Namık Kemal Sözleri

Namık Kemal Sözleri Türk Edebiyatımız da birçok yazar ve şairimiz de günümüz üzere içeriğinde adeta kendileri ile ilgili şifreler saklayan şahsına münhasır sözler vardır.

Namık Kemal sözleri de buna en güzel örneklerden biridir. Bu  güzel  sözler onların düşünce, tarz, dünya görüşleri , eski ve yeniye bakış açıları , siyasi düşünceleri, hatta karakterleri ile ilgili bize bilgiler verir.

İnsan hangi konuda olursa olsun, hangi düşünceye sahip olursa olsun aynı ve karşıt fikirleri okuyup karşılaştırıp analiz ederek savunduğu fikrin doğruluğundan tam emin olur ya da yandığının farkına varır. Üstelik bütün bu okumalar karşılaştırmalar esnasında hem kendi hem de karşıt fikrin açısından düşünebilir haklı ve haksız yanlarını görebilirse o zaman fikrinin netleşmesinde tam hedefe varır. Bunu hem fikirler bazında hemde kişiler bazında yapabilir. O yüzden bunun en etkin malzemesi bol bol okumaktır.  

Hani demiştik ya insan hem kendi savunduğu hem de karşı gördüğü fikirleri ya da insanları okuyup araştırırken çok okumanın getirisi olarak kendisinde eksik kalan veya tam olan yanlarıda görür. İşte bu yüzden yaş ve zaman kavramı olmaksızın okumak gerekir, okumayı da tavsiye etmek düstur edinmelidir.

Namık Kemal Sözleri
Namık Kemal Sözleri

Namık Kemal Sözleri

  • Manşet: Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.
  • Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.
  • Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.
  • Düşene gülen acıyandan çok bulunur.
  • Kimsenin lütfuna olma tadip bedeli cevheri hürriyettir.
  • Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafa hizmetten.
  • İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir.
  • Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.

Bazen fikirlerini de değiştirmelisin çünkü sen fikirlerinin kölesi değil sahibisin.

Dünyaya gelmek hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir.

Ne efsunkâr imişsin ah ey dîdar-ı hürriyet esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.

Devlet halkın ne babasıdır ne hocasıdır ne vasisidir ne lalasıdır.

Okumayı öğrenmek en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle insaniyeti okumakla kaimdir.

Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da ana babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

Bu kadar adam gördüm içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?

İnsan her nefesini mezardan uzaklaşmak için alır ama her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalır.

Vatan sevgisinden maksat toprağa değil onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

İnsan ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de kendi öleceğine inanmak istemez.

Terbiye ana kucağından başlar her söylenilen kelime çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Kimse takdir edemez âlemde kendi mahiyetini reyi ile/münferit vasıta-i rüyet iken göremez kendini dide bile (Kimse kendi niteliğini kendi görüşüyle algılayamaz. Tek görme organı göz olduğu halde gözün kendini göremediği gibi.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap