Kanun ile İlgili Sözler

Kanun ile İlgili Sözler

Kanun ile İlgili Sözler Kişinin bireysel kazanımları ve istekleri doğrultusunda yaşam sürdüğünü söylemek doğru olacaktır.  Sosyal bir yaşantının içerisinde olunması kanun ile ilgili sözler söylenmesini beraberinde getirir. İnsanların bir arada mutlu şekilde yaşayabilmesi doğru kanunlara ve o kanunların işleyişine bağlıdır. Düzeni bozucu her türlü işlem, bir felaket olarak yorumlanır. Devlet tarafından hakkın korunması, hakkın hakkı olana teslim edilmesiyle toplumsal barış sağlanır. Uyumlu bir şekilde topluma uygun yasaların oluşturulması da bu açıdan olmazsa olmazdır. Yazılı ve sözlü olabilecek bu kanunların uygulanmasıyla tüm dertler de ortadan kalkacaktır.

Ahlaki açıdan da kanunların uygulanması çok önemli bir husustur. Daha yalın bir dille anlatmak gerekirse insana dair rehberdir kanunlar. Felsefi anlamda da kazanımlar yine kanunlarla korunabilir. Barışçı tutuma sahip güzel sözler yine aşağıdaki örneklerde yer alırken kanunun gerekliliklerin altı çizilir. Ayrıcalıklı sınıfların kanun tanımaz hareketlerinin neler doğuracağı da yine bu sözler ile anlatılır. Sizler de yasalarla ilgili özlü ve etkileyici bu sözleri paylaşabilir, geçmişte fikir yürütmüş insanların düşüncelerini öğrenebilirsiniz.

Kanun ile İlgili Sözler

Kanun ile İlgili Sözler

Savaşta kanunlar susar. Cicero

İşkencelerin en kötüsü kanunla işkence etmektir. Bacon

Kanunlar, uyusalar bile ölmezler. Shakespeare

Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz. Napoleon Bonaparte

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Aristo

İnsan, kanuna bağlı olduğunu öğrenince özgür olmuştur. Will Durant

Yasa olmasa dahi vicdan vardır. P.Syrus

Lüzumsuz yasalar, lüzumlu yasaları zayıflatır. Jonathan Swift

Kötü yasalar, zulmün en berbat çeşididir. Edmund Burke

Bütün kanunlar incelenecek olsa, onları çiğneyecek zaman kalmaz. Goethe

İyi kanunlar, vicdanın yazılmış şekilleridir. Chateaubriand

Kanunlar, kendi kurallarından taviz vermeyenler için yapılmıştır. Chuck Yeager

En iyi yasalar; en az ve öz, en genel olanlardır. Montaigne

Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar. Montaigné

Bir devletin yıkılışıyla birlikte, yasaları da çoğalır. P. C. Tacitus

Tek bir dünya, tek bir hakikat, tek bir tanrı, tek bir kanun vardır. Marcus Aurelius

Kanunların bittiği yerde, zulüm başlar. William Pitt

Millet kaleleri uğrunda dövüştüğü gibi, kanunları uğrunda da dövüşmelidir. Herakleitos

Kanun bir kılıçtır, onu kullanacak el ister. H.Rahmi Gürpınar

Hiçbir yasa, geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz. Rémy de Gourmont

Silahların gürültüsü, kanunların sesini boğar. Montaigne

Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır. N.Machiavelli

Ahlak kanunları çiğnenmeye hiç gelmez, hemen öcünü alır. Tolstoy

Kanunlarda düşüneceğimiz tek şey, bizi fazilete götürüp götürmediğidir. Eflatun

En doğru kanun, kanûn-ı tesâdüfâtdır. A.Hamid Tarhan

Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar. Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. Yusuf Has Hacip

Kanunlar örümcek ağlar gibidir. Zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer. Balzac

Dünyadaki her değişme bir mucize sonucu değil, bir kanun gereği meydana gelmiştir. Lamarck

Adalet önce devletten gelir, yasalar bir devletin toplumsal düzenidir. L. Annaeus Seneca

Bir memlekette ne kadar çok yasa ve nizam varsa, o kadar da çok hırsız ve hayduta rastlanır. Lao Tzu

İnsanlar arasında, kanunsuz mücadeleden daha korkunç bir şey yoktur. Aristoteles

Ağır ceza düzenimiz, karaya kara katarak beyaz elde etmeye yönelik, bir örgütlenmedir. Bernard Shaw

Bir memleketin kanunları, ne kadar çoksa o memleket o kadar geridir. İbn-i Mahdum

İyi yasalar daha iyilerinin yapılmasına, kötüler de daha kötülerinin yapılmasına sebep olur. Jean J. Rousseau

Kanunlar elbiseler gibi olmalı, hizmetine girmesi istenen kimselere uygun olmalı. Clearence S. Darrow

Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir, kuvvet kimdeyse o hakimdir. Jean J. Rousseau

Yasalar, örümcek ağları gibidir; güçsüzleri, yoksulları yakalar; zenginleri, güçlüleri bırakıverirler. Anarcharsis

Kanunlar, zamanlar ve milletler bütün eserleriyle yıkılıp giderler, yalnız sanatın yıldızları, zamanın ufuklarında sonsuz ışıklar gibi parlar. J.Paul Richer

Bugünkü kanunlar; büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. H.de Balzac

Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse değişmeleri uzun zaman alanlardır. Farabi

Bir milletin ahlâkında, adetlerinde ve eğlencelerinde, katı yüreklilik ve barbarlık ne derece hakimse, onun ceza kanunları o nisbette ağır olur. Herbert Spencer

Kanunların çokluğu, çok zaman ahlak bozukluklarına özür teşkil eder. Halbuki sayısı pek az fakat pek sıkı tatbik olunan kanunlara sahip bir devletin, teşkilatı daha düzenlidir. Descartes

Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse, değişmeleri uzun zaman alanlardır. Farabi

Kanunlar örümcek ağına benzer, onlar nasıl yalnız küçük sinekleri yutar da arıları ve eşek arılarını yakalayamazlarsa, yasalar da aynı küçük suçluları tutar, fakat büyüklerini serbest bırakır. Jonathan Swift

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap