Kur’an-ı Kerim’deki Surelerin Konuları Nelerdir? Sureler Kaçıncı Cüz ve Sayfada Bulunur?

Yüce Kitabımızı okumaya karar verdiyseniz ya da düzenli olarak okumak istiyorsanız, Surelerin konularını, hangi cüzde neden bahsettiğini ve cüzlerin içerisindeki surelerin sırasını bilmek işimizi daha kolaylaştıracaktır. Yüce Kitabımız bize neler anlatıyor, konular nelerdir? Merak edilenleri sizler için yanıtladık.

Rabbimizin anlattıklarını barından rehberimiz, Kitabımız, Cebrail (as) tarafından ALLAH’ın Resulüne takdim edilmiştir ve bir daha da kitap inmeyecektir. Resulullah (s.a.v), kırk yaşına geldiğinde, düşünmek maksatlı Hira mağarasına gider ve yemeğinin yeterli geldiği ana kadar Rabbine ibadette bulunuyordu. Ramazan geldiğinden yirmi yedincisi gece ki biz O geceye Kadir Gecesi diyoruz, Kur’an-ı Kerim’in ayetleri tam yirmi üç sene içerisinde nüzul olmuştur. Bir cüz içerisinde yirmi sayfa yer almaktadır.

Kur’an- Kerim’de yer alan tüm harflerin birine bile sevap yazılmaktadır. Sadece boş okumak değil, Rabbimizin bizlere ne anlatmak istediğini anlamamız, yaşamımızı da buna göre şekillendirmemiz gerekir. Eğer ki müminler olarak Yüce Kitabımızı düzenli okursak Rabbimizle de bağımızı her daim korumuş oluruz. Kullar olarak, Rabbimizin rızasına nail olabilmek ve O’na her dâhim yakınlaşmak için sürekli okumayı ihmal etmemeliyiz.

İslam dinini benimsemiş kişiler olarak, fani Dünya’nın sadece bir imtihan yeri olduğunu, sonsuz yaşam için hazırlık yapmamız gereken yer olduğunun farkındayız. Gayemiz, Yüce Kitabımızda Rabbimiz bize neler anlatmış bunu bilmeliyiz. Kur’an-ı Kerim’i okumayan, uzak kalanlar için Rabbimiz Muhammed Suresi 24. Ayette şöyle diyor: O halde onlar Kur’an’ı derin derin düşünmezler mi, yoksa kalpleri onu anlamaktan kilitlenmiş midir?

Kur’an-ı Kerim’de Bahsi Geçen Konular Nelerdir?

İman-Tevhid (Tevhit): Rabbimizin varlığı, tekliği, yüceliği, O’nun dışında ilah olmadığından bahseder.

Nübüvvet: Rabbimizin gönderdiği Elçiler, Yüce Kitaplarımız, Meleklere dair ayetler yer almaktadır.

Ahiret Hakkında: Dünya’daki yaşamımız sona erdiğinde tekrar dirileceğimiz, hesaba çekileceğimiz inanmak.

Cennet-Cehennem: Rabbimizin bize buyurduklarını yerine getiren, istemediklerini yapmamayı başaranlara Cennet mükafatı verilecektir. Rabbimize inanmayan, isyankâr tavırlar sergileyenler ise cehennem ile yaptıkları hataların bedeli ödeyeceklerdir.

İbadet: Rabbimizin bizlere yapmamızı emrettiği, farz olan bütün namazların eda edilmesi, oruç tutulması, hacca gidilmesi ve her yıl zekat vermek.

İslam Hukukuna Dair: Yaşamımızdaki bütün anı organize eden kurallardır.

İslam’da Ceza Hukuku: İslam’da cezada cehennemden bahsetmiştik. Başkalarına huzur vermeyen, diğer kulları ve Rabbimizin yarattıklarının haklarına saygı göstermeyip yasak şeyleri yapanlara verilecek cezaları anlatır.

Ahlakla İlgili: Ahlak, önce bizi yetiştiren ailemize, diğer kullara yaptığımız uygun davranışlardır. Ayrıca; şefkatli, sevecen olmak ve haramdan uzak durma konuları üzerine durulur.

Nasihat ve Öneriler: Rabbimizi her daim hatırlamak, ölümden sonraki yaşamı, sorguyu ve hesapları anımsatan önerilerdir.

İlmi Hakikatler, Tefekkür: ALLAH herkese akıl vermiştir ve onu en uygun, doğru şekilde kullanmalıyız. Ayrıca, her şeyin Rabbimizden geldiğini bilmeli ve O’na boyun eğmeliyiz.

Geçmiş Zamanda Yaşananlar: Son Din gelmeden evvel, ALLAH’ın Elçilerinden, yaşanan kötü olaylardan, acımasız liderlerden ve diğer yaşamları dile getiren olaylar vardır.

Dualar ve Zikirler: Rabbimizin her daim yakınında durmak için dilimizden düşürmememiz gereken zikirleri ve duaları anlatır.

Cihad-Şehadet: Rabbinin uğruna bir hayat sürmek ve son nefesini de O’nun için vermek.

Kur’an-ı Kerim’de Yer Alan Cüzler ve Konuları Nelerdir?

1. cüz

1. hamd bilinci 2. takva bilinci 3. tarih bilinci

2. cüz

1. ibadet bilinci 2. helal kazanç ve aile bilinci 3. günah işlememe bilinci

3. cüz

1. tevhid inancı ve dua bilinci 2. ahiret bilinci ve diriliş örnekleri 3. Allah’a teslimiyet bilinci

4. cüz

1. tebliğ 2. Allah’ın takdirine teslimiyet 3. toplumsal hak bilinci

5. cüz

1. evlilikte hak bilinci 2. savaşta hak-adalet bilinci 3. strateji bilinci

6. cüz

1. orta yol bilinci 2. helal gıda bilinci 3. denge bilinci: orta bir ümmet olma 6. Kur’an’ın temel konuları

7. cüz

1. hataların bedeli 2. hatalar düzeltilmeli 3. Peygamberin tebliğ görevi

8. cüz

1. cahiliye düşüncelerinden kurtulmak 2. şeytana karşı dikkatli olmak 3. arada kalmamak-kararsız olmamak; cennete koşmak gerekir

9. cüz

1. Peygamberlerin mücadelesi 2. Allah’a olan ilk sözümüz-ahdimiz 3. dünyevileşme tehlikesi

10. cüz

1. savaş ahlakı 2. İslam toplumunun düşmanları 3. İslam ekonomisinin hedefleri

11. cüz

1. tövbe 2. Müslümanca duruş 3. şahsiyetli olmak

12. cüz

1. Peygamberlerin mücadelesi 2. hayatın zorlukları 3. suçsuz olanlar kurtulur

13. cüz

1. sabrın sonu 2. güçlü mümin 3. Peygamberlerin duruşu

14. cüz

1. hayatı Allah için yaşamak 2. müminler mütevazı ve cesurdurlar 3. peygamberlerin tebliği

15. cüz

1. Allah’ın desteği  2. allah için hicret 3. hicretle başarılı olmak

16. cüz

1. imanlı gençlik 2. diriliş örnekleri 3. başarının ilk şartı

17. cüz

1. Allah’ın dostları 2. Peygamber sonrası durum 3. haccın evrenselliği

18. cüz

1. kurtuluşa eren müminlerin sıfatları 2. ahlak müminlerin en temel sıfatıdır 3. Kur’an, müminlerde bir farkındalık oluşturmaya çalışır

19. cüz

1. ideal müminin sıfatları 2. ideal mümin, sanal gündemlerin etkisinde kalmaz 3. ideal müminin rehberi kitap ve sünnettir

20. cüz

1. Hz. Peygamber’in rehberliği 2. Hz. Musa’nın rehberliği 3. iman ve fedakârlık

21. cüz

1. ehl-i kitap ile güzelce mücadele 2. tarihi değiştirenler 3. mümin kadınların vasıfları

22. cüz

1. sorumluluklar 2. Allah’ın nimetleri 3. tevhid ve kulluk

23. cüz

1. yaratılış ve tekrar diriliş 2. her şey Allah’a itaat eder 3. her zümre yaptıklarından sorumludur

24. cüz

1. iyi ve kötü 2. peygambere destek olan cesur mümin 3. akıbet farklı olacaktır

25. cüz

1. peygamberlerin insanlarla diyaloğu 2. tevekkül ve dua 3. kıyametin dehşeti

26. cüz

1. peygamberlerin tebliği 2. kavimlerin helak sebebi 3. inananların başarıları 8 | Kur’an’ın temel konuları

27. cüz

1. insanlar ve peygamberler 2. Allah’ın nimetleri 3. kader

28. cüz

1. hakkın korunması 2. hakta birleşmek 3. haktan ayrılmamak

29. cüz

1. gerçekler 2. gerçeklerin tebliği 3. insanın serüveni

30. cüz

1. kıyamet ve ahiret 2. geçici dünya 3. Allah’a kulluk ve yol ayırımı Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamanın 25 yolu

Kur’an-ı Kerim’de kaç cüz ve ayet var? Hangi sure kaçıncı cüzde?

1. CÜZ:

1. Fatiha Suresi – 7 Ayet, 2. Bakara Suresi – 286 Ayet (142. ayete kadar)

2. CÜZ:

2. Bakara Suresi (142. Ayetten 253. ayete kadar)

3. CÜZ:

2. Bakara Suresi (253. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 3. Al-İ İmran Suresi 200. Ayetten (92. ayete kadar)

4. CÜZ:

3. Al-İ İmran Suresi (92. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 4. Nisa Suresi – 176 Ayet (24. ayete kadar)

5. CÜZ:

4. Nisa Suresi (24. Ayetten 148. ayete kadar)

6. CÜZ:

4. Nisa Suresi (148. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 5. Maide Suresi – 120 Ayet (83. ayete kadar)

7. CÜZ:

5. Maide Suresi (83. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 6. En’am Suresi – 165 Ayet (111. ayete kadar)

8. CÜZ:

6. En’am Suresi (111. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 7. A’raf Suresi – 206 Ayet (88. ayete kadar)

9. CÜZ:

7. A’raf Suresi (88. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 8. Enfal Suresi – 75 Ayet (41. ayete kadar)

10. CÜZ

8. Enfal Suresi (41.Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 9. Tevbe Suresi – 129 Ayet (94. ayete kadar)

11. CÜZ:

9. Tevbe Suresi (94. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 10. Yunus Suresi – 109 Ayet, 11. Hud Suresi – 123 Ayet (6. ayete kadar)

12. CÜZ :

11. Hud Suresi (6. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 12. Yusuf Suresi – 111 Ayet (44. ayete kadar)

13. CÜZ:

12. Yusuf Suresi (44. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 13. Ra’d Suresi – 43 Ayet, 14. İbrahim Suresi – 52. Ayet

14. CÜZ:

15. El-Hicr Suresi – 99 Ayet, 16. Nahl Suresi – 128 Ayet

15. CÜZ:

17. El-İsra Suresi – 111 Ayet, 18. Kehf Suresi – 110 Ayet (75. ayete kadar)

16. CÜZ:

18. Kehf Suresi (75. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 19. Meryem Suresi – 99 Ayet, 20. Ta-ha Suresi – 135 Ayet

17. CÜZ:

21. El-Enbiya Suresi – 112 Ayet, 22. Hac Suresi – 78 Ayet

18. CÜZ:

23. El-Mü’minun Suresi – 118 Ayet, 24. Nur Suresi – 64 Ayet, 25. Furkan Suresi – 77. Ayetten (12. ayete kadar)

19. CÜZ:

25. Furkan Suresi (12. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir), 26. Şuara Suresi – 227 Ayet, 27. Neml Suresi – 93 Ayet (56. ayete kadar)

20. CÜZ:

27. Neml Suresi (56. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 28. Kasas Suresi – 88 Ayet, 29. Ankebut Suresi – 69 Ayet (46. ayete kadar)

21. CÜZ:

29. Ankebut Suresi (46. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 30. Rum Suresi – 60 Ayet, 31. Lokman Suresi – 34 Ayet, 32. Secde Suresi – 30 Ayet, 33, Ahzab Suresi – 73 Ayet (31. ayete kadar)

22. CÜZ:

33. Ahzab Suresi (31. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ), 34. Sebe’ Suresi – 54 Ayet, 35. Fatır Suresi – 45 Ayet, 36. Yasin Suresi – 83 Ayet (28. ayete kadar)

23. CÜZ:

36. Yasin Suresi (28. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.) 37. Saffat Suresi – 182 Ayet, 38. Sad Suresi – 88 Ayet, 39. Zümer Suresi – 75 Ayet (32. ayete kadar)

24. CÜZ:

39. Zumer Suresi (32. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.), 40. Mu’min Suresi – 85 Ayet, 41. Fussilet Suresi – 54 Ayet (47. ayete kadar)

25. CÜZ:

41. Fussilet Suresi (47. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir.),

42. Şura Suresi – 53 Ayet,

43. Zuhruf Suresi – 89 Ayet,

44. Duhan Suresi – 59 Ayet,

45. Casiye Suresi – 37 Ayet (33. ayete kadar)

26. CÜZ:

45. Casiye Suresi (33. Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir. ),

46. Ahkaf Suresi – 35 Ayet,

47. Muhammed Suresi – 38 Ayet,

48. Fetih Suresi – 29 Ayet,

49. Hucurat Suresi – 18 Ayet,

50. Kaf Suresi – 45 Ayet,

51. Zariyat Suresi – 60 Ayet (31. ayete kadar)

27 .CÜZ: 

51. Zariyat Suresi (31.Ayetten Başlanarak Bu Sure Bitirilir),

52. Tur Suresi – 49 Ayet,

53. Necm Suresi – 62 Ayet,

54. Kamer Suresi – 55 Ayet,

55. Rahman Suresi – 78 Ayet,

56. Vakı’a Suresi – 96 Ayet,

57. Hadid Suresi – 29 Ayet

28. CÜZ:

58. El-Mücadele Suresi – 22 Ayet,

59. Haşr Suresi – 24 Ayet,

60. Mümtehine Suresi – 13 Ayet,

61. Saff Suresi – 14 Ayet,

62. Cum’a Suresi – 11 Ayet,

63. Münâfikûn Suresi – 11 Ayet,

64. Teğabun Suresi – 18 Ayet,

65. Talak Suresi – 12 Ayet,

66. Tahrim Suresi – 12 Ayet

29. CÜZ:

67. Mülk Suresi – 30 Ayet,

68. Kalem Suresi – 52 Ayet,

69. Hakka Suresi – 52 Ayet,

70. Me’aric Suresi – 44 Ayet,

71. Nûh Suresi – 28 Ayet,

72. Cin Suresi – 28 Ayet,

73. Müezzemmil Suresi – 20 Ayet,

74. Muddesir Suresi – 56 Ayet,

75. Kıyame Suresi – 40 Ayet,

76. İnsan Suresi – 31 Ayet,

77. Murselat Suresi – 50 Ayet

30. CÜZ

78. Nebe’ Suresi – 40 Ayet,

79. Nazi’at Suresi – 46 Ayet,

80. Abese Suresi – 42 Ayet,

81. Tekvir Suresi – 29 Ayet,

82. İnfitar Suresi – 19 Ayet,

83. Mutaffifin Suresi – 36 Ayet,

84. İnşikak Suresi – 25 Ayet,

85. Bürüç Suresi – 22 Ayet,

86. Tarık Suresi – 17 Ayet,

87. A’la Suresi – 19 Ayet,

88. Ğaşiye Suresi – 26 Ayet,

89. Fecr Suresi – 30 Ayet,

90. Beled Suresi – 20 Ayet,

91. Şems Suresi – 15 Ayet,

92. Leyl Suresi – 21 Ayet,

93. Duha Suresi – 11 Ayet,

94. İnşirah Suresi – 8 Ayet,

95. Tin Suresi – 8 Ayet,

96. Alak Suresi – 19 Ayet,

97. Kadr Suresi – 5 Ayet,

98. Beyyine Suresi – 8 Ayet,

99. Zilzal Suresi – 8 Ayet,

100. Adiyat Suresi – 11 Ayet,

101. Karia Suresi – 11 Ayet,

102. Tekasür Suresi – 8 Ayet,

103. Asr Suresi – 3 Ayet,

104. Hümeze Suresi – 9 Ayet,

105. Fil Suresi – 5 Ayet,

106. Kureyş Suresi – 4 Ayet,

107. Maun Suresi – 7 Ayet,

108. Kevser Suresi – 3 Ayet,

109. Kafirun Suresi – 6 Ayet,

110. Nasr Suresi – 3 Ayet,

111. Tebbet Suresi – 5 Ayet,

112. İhlas Suresi – 4 Ayet,

113. Felak Suresi – 5 Ayet,

114. Nas Suresi – 6 Ayet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap