Mülkiye İsminin Anlamı

Mülkiye İsmi

Mülkiye İsminin Anlamı Kişilerin karakter analizlerinde isimlerin anlamlarından yararlanılır. İsimlerin anlamları incelenirken birçok analizden faydalanılır. Böylece Mülkiye isminin anlamı nedir? Sorusunun cevabı detaylı bir şekilde açıklanabilir…

Mülkiye ismi renkli, boyalı ve güzel anlamlarına gelmektedir. Genel Türkçe lügatında ki anlamı ise; askeriye ve ilmiye teşkilatının dışında kalan mutasarrıf, vali, kaymakam vb. devlet idarecileri sınıfıdır. Mülkiye TDK’deki anlamı, devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfıdır.

Mülkiye ismi kadınlar için kullanılan isimler arasında yer alır. Mülkiye isminin kökeni Farsçadır. Mülkiye ismi caiz mi diye merak edenler için şöyle ifade edilebilir;  Mülkiye isminin Kuran’da geçmemesine rağmen bu ismin kişilere konmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir.

Türkiye’de Mülkiye ismini kullanan kişi sayısı 8281’dir. İstanbul’da Mülkiye ismini kullanan 1030 kişi bulunmaktadır. Ankara’da 288, İzmir’de ise, 543 kişi bulunmaktadır. Türkiye genelinde en sık kullanılan isimler arasında 1190.sırada yer almaktadır. En çok kullanılan kız isimleri arasında ise 571.sırada bulunmaktadır.

Mülkiye isminin analizi yapılacak olursa; amaçlarına adapte olan motive edici kişilikleri vardır. Mülkiye ismini taşıyan kişiler, iradesi güçlü, detaylara takılmayı sevmeyen, bencil yapıda olan ve inatçı kişilerdir. Kader sayılarının 1 olmasından dolayı egoist ve kendilerini ön plana çıkaran kişilikleri vardır. Özgüvenleri yüksek, liderlik etme özellikleri bulunan ve baskın kişiliklerdir. Fazla para harcamaya eğilimi olan, cesur, kıskanç yapılı ve sevdiklerini sahiplenici özelliği olan kişilerdir. Özel hayatlarındaki insanlara karşı tutkulu, sabırlı ve sahiplenici tavır sergileyen kişilerdir.

Mülkiye isimli kişilerin olumlu yönleri: Kendine güveni yüksek, düşüncelerinde kararlı, hareketli, dışa dönük, rekabet etmekten çekinmeyen, açık sözlü, düşüncelerini söylemekten çekinmeyen ve cesur kişilerdir. Aynı zamanda girişimcilik ruhu bulunan, baskın karakterli, cömert, yeniliklere açık ve davranışlarında samimi olan kişilerdir.

Mülkiye isimli kişilerin olumsuz yönleri: Karar verirken çabuk etki altında kalan, fikirleri kolay yön değiştiren, disiplinli olmakta zorlanan ve çabuk kırılan kişilikleri vardır.

Mülkiye ismine sahip olanların fiziksel özellikleri: Uzun ve ince vücut yapısı olan, uzun kafa yapısı olan, geniş omuzlu, iri göz yapıları olan, çukurlu çene yapısına sahip, ince dudakları olan, geniş alın yapısına sahip ve saçları gür olan kişilerdir.

Mülkiye isminin kişilik analizi şöyle yapılabilir; titiz ve düzenli olan kişilerdir. Hayatlarında planlı ve programlı davranan kişilerdir. Çevresinden takdir gören ve sorumluluklarının bilincinde olan kişilerdir. Çevresindeki kişilere karşı hoşgörülü ve saygılı davranırlar. Karşısındaki insanlardan da bunu göremediklerinde sinirlenebilirler. Dışarıdan takıntılı biri olarak görülürler. Aynı zamanda iş hayatlarında başarılı ve istikrarlı kişilerdir. Çalışkan olduklarından dolayı maddi anlamda sıkıntı çekmeyen kişilikleri vardır.

Mülkiye isminin harf analizi yapılacak olursa; M: Girişimci ruhu bulunan ve ticarete yatkın kişilik özellikleri vardır. Ü: Problemlerle mücadele eden kişileri temsil eder. L: Sanatsal yetenekleri ve yaratıcılık özelliği bulunan kişilerdir. K: İş hayatlarında başarılı ve prestijli kişileri temsil eder. İ: Duygusal ve hassas kişileri temsil eder. Y: Geçmişteki tecrübelerinden ders çıkarabilen kişileri temsil eder. E: Sıkıntılarla mücadele etme konusunda başarılı ve duygusal anlamda zıtlıklar yaşayan kişilerdir.

Harflerin numeroloji değerleri üzerinden analizler yapılmaktadır. Bu açıdan Mülkiye isminin numerolojik analizi şöyle yapılabilir; M:16, Ü:26, L:15, K:14, İ:12, Y:28 ve E:6’dır. Mülkiye isminin toplam numeroloji değeri 117’dir. Mülkiye isminin kader sayısı ise 1’dir.

Mülkiye ismine benzer isimler olarak; Mülhime, Müldüz, Hulkiye, Rukiye, Zekiye, Bakiye, Mekiye, Şevkiye, Türkiye, Nakiye, Kadriye, Asiye, Hayriye, Remziye, Saniye, Nuriye, Safiye, Münciye, Merve, Melike, Medine, Makbule, Mevlüde, Mülket, Mülayim, Mülazım, Mülhim, Müldür, Tahliye, Mine, Muaviye ve Seciye isimleri örnek olarak verilebilir.

Mülkiye ismine sahip olan ünlüler araştırıldığında ünlü bir isim bulunamamaktadır.

mulkiye-isminin-anlami-17652
Mülkiye İsminin Anlamı

Mülkiye isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 1 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Renkli, Boyalı, Güzel

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Farsça
Kuran ‘da geçmiyor.

Mülkiye ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Mülkiye ismini kullanan 8.281 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Mülkiye ismini kullanan 1.030 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Mülkiye ismini kullanan 288 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Mülkiye ismini kullanan 543 kişi bulunmaktadır.

Mülkiye isminin Türkiye sıralaması

Mülkiye en çok kullanılan 1190. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 571. isimdir.

Mülkiye isminin Harf Analizi

Kişiye Mülkiye ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

Ü : Engellerle mücadele eden anlamını çağrıştır ,olmaması iyidir.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

K : Başarılı, unvan sahibi çağrışımda bulundurtur,en az bir tane bulundurması çok iyidir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

Mülkiye İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Mülkiye ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Mülkiye isminin anlamını gözden geçirin!

Mülkiye İsminin Numerolojisi

Mülkiye isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

M: on altı
Ü: yirmi altı
L: on beş
K: on dört
İ: on iki
Y: yirmi sekiz
E: altı
TOPLAM: 117

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap