Kuşluk (İşrak-Duha) Namaz Vakti Ne Zaman Nasıl Kılınır? 

Kuşluk namazı, nafile namazlar içerisinde yer alır. Belki de içlerindeki en erdemli olan namaz türüdür. Hal böyle olunca bunu öğrenmemiz gerekir. Öğle namazı için okunacak ezandan evvel kılınır. Kerahat vaktine gelmemesine dikkat edilir. Genellik ezana 45-50 dakika kala kılınması ALLAH’ın Resulü tarafından izlere önerilmiştir. İsimleri İşrak ve duha olarak da geçer. Kuşluk vakti namazı kaç rekâttır? Kılınış şekli nasıldır? Hepsini sizlere aktaracağız. 

Liderimiz Hz. Muhammed (s.a.v) mutlaka kılmamızı önermiştir. Yüce Kitabımızda kuşluk namazı belirtilmemiştir. Diğer adı Duha’dır, orijinal dilinde kuşluk kelimesinin karşılığıdır. Faziletleri o kadar çoktur ki hatta rekât sayısı ne derece artarsa fazileti de o denli artar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v): Hangi mümin 2 rekât kuşluk namazı icra ederse o kul gafiller arasında yer almaz. 

Eğer kuşluk namazı 4 rekât kılınırsa Rabbimiz o kulunu ibadet edenler arasına koyar. Eğer 6 rekât icra edilirse günlük duha namazını tamamlamış olur. Eğer bir mümin 8 rekât kılınırsa Rabbimiz o kulu kendisine boyun eğen kullardan sayar. Eğer ki 12 rekât kılacak olunursa da Yüce Mevla’mız o kulu için Cennet’te köşk hazırlar. Ayrıca, kuşluk vakti namazını kılan kullar, sadakayı yerine getirmiş gibi olur. Zira her gün vücudumuzdaki kemik oranında sadaka verilmelidir. 

Sadaka denilince sadece para aklınıza gelmesin. Her kemik ve eklem için verilecek sadaka ödemek için: Tesbih, tahmid, tehlik, emr bi’l-ma’rûf, nehy ani’l-münker gerekir ki bunlardan her biri ayrı ayrı sadaka olarak geçmektedir. Bir başka rivayette bütün sadakalara günde 2 rekât duha namaz yeterli gelir diye de geçmektedir. 

Kuşluk namaz, çok uzun olmamasına rağmen kılındığı zaman günahlarında arınır. Tabii ki kul hakkı iki kişi arasında olduğu için helallik alınması gerekir. Duha zamanı namazını icra edenlerin yaptıkları hatalar denizköpüğü gibi sayılamayacak gibi olsa bile affedilir. Tabii kul hakkı yine istisnadır. 

ALLAH’ın Resulü, kuşluk namazını 4 rekât olarak kılar ve gerekirse Rabbinin istediği kadar fazlalaştırırdı. 

Duha Namazı Ne Zaman Kılınır? Kuşluk Tam Olarak Ne Zamandır?     

Kuşluk, duha vakti, aslında kerahat vaktinin bitimine tekabül eder. Güneşin doğması o dönem için mızrak boyu yükselme anlamında söylenirdi. Güneş ışınlarının gözleri kamaştırması sona erene kadar geçen 50 dakika sonrası ve Öğlen namazına 50 dakika kalana kadar arada geçen süre kuşluk olarak geçer. Çevresel faktörler örnek gösterilirdi, hatta bir hadiste: devenin yavrusunun ayakları ısınmaya başladığında duha vakti gelmiştir denir. En az 2 en fazla 12 rekat kılınabilir. Tek sayı ile kılınmaz, her rekat çift olarak gider. En erdemlisinin sekiz rekat olduğu rivayet edilse de 12 kılarak cennette köşk sahibi olabilirsiniz. 

Kuşluk (İşrak-Duha) Namaz Vakti Ne Zaman Nasıl Kılınır? 
Kuşluk (İşrak-Duha) Namaz Vakti Ne Zaman Nasıl Kılınır? 

Kuşluk Namazının Faziletleri ve Sırları Nelerdir? Sevap mıdır?

  • ALLAH kullarına yeter

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Ey Âdemoğlu, günün başlangıcında Bana dört rekât namaz kılmaktan gafil olma sonuçta ben sana kâfi olayım.

  • Çok tövbe edenlerin duasıdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) dedi ki: Çok tövbe edenden başkası duha namazını kılmakta gayretli değildir ve bu, çok tövbe edenlerin namazıdır.

 Resulullah (s.a.v.) Duha namazını mutat olarak kılmakta ısrarlı olduğunu vurguladığı bu rivayetten gelmektedir. İşte gerçek tövbenin alametlerinden biri de, sadece büyük bir günahı keserek değil, özellikle nafile ibadetler başta olmak üzere nafile amellerinde gayretle Allah’a dönmektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de yapardı, sünnettir. 

  • Günahlar bağışlanır.

Kim, sabah namazını bitirip iki rekât namaz kılıncaya kadar, hayırdan başka bir şey söylemeden, oturduğu yerde durursa, günahları denizköpüğünden fazla olsa da mağfiret olunur. 

  • Umreye gidenlerin sevabına eşittir.

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim, farz namazı cemaatle camide abdest aldıktan sonra evinden çıkarsa, onun sevabı, ihramlı olarak hacca gidenin sevabı gibidir. 

Kim sabah namazını kılar, sonra güneş doğana kadar Allah’ı zikreder, sonra iki rekât namaz ” hac ve umre yapmış gibi tam, eksiksiz, eksiksiz sevap verilir

  • Cennette altından bir saray sahibi olunur. (12 rekât kılınırsa)

ALLAH yolunda bir savaşta İslam’ın ordusu kolay ve seri bir şekilde savaşı kazanıp yüklü ganimetlerle gelince ahali onlara hayretle bakıp gıpta etti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v): Müminlere dönere şöyle dedi: bu süreden daha hızlı sonuçlanacak ve daha çok hazine getirecek bir cihad öğreteyim der. Kuşluk-Duha vakti camide namazını icra edenler hem az mücadele etmişe hem de daha fazla hazineye sahip olur, yaşadığı yere de hızlı döner. 

Peygamber Efendimiz (SAV)’in Önerdiği Kuşluk Namazı Nedir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in genelde dua namazını 4 rekât ve gerektiğinde de fazla kıldığından bahsetmiştik. Başka bir rivayette ise ALLAH’ın Resulünün Duha namazını altı rekât kıldığı söylenir. İşte bunu söyleyen Hz. Enes, bunu gördükten sonra aynı şekilde duha namazını kaçırmadığını söylemiştir. 

Duha Namazı Nasıl Kılınır? 2 Rekât Kuşluk Namazı Kılınışı

Birinci Rekât Kuşluk Namazı Kılınışı

Kuşluk namazına başlamadan evvel kaç rekât kılınacaksa onun için niyet edilir. 

ALLAH-u Ekber dedikten sonra ilk rekâta başlanır. 

Sübhane – euzu besmele- Fatiha – Kur’an’daki kısa surelerden biri okunur. 

Rükûa eğilinir, secdeye gidilir, doğrulunur, yine secdeye eğilinilir. 

 İkinci Rekât Duha Namazı Kılınışı

Birinci rekat tamamlandıktan sonra kıyama durulur.

Besmele- Fatiha- Zammı sure okunur.

Rükuya eğilinir, Secdeye eğinlinir, doğrulup tekrar secdeye eğilinir. 

Oturduğumuz esnada Ettehiyyatü – Allahümme Salli- Barik- Rabbena okunur. 

Önce sağa  “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” sonra sola “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” selamı verilir ve kuşluk-duha namazının 2 rekâtı da tamamlanmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap