişin ahlakı, haysiyetidir.”
 14. “Bir milletin yükselmesi için, önce o milletin ahlakının yükselmesi gerekir.”
 15. “Namık Kemal, bir Türk milliyetçisi ve aydını olarak, milletinin onuru ve bağımsızlığı için çaba göstermiştir.”

Namık Kemal’in sözleri, Türk milletine ve milli değerlere vurgu yapar. Eserleriyle Türk edebiyatına önemli katkılar sağlamış ve milli bilinçle hareket etmenin önemini vurgulamıştır.

Namık Kemal Sözleri

 • Manşet: Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.
 • Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.
 • Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.
 • Düşene gülen acıyandan çok bulunur.
 • Kimsenin lütfuna olma tadip bedeli cevheri hürriyettir.
 • Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafa hizmetten.
 • İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir.
 • Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.

Bazen fikirlerini de değiştirmelisin çünkü sen fikirlerinin kölesi değil sahibisin.

Dünyaya gelmek hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir.

Ne efsunkâr imişsin ah ey dîdar-ı hürriyet esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.

Devlet halkın ne babasıdır ne hocasıdır ne vasisidir ne lalasıdır.

Okumayı öğrenmek en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle insaniyeti okumakla kaimdir.

Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da ana babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

Bu kadar adam gördüm içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?

İnsan her nefesini mezardan uzaklaşmak için alır ama her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalır.

Vatan sevgisinden maksat toprağa değil onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

İnsan ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de kendi öleceğine inanmak istemez.

Terbiye ana kucağından başlar her söylenilen kelime çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Kimse takdir edemez âlemde kendi mahiyetini reyi ile/münferit vasıta-i rüyet iken göremez kendini dide bile (Kimse kendi niteliğini kendi görüşüyle algılayamaz. Tek görme organı göz olduğu halde gözün kendini göremediği gibi.)

20 yorum

Bu sözlerin her biri ayrı bir hikaye anlatıyor gibi.

Bu satırları okurken tarihle bağlantı kuruyorum.

İbrahim Can  -  Şubat 18, 2022 / 5:59 pm

Bu sözler bana büyüklerimin anlattıklarını hatırlattı.

Bu sözlerle tarihe bir yolculuk yaptım, çok değerli.

Bir döneme ait hisler burada ne kadar canlı.

Ne kadar güzel ifadeler, dönemin ruhunu hissediyorum.

İlk defa okumama rağmen, Namık Kemal’in ne kadar büyük bir düşünür olduğunu anladım.

Okurken kendimi o dönemde gibi hissettim, ne kadar etkileyici.

Vatan, millet, özgürlük… Hepsini burada buldum.

Ne kadar güçlü kelimeler, Namık Kemal gerçekten büyük bir yazar.

İlk defa böyle etkilendiğimi hissediyorum, harika bir deneyim.

Böyle büyük bir şairin kelimeleri karşısında saygı duyuyorum.

İlk defa okuyorum ve çok etkilendim.

Bu satırları okurken tarihin tozlu sayfalarını aralıyorum.

Lütfullah  -  Ocak 5, 2023 / 12:32 am

Namık Kemal’in düşünceleri bugün de geçerli, etkileyici.

Her bir kelime ayrı bir düşündürüyor, teşekkürler Namık Kemal.

Namık Kemal’in düşünceleri zamanın ötesinde, çok öğretici.

Bu kadar net ve güçlü kelimelerle ifade etmek büyük bir yetenek.

Kendimi bu sözlerde buldum, çok dokunaklı ve içten.

Bu sözlerin her biri, bugün de geçerli, ne kadar anlamlı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap