Meleklerin Özellikleri ve Dünya Üzerindeki Görevleri

ALLAH tarafından yaratılan varlıklardan meleklerin her biri farklı özelliklere sahiptir. Verilen görevleri yerine getirirek ibadetlerini yaparlar.

Meleklerin Özellikleri ve Dünya Üzerindeki Görevleri.Allah (c.c), insanlar dışında, insanların varoluşundan önce ve sonra pek çok varlık yaratmıştır. Allah’ın yarattığı birçok varlığı bizler görebiliyorken, birçoğunu göremiyoruz. Gözle görülmeyen varlıklardan birisi de meleklerdir. Meleklerin özellikleri ve isimleri birçok kişi tarafından bilinmekle birlikte, bazı insanlar bu konuda detaylı bilgiye sahip değildir.

İman’ın şartlarından olan meleklere iman, İslam’ın en önemli yapı taşlarından biridir. İnsanların onların özelliklerini bilmesi İslam dünyasında çok büyük önem taşır. Kuran’da meleklerin özellikleri ile ilgili ayetler, yer almaktadır.

Görevlerinden ve özelliklerinden bahsedilen bu varlıklar, Allah’a olan sevgileri ve itaatleriyle bilinirler. Bu varlıkları duyu organlarımızla algılamamız mümkün değildir.  Allah’ın emirlerine sorgusuz sualsiz uymakla yükümlüdürler. Sonsuz sadakat ve itaat ile donatılmışlardır. Meleklerin özellikleri ayetlerle açık olarak anlatılmıştır.

Meleklerin Özellikleri ve Dünya Üzerindeki Görevleri
Meleklerin Özellikleri ve Dünya Üzerindeki Görevleri

Meleklerin Özellikleri

Meleklerin özellikleri nelerdir kısaca ele alınacak olursa, aşağıdaki gibi değerlendirilebilir.

*İnsanlara has olan bedensel ihtiyaçları ve fiziksel değişimleri yoktur.(büyüme, temizlenme, halsizlik, bitkinlik, terleme, beslenme, uyku uyuma, yaşlanma, hastalanma vs.)

* Cinsiyet ayrımı yoktur. Erkek ve dişi diye ayrılmazlar.

* Sürekli olarak ibadet halindedirler.

* Onlara verilen görevleri Allah’tan emri olduğu için severek, isteyerek, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, isyan etmeden yaparlar.

* İradesiz varlıklardır. Sadece Allah’ın verdiği görevleri yerine getirirler.

* Allah’a karşı gelmezler.

* Allah’ın emir ve yasaklarını harfiyen yerine getirirler.

* İki, üç veya dört kanatlı olarak bilinirler.

* Hepsinin ayrı görevleri vardır.

* Kötülük düşünmez ve bilmezler.

* Nefisleri yoktur.

* Zararsız varlıklardır.

* Sadece Allah’tan emir alır onun söylediklerine, emrettiklerine itaat ederler.

Kuran’da Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil olarak bilinen dört büyük melekle beraber; Münker ve Nekir melekleri ve Kiramen-Katibin melekleri, Hafaza melekleri, Rıdvan ve Malik yazılı olarak geçer. Bu melekler dışında diğer meleklerle alakalı bir şey yazmamaktadır. Bu meleklerin özellikleri nelerdir, birlikte inceleyelim:

Cebrail

Allah’ın peygamberlere göndermek istediği mesajları, vahiy yoluyla peygamberlere iletmekle mükelleftir. Son peygamber olarak bilinen İslam dininin temsilcisi Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlere Allah’tan gelen vahiyleri ileten melektir. Kuran’da yazılan üzere Hz. Muhammed son peygamber olup ondan sonra peygamber gelmediği için görevi bu dünyada kıyamete kadar bitmiştir.

Azrail

Ölüm vakti gelen varlıkların canını almakla yükümlüdür. Hangi varlığın bu dünyadaki zamanı dolarsa o varlığa biçilen zamanın saniyesinde ve hatta salisesinde canını alır. Bu görev kötü gibi görünse de Allah’ın ona emrettiği görev olması sebebiyle Azrail bu görevi koşulsuz yerine getirmektedir ve sonsuz hayatın başlangıcı için gereklidir.

İnsanların buradaki ömürlerini tamamlamasının ardından Allah’ın emri ile bu dünyadan ayrılıp, sonsuz dünyaya olan yolculuklarının başlaması adına üstlenmiş olduğu bu görevi hatasız olarak yerine getirmektedir.

Mikail

Kar, yağmur, rüzgâr gibi doğa olaylarıyla ilgilenmek ve yönetmekle görevlidir. Görevini aksatmadan ve layıkıyla yapar. Ona emredilen görev doğrultusunda dünya hayatının devamı için gerekli hava şartlarının gerçekleşmesini sağlar.

Bu görev mevsimler açısından oldukça önemlidir. Doğru hava şartlarının olmadığı bir dünya insanlar için yaşanmaz bir hal alır. Bu yüzden Mikail meleğinin görevi insan yaşamının sürekliliği açısından oldukça önemlidir.

İsrafil

Kıyamet günü ve yeniden diriliş için sura üflemekle yükümlü olan melektir. O zamana kadar görevini sabırla bekler.

Ona söylenen zaman gelince kıyametin başlangıcı olan ilk sura üflemesinin ardından kıyamet kopar ve bitinceye kadar yine ona söylenen sürede ikinci kez sura üfler ve yeniden diriliş meydana gelir. İnsanlar diriliş anının habercisi olacak sesi, İsrafil meleğinin sura üflemesiyle duyacaktır.

Kiramen Kâtibin Melekleri (Yazıcı Melekler)

İnsanların omuz hizasında olup, sağında ve solunda bulunan meleklerdir. Günahları ve sevapları eksiksiz bir şekilde harfiyen yazan meleklerdir. Hesap günü geldiğinde onların yazdığı her şey, savunmaya şahitlik edecektir.

Kiramen-Kâtibin melekleri insanların iyilik ve kötülüklerini yazarken, onların hep iyilik yapmasını isterler. Bir insan iyilik yapınca sevinerek yazarken, kötülük yapınca yazmak istemezler ve hatta gün bitip uyuyana kadar yazmayıp biriktirirler.

Çünkü “belki yaptıklarından pişman olur da tövbe eder ve Allah affederse yazmayız.” diye beklerler. Gün bitene, hatta kişi yatağına girip uyuyuncaya kadar beklerler. Tövbe edip Allah’tan af dilerse ve Allah da bunu kabul ederse, yaptığı kötülük veya yanlışı yazmazlar. Ama Allah’tan af dilemeden, tövbe etmeden gözlerini yumarsa Kiramen-Kâtibin melekleri ağlayarak, yapılan kötülükleri yazmak zorunda kalırlar.

Münker ve Nekir Melekleri (Sorgu Melekleri)

İnsanlar öldükten sonra kabir hayatı başlar. O andan itibaren bu melekler insanları sorgulamaya başlarlar. Yaptıkları ve sahip oldukları her şeyin hesabını sorarlar.

Hafaza Melekleri (Koruyucu Melekler)

Koruyucu, kollayıcı melekler olarak bilinirler. Allah’ın emrettiği kişileri korumakla yükümlüdürler. Her an yanında bulunup onu kötülüklerden, kazalardan, belalardan korurlar.

Rıdvan

Cennet kapılarında bekçilik eden, cennete girecek müminleri selamlayan, karşılayan ve cennette müminlere hizmet edecek olan meleklerin başkanıdır.

Malik

Cehennem kapısında bekçilik eden melektir.

Meleklerin özellikleri kısaca; Allah’ın emirlerine koşulsuz şartsız uyan, gözle göremediğimiz varlıklar olarak tabir edilebilir. Öylesine itaatkar varlıklardır ki asla Allah’a karşı gelmezler. Sadece verilen emirleri yerine getirir, her zaman ibadet ederler. Allah için, Allah’ın yarattığı her canlıyı da severler.

Meleklerin özellikleri kendi kendine karar almasını engeller niteliktedir. Çünkü iradesiz ve zararsız varlıklardır. Kendi başlarına bir davranış sergilemezler. Sadece Allah’ın verdiği görevleri bilirler ve bu görevleri yerine getirirler. Yalan, itaatsizlik, kötülük, fesatlık gibi davranışlar sergilemezler. Kötülük düşünmezler. Nurdan yaratılmış, bedenleri ve şekilleri yoktur. Allah’ın emrettiği zamanlarda bazı peygamberlere farklı şekillerde görünmüşlerdir.

Okullarda meleklerin özellikleri 7.sınıf Din dersi konuları arasında yer almaktadır. Meleklerin özellikleri eodev platformunda kolayca bulunabilmektedir. Meleklerin özellikleri araştırma ödevi olarak verilmiş olan öğrenciler, birçok sayfadan veya yazılı kaynaklardan bu bilgiyi detaylı olarak bulabilirler.

Meleklerin özellikleri test sorularında çocukların çok fazla karşısına çıkmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılacak kısa araştırmalar onlara soruları kolayca çözmeleri konusunda yardımcı olacaktır.

Allah’ın yarattığı irade sahibi varlıklarda vardır. Bunlar; cinler ve şeytan. Bu varlıklar ateşten yaratılmış varlıklar olup, insanlar gibi hesap günü sorguya çekileceklerdir. Gelin bu varlıkların görevlerine değinelim:

Cinler ve Özellikleri

Cinler ateşten yaratılmış varlıklardır ve gözle görülmezler. Çok hızlı hareket edebilen bu varlıklar, insanlar gibi irade sahibidirler. Allah’a inanmakla, verdiği emirleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Gaybı bilmezler. İnsanlar gibi hesap günü geldiğinde sorguya çekileceklerdir.

Cinlerin iyiliğe ve kötülüğe hizmet edenleri vardır. Bazı insanlar bu noktada yanılgılara düşerek Allah’tan başka kimseden medet umulmaması gerektiğini unutup, cinlerle iş birliği yaptığını söyleyen insanlara itibar ederler. Bu Allah’a şirk koşmakla eş değer bir durumdur.

Şeytan ve Özelikleri

Şeytan kötülüğün simgesidir.  Ateşten yaratılmıştır. Allah Hz. Adem’i yarattığında bütün yarattığı varlıklara secde etmesini emretmiş, sadece Şeytan bu emre karşı gelip, Allah’a isyan etmiştir. Allah şeytanı huzurundan kovmuş ve Şeytan o günden itibaren tüm insanları ona karşı gelmeleri için kötü etkileyeceğine dair yemin etmiştir. İnsanlara kötüyü güzel göstererek doğru yoldan saptırmayı amaçlar. Bu uğurda yapmayacağı şey yoktur. İnsanları Allah’ın emirlerinden uzaklaştırmayı amaçlar.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap