Musa İsminin Anlamı

Musa İsmi

Musa isminin anlamı 8 farklı şekilde tanımı yapılır. İlk olarak vasiyet edilmiş, vasi, nas olunmuş, vasiyet yerine getirmekte vazifelendirilmiş olandır. Tavsiye olunmuş Sina Yarımadası’nda Eymen Vadisi’nde Tur Dağı’nda Allah’ın lütfuna mazhar olan kavmine on emir adı altında Allah’ın şeriatını bildiren peygamber. Büyük kitaplardan bir tanesi Tevrat ona indirilmiştir. Acıması bol olan, ortanca kardeş, Musevi dininin kurucusu olan İsrail Peygamberi ve kanun koyucudur. Bir vasiyeti yerine getirmekle olan görevli kimsedir. İslam Peygamberi Hz Musa Aleyhisselam’ın ve kanun koyucusu, Musa eli Kazım 12 imamdan yedincisi. Allah’ın şeriatını bilen peygamber. Musa isminin cinsiyeti erkek, kökeni Arapça’dır. Yüce kitap Kur’an-ı Kerim’de yer alır.

Musa isminin TDK’deki anlamı 2 farklı sözlükten incelenir genel Türkçe lügati olarak, vasiyet edilen, vasiyet olunan kişi, vasi seçilmiş, tayin edilmiş kimse.

Musa İsminin Anlamı
Musa İsminin Anlamı

Musa isminin analizi çevresi geniş olmayan dostları az ve öz olan kişidir. İlişkileri için sevdi mi tam anlamıyla seven, bağlanan bağlanmış kişi. Onları heyecanlandıran bir durum söz konusu olduğunda gözleri başka bir şey görmez. Fazla heyecanlı olan kişi, geniş bir yüreğe sahip duygusaldır.

Musa isminin anlamı bu isimde olan kişilerin olumlu yönleri, arkadaş canlısı, tarafsız, yumuşak, estetik kaygıları yüksek olandır. Yeni fikirler ortaya çıkarabilen, sosyal, hoşgörülü, huzuru çok seven, kişilerdir. Duyarlı, sevecen, sanatsal, tatlı dilli, dengeli, nezaketli, eğlenmeyi çok sevendir. Adil zevk sahibi, uyumlu, iyimser, uzlaşmacı, ılımlı, zarif kişilerdir.

Musa isminin anlamı ve bu isimde olanların olumsuz yönleri, aşırı bir şekilde detaya önem veren, zor affedici olan, aşırı sorgulayan, kuşkucu kişilerdir. Aşırı titizliği olan, zor memnun olandır.

Musa isminin anlamı ve bu isimde olan kişilerin fiziksel özellikleri, atletik bir yapıda vücuda sahip olandır. Pürüzsüz bir cildi olandır. Gözler ince ve düz, kaş yapısı düz ve arası açık, gamzeli çenesi kısa, düz saçlıdır. Kalın ve gür güven verici ses tonuna sahiptir. Musa isminin rengi yeşil, kader sayısı ise 7’dir.

Musa isminin kişilik analizi, Musa ismine sahip olan insanlar yaşamlarına dokundukları herkes için güçlü bir örnek olma eğiliminde olurlar. Genel olarak büyük çabaları büyük bir başarı üstlenen yetenekli kimselerdir. Karizmatik, lider konumundadır. Gerçeğe adalete ve disipline değer verirler ve aynı görüşte olmayanlara çabuk sinirlenebilen kişilerdir. Kendi mevcut potansiyellerini geliştirmezler ise pasif ve katı olabilirler. Yaşamlarında düzeni ve planlı, programlı olmayı çok sever ve her zaman o şekilde olmayı tercih eder. Gelenekseldir, böyle oluşu düşüncelerine de yansır.

Musa ismi caiz mi? Musa ismi caiz olan isimler listesinde yer alır. Kur’an-ı Kerim’de bu isim yer aldığı için Kur’an-ı Kerim’den ismi koymak isteyenlere uygun isimler içindedir. Yine de bu isim bir çocuğa verilirken Musa isminin anlamı gözden geçirilerek konulabilir.

Musa ismine benzer isimler açısından Musa isminde bulunan harf sayısı 4, hece sayısı 2 olur. Musa ismine uygun ikinci isimler ise, Muhammed Musa, Musa Kazım, Musa Kaan, Musa isminin anlamı ve Musa ismine uygun isimler Musap, Musab, Musadık, Musavvir.

Musa isminin anlamı ve bu isimle 3 harfli ses uyumlu olan isimler Mustafa, Muslu, Mushap, Müslim, Mustan.

Musa isminin anlamı açısından Musa ismi ile uyumlu olan kız isimleri, Musaffa, Atusa, Müslihe, Melisa, Mediha, Mina, Mira’dır. Musa ismine sahip ünlüler Musa ismine sahip ünlü bir kişiye rastlanılmamıştır.

Musa isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 8 farklı şekilde tanımlanmıştır.

 • 1 – Vasiyet Edilmiş. Vasi Nasbolunmuş, Vasiyeti Yerine
  Getirmekle Vazifelendirilmiş. Tavsiye Olunmuş. Sina
  Yarımadısında, Eymen Vadisinde Tur Dağında Allah’ın
  Lütfuna Mazhar Olarak, Kavmine “On Emir” Adı Altında
  Allah’ın Şeriatını Bildiren Peygamber. Büyük Kitaplardan
  Tevrat Ona İndirilmiştir.
 • 2 – Acıması Bol Olan
 • 3 – Ortanca Kardeş
 • 4 – Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu.
 • 5 – Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
 • 6 – İslam Peygamberi Hz. Musa (a.s) ve kanun koyucusu.
 • 7 – Musa el-Kâzım, 12 İmam’dan yedincisi.
 • 8 – Vasiyet edilmiş. Vasi nasbolunmuş, vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş. Tavsiye olunmuş. Sina yarımadısında, Eymen vadisinde Tur dağında Allah’ın lütfuna mazhar olarak, kavmine “on emir” adı altında Allah’ın şeriatını bildiren peygamber. Büyük kitaplardan Tevrat ona indirilmiştir

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Söylenişi: mu:sa:
Kuran ‘da geçiyor.

Musa ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Musa ismini kullanan 127.490 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Musa ismini kullanan 18.807 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Musa ismini kullanan 7.886 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Musa ismini kullanan 5.228 kişi bulunmaktadır.

Musa isminin Türkiye sıralaması

Musa en çok kullanılan 87. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 43. isimdir.

Musa ismini kullananların sayısı, son bir yılda 275 kişi artmıştır.

Aşağıdaki grafik, Musa isminin en son hangi yıllar popular olduğunu, o yıl doğan bebeklere verilen erkek isimleri arasında kaçıncı sırada olduğunu göstermektedir.

Musa isminin Harf Analizi

Kişiye Musa ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Musa İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Musa ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Musa isminin anlamını gözden geçirin!

Musa İsminin Numerolojisi

Musa isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

M: on altı
U: yirmi beş
S: yirmi iki
A: bir
TOPLAM: 64

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap