İngilizce Dostluk Sözleri

İngilizce Dostluk Sözleri

İngilizce Dostluk

İngilizce Dostluk Sözleri Dostluk, insanın birbirine vermiş olduğu en güzel değerler arasında yer alır. Dost olan kişi kalpte farklı bir yere konur. Çünkü herkes ile dost olunmaz. Dostluk, sevgi bağı ile kurulan, birbirlerini anlayan, değer veren insanlar arasında gerçekleşir.

Dostluk ile ilgili pek çok duyguyu ifade İngilizce dostluk sözleri bulunur. Günümüzde gerçek anlamda dost olacak birini bulmak oldukça zor bir hale gelmiştir. Çoğu kişi yalnızca kendi çıkarlarını düşünerek arkadaşlık kurmaya başlar. Bu nedenle gerçekten dost diyebilecek iyi insanlar bulundukları zaman onlara sıkı bir şekilde tutunmak gerekir.

Dostluk, güzel duygular içerdiği için hakkında güzel sözler söylenir. Dostluk yaşanılan olaylara birlikte gülüp birlikte ağlamaktır. Karşısında bulunan kişiye karşı çıkar, kin, kıskançlık gibi özelliklerin bulunmaması gerekir. Gerçek dost, insanın başarılarından mutlu olandır.

Bu nedenle insan dostunu iyi seçmeli ve herkese dost gözüyle bakmamalıdır. Günümüzde pek çok önemli insanın dostluk ile ilgili belirtmiş olduğu sözler vardır. Dost olan kişilerin yeri daima kalpte ayrı bir yerde bulunur. Gerçek dostların değeri bilinip ona göre hareket edilmelidir.

İngilizce Dostluk Sözleri

İngilizce Dostluk Sözleri

 • “Friends are flowers that never fade.” – English proverb
 • (Arkadaşlar asla solmayan çiçeklerdir – İngilizce atasözü)
 • “Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.” – Oprah Winfrey
 • (Birçok insan limuzinde seninle birlikte binmek istiyor, fakat istediğin şey limuzin bozulduğunda yanında otobüse binecek biri.- Oprah Winfrey)
 • “People are lonely because they build walls instead of bridges.” -Joseph F. Newton Men
 • (İnsanlar yalnızlar çünkü köprüler yerine duvarlar örüyorlar. – Joseph F. Newton Erkekler)
 • “Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart.” – Eleanor Roosevelt
 • (Birçok insan hayatınıza girer ve çıkar, ama sadece gerçek dostlar kalbinde izler bırakır. – Eleanor Roosevelt)
 • “A good friend can tell you what is the matter with you in a minute. He may not seem such a good friend after telling.” – Arthur Brisbane
 • (İyi bir arkadaş, bir dakika içinde sorunun ne olduğunu söyleyebilir. Söyledikten sonra çok iyi bir arkadaş gibi görünmeyebilir. – Arthur Brisbane)
 • “The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart.” – Elisabeth Foley
 • (Gerçek arkadaşların yaptığı en güzel keşif, ayrılmadan ayrı ayrı büyüyebilecekleridir. Elisabeth Foley)
 • “Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose.” – Tennessee Williams
 • (Hayat, kısmen yaptığımız, kısmen de seçtiğimiz arkadaşlar tarafından yapılanlardır.- Tennessee Williams)
Best friend Sözleri İngilizce

Best friend Sözleri İngilizce

 • “A friend’s frown is better than a fool’s smile.” – Danish proverb
 • (Bir arkadaşın kaşını çatması bir aptalın gülümsemesinden iyidir. – Danimarka Atasözü)
 • “Don’t allow the grass to grow on the path of friendship.” – Native American proverb
 • (Çimlerin dostluk yolunda büyümesine izin vermeyin. – Kızılderili atasözü)
 • “A friend knows the song in my heart and sings it to me when my memory fails.” – Donna Roberts
 • (Bir arkadaş kalbimdeki şarkıyı biliyor ve hafızam başarısız olduğunda bana şarkı söylüyor.- Donna Roberts)
 • “When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are.” – Donald Miller
 • (İnsanların mükemmel olmasını beklemekten vazgeçtiğinizde onları oldukları gibi sevebilirsiniz. – Donald Miller)
 • “Friendship is the only cement that will ever hold the world together.” – Woodrow T. Wilson
 • (Dostluk, dünyayı bir arada tutacak tek çimentodur. – Woodrow T. Wilson)
 • “A friend’s frown is better than a fool’s smile.” – Danish proverb
 • (Bir arkadaşın kaşını çatması bir aptalın gülümsemesinden iyidir. – Danimarka Atasözü)
 • “The road to a friend’s house is never long.” – Danish proverb
 • (Bir arkadaşınızın evine giden yol asla uzun değildir. – Danimarka atasözü)
 • “Only your real friends will tell you when your face is dirty.” – Sicilian Proverb
 • (Yüzünüz kirli olduğunda sadece gerçek arkadaşlarınız size söyleyecektir. – Sicilya Atasözü)
 • “Don’t allow the grass to grow on the path of friendship.” – Native American proverb
 • (Çimlerin dostluk yolunda büyümesine izin vermeyin. – Kızılderili atasözü)
Best friend Sözleri Türkçe kısa

Best friend Sözleri Türkçe kısa

 • “Friends are flowers that never fade.” – English proverb
 • (Arkadaşlar asla solmayan çiçeklerdir – İngilizce atasözü)
 • “Only your real friends will tell you when your face is dirty.” – Sicilian Proverb
 • (Yüzünüz kirli olduğunda sadece gerçek arkadaşlarınız size söyleyecektir. – Sicilya Atasözü)
 • “Friends and wine should be old.” – Spanish Proverb
 • (Arkadaşlar ve şarap eski olmalı. – İspanyol Atasözü)
 • “Friends and wine should be old.” – Spanish Proverb
 • (Arkadaşlar ve şarap eski olmalı. – İspanyol Atasözü)
 • “Best friends make the good times better and hard times easier.”
 • (En iyi arkadaşlar iyi zamanları daha iyi, zor zamanları daha kolay hale getirirler)
 • “A good friend knows all your stories. A best friend helped you write them.”
 • (İyi bir arkadaş tüm hikayelerini bilir. En iyi arkadaş ise onları yazmana yardım etmiştir)
 • “It is good to have friends, even in hell.” – Spanish Proverb
 • (Cehennemde bile arkadaş edinmek iyidir. – İspanyol Atasözü)
 • “Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success.” – Oscar Wilde
 • (Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir. – Oscar Wilde)
İngilizce Arkadaşlık Sözleri ve Anlamları

İngilizce Arkadaşlık Sözleri ve Anlamları

 • “If you make friends with yourself you will never be alone.” – Maxwell Maltz
 • (Kendinle arkadaş olursan asla yalnız olmazsın.- Maxwell Maltz)
 • “You are my best friend, my human diary, and my other half.”
 • (Sen benim en iyi arkadaşımsın, canlı günlüğümsün ve diğer yarımsın)
 • “Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.”
 • (Gerçek arkadaşların bulunması zor, terk edilmesi zor ve unutması imkansızdır.)
 • “It is not so much our friends’ help that helps us, as the confidence of their help.” – Epicurus
 • (Arkadaşlarımızın yardımı değil, yardım edebileceklerinin güveni bize yardım eder)
 • “Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together exactly the same way.” – Charles Kingsley
 • ( Arkadaşlık bir cam süsleme gibidir, bir kez kırıldığında nadiren aynı şekilde tekrar bir araya getirilebilir. – Charles Kingsley)
 • “The road to a friend’s house is never long.” – Danish proverb
 • (Bir arkadaşınızın evine giden yol asla uzun değildir. – Danimarka atasözü)
 • “It is good to have friends, even in hell.” – Spanish Proverb
 • (Cehennemde bile arkadaş edinmek iyidir. – İspanyol Atasözü)
 • “A friend is someone who knows all about you and still loves you.” – Elbert Hubbard
 • (Dost, senin hakkında her şeyi bilen ama yine de seni seven birisidir. – Elbert Hubbard)
Best friend Sözleri Tumblr

Best friend Sözleri Tumblr

 • “True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” – David Tyson
 • (Gerçek dostluk, iki insan arasındaki sessizliğin rahatsızlık vermediği durumlarda oluşur. – David Tyson)
 • “I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light.” – Helen Keller
 • (Karanlıkta bir dost ile yürümeyi, ışıkta yalnız yürümeye tercih ederim. – Helen Keller)
 • “Don’t walk in front of me… I may not follow. Don’t walk behind me… I may not lead.
 • Walk beside me… just be my friend.” – Albert Camus
 • (Önümde yürüme… Seni takip edemeyebilirim. Arkamda yürüme… Sana yol gösteremeyebilirim. Sadece yanımda yürü…Ve dostum ol.. – Albert Camus)
 • “A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.”
 • (Arkadaş geçmişini anlayan, geleceğine inanan ve seni olduğun gibi kabul eden birisidir)
 • “I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.” – Plutarch
 • (Değiştirdiğimde değişen ve başımı salladığımda başını sallayan bir arkadaşa ihtiyacım yok; gölgem bunu çok daha iyi yapıyor. – Plutarch)
 • “What is a friend? A single soul dwelling in two bodies.” – Aristotle
 • (Arkadaş nedir? İki bedende yaşayan tek bir ruh. – Aristoteles)
 • “Only a true best friend can protect you from your immortal enemies.” – Richelle Mead
 • (Ölümsüz düşmanlarından seni sadece en iyi arkadaşın koruyabilir.- Richelle Mead)
Cool best friend Sözleri

Cool best friend Sözleri

 • “Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.” – Muhammad Ali
 • (Arkadaşlık, dünyadaki açıklanması en zor şey. Bu okulda öğrendiğin bir şey değil. Ama arkadaşlığın anlamını öğrenmediysen, gerçekten hiçbir şey öğrenmemişsin demektir. – Muhammed Ali)
 • “Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.” – Socrates
 • (Arkadaş olmada yavaş ol; ama içeri girdiğinde, sağlam ve sürekli devam et. – Sokrates)
 • “In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.” – Martin Luther King, Jr.
 • (Sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil, arkadaşlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.- Martin Luther King, Jr.)
 • “Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.” – Marcel Proust
 • (Bizi mutlu eden insanlara minnettar olalım; onlar ruhlarımızı çiçek açtıran büyüleyici bahçıvanlar. – Marcel Proust)
 • “A single rose can be my garden… a single friend, my world.” – Leo Buscaglia
 • (Tek bir gül bahçem olabilir… Tek bir arkadaş, dünyam. – Leo Buscaglia)
 • “Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.” – Thomas J. Watson
 • (Birlikte olduğunuzda rahat olacağınız arkadaşlar edinmeyin. Sizi yukarı itmeye zorlayacak arkadaşlar edinin- Thomas J. Watson)
 • “A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” – Walter Winchell
 • (Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı çıktığında içeri giren birisidir. – Walter Winchell)
 • “Best friends are the siblings God forgot to give us. “
 • (En iyi arkadaşlar Tanrı’nın bize vermeyi unuttuğu kardeşlerdir)
 • “Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer.” – Ed Cunningham
 • (Arkadaşlar nasıl olduğumuzu soran ve sonra cevabı duymak için bekleyen nadir insanlardır.- Ed Cunningham)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap