Mürsel İsminin Anlamı

mursel-isminin-anlami-13223

Mürsel İsminin Anlamı

Günümüzde kullanılan ve tercih edilmek istenen isimlerin anlamları, oldukça araştırılmakta ve merak edilmektedir. Ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan ve anlamı merak edilen isimler arasında Mürsel ismi de yer almaktadır. Mürsel isminin anlamı nedir? sorusu üzerine çeşitli araştırmalar gerçekleştirilir. Açıklanacak olursa; Gönderilmiş olan elçi ya da peygamber anlamları ile ifade edilir. Aynı zamanda güneş ışığında parlayan su damlası, güçlü, yiğit, görkemli, yürekli bir ünlü olarak da tanımlanır. Tüm bu tanımların yanında, salıverilmiş suç, Hz. peygamberin isimlerinden, bir yazı stili, resul ve peygamber olarak da ifade edilir. Mürsel TDK’deki anlamı ise, yollanmış ve gönderilmiş olmaktadır.

Mürsel ismine cinsiyet açısından bakıldığında, erkekler tarafından kullanıldığı belirtilmektedir. Ayrıca bu ismin kökeninin ise Arapçaya dayandığı bilinir. Bir ismin Kur’an’da geçip geçmediği konusu da, toplumumuzda önemli olan konular arasında yer almaktadır. Bu noktada Mürsel ismi, Kur’an’da geçen isimler arasında yer almaktadır. Bakara suresinin 252. ayetinde geçmektedir.

İsimlere ait kişilik analizi, genellikle isimler konusu hakkında yapılan araştırmalar arasında yer almaktadır. Mürsel isminin kişilik analizi ise, oldukça merak edilmektedir. Açıklanacak olursa, şu şekilde belirtilebilir; Bu isme sahip kişiler, girişimci, lider, öncü ve kendilerini ortaya koyma eğiliminde olmaktadırlar. Güçlü bir konuma ve itibara ulaşabilmek, gerçekleştirmek istedikleri en büyük hedefleri arasında yer almaktadır. Herkesten çok kendilerini önemserler ve ben merkezci olmaktadırlar. Rekabet ortamlarından hoşlanırlar ve böyle ortamların içinde olmayı severler. Bu isme sahip kişiler için başkaları tarafından beğenilmek ve tüm dikkatin üzerlerinde olması, hoşlarına giden durumlar olmaktadır. Başına buyruk bir yapıların olmasından dolayı, tartışma ortamlarında sıkça yer alırlar.

Bu ismin olumlu özellikleri arasında, arkadaş canlısı, ılımlı, zarif, yaratıcı, uzlaşmacı, tarafsız, iyimser, uyumlu, yumuşak ve estetik kaygıları yüksek bir yapıda olmaları yer almaktadır.

Olumsuz özellikleri arasında ise, aşırı olarak detaylara önem veren ve sorgulayan bir yapıya sahip olmaları bulunur. Zor affeden ve memnun olan, kuşkucu ve aşırı titiz olunması da, olumsuz özelliklerindendir.

Mürsel isminin fiziksel özellikleri açıklanacak olursa; Atletik bir vücuda ve pürüzsüz bir cilde sahip olmaktadırlar. Gür ve kalın olan ses tonları bulunmaktadır. Düz saçlara ve kısa bir çeneye sahip olmaktadırlar. Gamzeli bir yüz yapısı bulunur.

Mürsel ismi ile ilgili araştırılan konular arasında, harf analizi de bulunur. Bu noktada Mürsel isminin harf analizi açıklanacak olursa, şu şekilde sıralanabilir; M: Ticari konulara hâkim kişilere çağrışım yapmaktadır. Ü: Engellerle mücadele eden kişileri temsil etmektedir. R: Tereddütlü bir yapıya sahip kişiler olmaktadırlar. S: Hayalperest bir yapıya sahip kişilerdir. E: Her türlü sıkıntıdan kurtulmak için mücadele eden kişilere çağrışım yapmaktadır. L: Sanatsal alanlara ilgi duyan kişiler olmaktadırlar.

Söyleniş ya da ses uyumu açısından, Mürsel ismi bazı isimlere benzer şekilde olabilmektedir. Bu noktada Mürsel ismine benzer isimler sıralanacak olursa; Karamürsel, Mürselin, Mürşit, Mürdaz, Mürid, Mürden, Mürşid, Mürit, Gürsel ve Hürsel şeklinde ifade edilebilir. Benzer olan kız isimlerine ise, Mürüvvet, Tansel, Mürvet, Cansel, Gülsel, Asel, Müren, Mürşide, Müride, Aysel ve Uğursel şeklinde örnek verilebilmektedir.

Mürsel ismi ile merak edilen konular arasında, Mürsel ismi caiz mi sorusu yer almaktadır. Açıklanacak olursa; Mürsel ismi caiz olmayan isimler arasında yer almamaktadır. Yani bu ismin dinen kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Bu ismi kullanmak isteyen kişiler, Mürsel ismine sahip olan ünlüler konusunu da araştırmaktadır. Ünlü isimler açıklanacak olursa; Mürsel Mistanoğlu yer almaktadır.

Mürsel isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 8 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Gönderilmiş; Elçi; Peygamber.
  • 2 – Güneş Işığında Parlayan Su Damlası.
  • 3 – Yürekli, Yiğit, Güçlü, Görkemli; Ünlü
  • 4 – Gönderilmiş Yollanılmış. Şeriat Sahibi Peygamberler.
  • 5 – Salıverilmiş Suç.
  • 6 – Bir Yazı Sitili. Hz. Peygamberin İsimlerinden.
  • 7 – Yollanmış, gönderilmiş
  • 8 – Resul, peygamber

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçiyor.

Mürsel ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Mürsel ismini kullanan 13.634 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Mürsel ismini kullanan 2.588 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Mürsel ismini kullanan 1.374 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Mürsel ismini kullanan 578 kişi bulunmaktadır.

Mürsel isminin Türkiye sıralaması

Mürsel en çok kullanılan 911. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 411. isimdir.

Mürsel isminin Harf Analizi

Kişiye Mürsel ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

Ü : Engellerle mücadele eden anlamını çağrıştır ,olmaması iyidir.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

Mürsel İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Mürsel ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Mürsel isminin anlamını gözden geçirin!

Mürsel İsminin Numerolojisi

Mürsel isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

M: on altı
Ü: yirmi altı
R: yirmi bir
S: yirmi iki
E: altı
L: on beş
TOPLAM: 106

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap