Kanun ile İlgili Sözler

Kanun ile İlgili Sözler Kişinin bireysel kazanımları ve istekleri doğrultusunda yaşam sürdüğünü söylemek doğru olacaktır.  Sosyal bir yaşantının içerisinde olunması kanun ile ilgili sözler söylenmesini beraberinde getirir. İnsanların bir arada mutlu şekilde yaşayabilmesi doğru kanunlara ve o kanunların işleyişine bağlıdır. Düzeni bozucu her türlü işlem, bir felaket olarak yorumlanır. Devlet tarafından hakkın korunması, hakkın hakkı olana teslim edilmesiyle toplumsal barış sağlanır. Uyumlu bir şekilde topluma uygun yasaların oluşturulması da bu açıdan olmazsa olmazdır. Yazılı ve sözlü olabilecek bu kanunların uygulanmasıyla tüm dertler de ortadan kalkacaktır.

Ahlaki açıdan da kanunların uygulanması çok önemli bir husustur. Daha yalın bir dille anlatmak gerekirse insana dair rehberdir kanunlar. Felsefi anlamda da kazanımlar yine kanunlarla korunabilir. Barışçı tutuma sahip güzel sözler yine aşağıdaki örneklerde yer alırken kanunun gerekliliklerin altı çizilir. Ayrıcalıklı sınıfların kanun tanımaz hareketlerinin neler doğuracağı da yine bu sözler ile anlatılır. Sizler de yasalarla ilgili özlü ve etkileyici bu sözleri paylaşabilir, geçmişte fikir yürütmüş insanların düşüncelerini öğrenebilirsiniz.

Kanun ile İlgili Sözler
Kanun ile İlgili Sözler

Editörün Seçimi Kanunlar ile İlgili Sözler

 1. “Kanun, adaletin teminatıdır ve toplumun düzenini sağlar.”
 2. “Kanunsuzluk, toplumun huzurunu tehdit eder ve güvensizliği artırır.”
 3. “Kanunlar, insanların hak ve özgürlüklerini korur ve adaletin tecelli etmesini sağlar.”
 4. “Kanun, herkesin eşit şekilde muamele görmesini sağlar ve adaletin temelini oluşturur.”
 5. “Kanun, toplumun temel taşıdır ve uyum içinde yaşamanın anahtarıdır.”
 6. “Kanunlar olmadan toplum kaosa sürüklenir, hukukun üstünlüğü önemlidir.”
 7. “Kanunlar, insanların haklarını ve özgürlüklerini korurken, toplumsal düzeni sağlar.”
 8. “Kanun, adaletin terazisidir ve herkesin eşit şekilde tartılmasını sağlar.”
 9. “Kanunlar, insanların sorumluluklarını belirler ve toplumun güvenliğini korur.”
 10. “Kanunlar, toplumun temel değerlerini yansıtır ve toplumun refahını güvence altına alır.”

Kanunlar, toplumun düzenini ve huzurunu sağlamak, insanların haklarını ve özgürlüklerini korumak amacıyla oluşturulmuş kurallardır. Kanunların uygun şekilde uygulanması ve herkes tarafından saygı görmesi, bir toplumun sağlıklı ve güvenli bir şekilde işlemesine katkıda bulunur.

Kanun ile İlgili Sözler

 • Savaşta kanunlar susar. Cicero
 • İşkencelerin en kötüsü kanunla işkence etmektir. Bacon
 • Kanunlar, uyusalar bile ölmezler. Shakespeare
 • Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz. Napoleon Bonaparte
 • Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Aristo
 • İnsan, kanuna bağlı olduğunu öğrenince özgür olmuştur. Will Durant
 • Yasa olmasa dahi vicdan vardır. P.Syrus
 • Lüzumsuz yasalar, lüzumlu yasaları zayıflatır. Jonathan Swift

Kötü yasalar, zulmün en berbat çeşididir. Edmund Burke

Bütün kanunlar incelenecek olsa, onları çiğneyecek zaman kalmaz. Goethe

İyi kanunlar, vicdanın yazılmış şekilleridir. Chateaubriand

Kanunlar, kendi kurallarından taviz vermeyenler için yapılmıştır. Chuck Yeager

En iyi yasalar; en az ve öz, en genel olanlardır. Montaigne

Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar. Montaigné

Bir devletin yıkılışıyla birlikte, yasaları da çoğalır. P. C. Tacitus

Tek bir dünya, tek bir hakikat, tek bir tanrı, tek bir kanun vardır. Marcus Aurelius

Kanunların bittiği yerde, zulüm başlar. William Pitt

Millet kaleleri uğrunda dövüştüğü gibi, kanunları uğrunda da dövüşmelidir. Herakleitos

Kanun bir kılıçtır, onu kullanacak el ister. H.Rahmi Gürpınar

Hiçbir yasa, geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz. Rémy de Gourmont

Silahların gürültüsü, kanunların sesini boğar. Montaigne

Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır. N.Machiavelli

Ahlak kanunları çiğnenmeye hiç gelmez, hemen öcünü alır. Tolstoy

Kanunlarda düşüneceğimiz tek şey, bizi fazilete götürüp götürmediğidir. Eflatun

En doğru kanun, kanûn-ı tesâdüfâtdır. A.Hamid Tarhan

Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar. Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. Yusuf Has Hacip

Kanunlar örümcek ağlar gibidir. Zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer. Balzac

Dünyadaki her değişme bir mucize sonucu değil, bir kanun gereği meydana gelmiştir. Lamarck

Adalet önce devletten gelir, yasalar bir devletin toplumsal düzenidir. L. Annaeus Seneca

Bir memlekette ne kadar çok yasa ve nizam varsa, o kadar da çok hırsız ve hayduta rastlanır. Lao Tzu

İnsanlar arasında, kanunsuz mücadeleden daha korkunç bir şey yoktur. Aristoteles

Ağır ceza düzenimiz, karaya kara katarak beyaz elde etmeye yönelik, bir örgütlenmedir. Bernard Shaw

Bir memleketin kanunları, ne kadar çoksa o memleket o kadar geridir. İbn-i Mahdum

İyi yasalar daha iyilerinin yapılmasına, kötüler de daha kötülerinin yapılmasına sebep olur. Jean J. Rousseau

Kanunlar elbiseler gibi olmalı, hizmetine girmesi istenen kimselere uygun olmalı. Clearence S. Darrow

Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir, kuvvet kimdeyse o hakimdir. Jean J. Rousseau

Yasalar, örümcek ağları gibidir; güçsüzleri, yoksulları yakalar; zenginleri, güçlüleri bırakıverirler. Anarcharsis

Kanunlar, zamanlar ve milletler bütün eserleriyle yıkılıp giderler, yalnız sanatın yıldızları, zamanın ufuklarında sonsuz ışıklar gibi parlar. J.Paul Richer

Bugünkü kanunlar; büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. H.de Balzac

Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse değişmeleri uzun zaman alanlardır. Farabi

Bir milletin ahlâkında, adetlerinde ve eğlencelerinde, katı yüreklilik ve barbarlık ne derece hakimse, onun ceza kanunları o nisbette ağır olur. Herbert Spencer

Kanunların çokluğu, çok zaman ahlak bozukluklarına özür teşkil eder. Halbuki sayısı pek az fakat pek sıkı tatbik olunan kanunlara sahip bir devletin, teşkilatı daha düzenlidir. Descartes

Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse, değişmeleri uzun zaman alanlardır. Farabi

Kanunlar örümcek ağına benzer, onlar nasıl yalnız küçük sinekleri yutar da arıları ve eşek arılarını yakalayamazlarsa, yasalar da aynı küçük suçluları tutar, fakat büyüklerini serbest bırakır. Jonathan Swift

20 yorum

Adalet arayışının temelinde kanun vardır. Bu yazı, bu gerçeği yüzümüze vurdu.

Kanunların toplum üzerindeki etkisini bu derleme sayesinde daha iyi kavradım.

Toplumun düzenini sağlamada kanunların önemini bir kez daha hatırlattınız.

Kanunlar, toplumun düzenini korur. Bu derlemeyi okuduktan sonra bu gerçeği bir kez daha gördüm.

Aslıhan  -  Nisan 7, 2022 / 4:07 pm

Bu yazıyı okuyan herkesin kanunlara olan saygısının artacağını düşünüyorum.

Kanunun gerçek anlamını bu yazıdan daha iyi anladım.

Kanunun sadece bir kavram olmadığını, hayatımızın her alanında olduğunu bu derlemeyle gördüm.

Derinlemesine düşünmek için harika bir kaynak oldu benim için.

Kanun, adaletin garantisi. Bu derlemeyi okuyan herkesin bu gerçeği görmesini dilerim.

Kanunlar olmadan toplumsal düzen nasıl korunurdu hiç düşündünüz mü?

İnsanlık için kanunun önemini bu yazıdan anlamamak mümkün değil.

Kanun ve adalet arasındaki ince çizgiyi bu derlemeyle daha iyi kavradım.

Toplumun temel taşlarından biri olan kanunları bu şekilde ele almak çok özgün.

Kanunlar olmadan adaletin olmayacağını bu derlemeyle bir kez daha gördüm.

Kanunları sadece birer kural olarak görmek yerine, onların derin anlamlarını anlamamıza yardımcı oldu.

Bazı sözler var ki insanı derinden etkiliyor. Teşekkürler!

Derleme, kanunun sadece bir yasa olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu gösteriyor.

Bu derlemeyi okuduktan sonra kanunlara olan bakış açım değişti.

Kanunların sadece birer yazılı metin olmadığını, hayatımızı şekillendirdiğini bu yazıdan öğrendim.

Kanunların arkasında yatan derin anlamı bu derleme sayesinde görebiliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap