İngilizce Anneler Günü Mesajı

İngilizce Anneler Günü Mesajı Annelerimiz hepimizin hayat kaynağı ve yaşam desteklerimiz. Onlarsız bir hayatı hiçbirimiz düşünemeyiz. Doğduğumuz ilk andan itibaren her zaman yanımızdadırlar. Hayatımızı bize anlamlandıran bize kolaylıkları sunan yegâne varlığımız annelerimiz. Bizler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sevgili annelerimiz için ne yapsak yeterli gelmez. Kısacası dünyaları onların ayağına sersek yetmez. Biz onlara dünyaları versek onlar bizden hiçbir şey istemez bir tatlı dil, bir güler yüz derler.

Anneler günü onların bu yaptıklarını anmak ve bir günde olsa onlara olan sevgi ve saygımızı göstermek için iyi sebeptir. Onlar için yapacağımız küçücük bir jest bile büyük anlamlar taşır. Bizim için sadece özel günler içinde annelerimize bir şeyler yapmak gerekmez her zaman onları hatırlamak, gönüllerini almak onlar için çok değerlidir.

Anneler günü gibi özel olan günlerde ise değişik olsun ama değerli olsun diye bir hediye düşünüyorsanız ona göndereceğiniz içten bir mesaj bile çok anlam ifade edebilir. İlginç bir mesaj şekli olarak farklı bir dilde örneğin İngilizce anneler günü mesajı göndermek hem ilginç hem de yabancı dili olmasa da yazılanı ona sizin tercüme etmeniz bile onun için gurur kaynağı olabilir. En değerli farklıklarımız annelerimiz her şeyin en iyisine layıktır.

İngilizce Anneler Günü Mesajı
İngilizce Anneler Günü Mesajı

İngilizce Anneler Günü Mesajı

  • The only thing that is invaluable is the love of the mother. Happy mothers day. Paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir. Anneler gününüz kutlu olsun.
  • Mothers are far more precious than jewels. Anneler mücevherlerden daha değerlidir.
  • A mother understands what a child does not say. Bir anne çocuğunun söylemediği şeyleri anlar.
  • There is nothing as sincere as a mother’s kiss. Bir annenin öpücüğü kadar içten bir şey yoktur.
  • God could not be everywhere, and therefore he made mothers. Tanrı her yerde olamazdı, bu yüzden anneleri yarattı.
  • For when a child is born the mother also is born again. Ne zaman bir çocuk doğsa, bir anne yeniden doğar.
  • Of all the rights of women, the greatest is to be a mother. Tüm kadın haklarının arasındaki en mükemmeli anne olmaktır.

That best academy, a mother’s knee. Happy Mother’s Day. En iyi okul annenin dizleridir. Anneler günün kutlu olsun.

There is no heroism greater than motherhood. Happy Mother’s Days. Annelikten daha üstün bir kahramanlık yoktur. Anneler günün kutlu olsun.

To the world you are a mother, but to your family you are the world. Dünyaya göre siz yalnızca bir annesiniz, ama ailenize göre siz dünyasınız.

And remember that behind every successful woman is a basket of dirty laundry. Ve unutmayın, her başarılı kadının arkasında bir kirli çamaşır sepeti vardır.

The only thing that is invaluable is the love of the mother. Happy mothers day. Paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir. Anneler gününüz kutlu olsun.

Mother is an artist, her best work is her child. May our mothers always be happy. Anne bir sanatçıdır, en güzel eseri de yavrusudur. Annelerimiz hep mutlu olsun.

Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever. Anneler çocuklarının ellerini kısa bir süre tutar, kalplerini ise sonsuza dek.

A mother’s arms are more comforting than anyone else’s. Happy Mother’s Day. Bir annenin kolları diğer herkesinkinden daha konforludur. Anneler günün kutlu olsun.

My mother is a walking miracle. Dear Mother, Happy Mother’s Day. Benim annem yürüyen bir mucize. Canım Annem Anneler günün kutlu olsun.

There’s no way to be a perfect mother but a million ways to be a good one. Mükemmel anne olmanın bir yolu yoktur ama iyi bir anne olmanın milyonlarca yolu vardır.

The most important thing a father can do for his children is to love their mother. Bir babanın çocuğu için yapabileceği en önemli şey, onun annesini sevmektir.

Mom, the person most likely to write an autobiography and never mention herself. Anne, muhtemelen otobiyografi yazıp kendinden asla bahsetmeyecek olan kişi.

A Mother has her heart ever and forever with her children no matter how old they grow. Çocuğu ne kadar büyürse büyüsün, bir annenin kalbi hep onunladır.

Being a full-time mother is one of the highest salaried jobs… since the payment is pure love. Tam zamanlı anne olmak en yüksek maaşlı işlerden biri. Çünkü ücreti saf sevgi.

A man loves his sweetheart the most, his wife the best, but his mother the longest. Bir adamı en çok sevdiceğini, en tutkulu karısını ama en uzun annesini sever.

Once you’re a mom, you’re always a mom. It’s like riding a bike, you never forget. Bir kez anne olduğunuzda, sonsuza dek anne olursunuz. Bu bisiklete binmek gibi bir şeydir, asla unutulmaz.

Mothers are like glue. Even when you can’t see them, they’re still holding the family together. Anneler tutkal gibidir. Onları göremeseniz bile aslında aileyi bir arada tutarlar.

Being a full-time mother is one of the highest salaried jobs… since the payment is pure love. Happy Mother’s Day. Tam zamanlı anne olmak en yüksek maaşlı işlerden biri. Çünkü ücreti saf sevgi. Anneler günün kutlu olsun.

We never know the love of the parent until we become parents ourselves. Ebeveynlerimizin bize duyduğu sevgiyi asla anlayamayız ta ki kendimiz de birer ebeveyn olana kadar.

When you are a mother you are never really alone in your thoughts. A mother always thinks twice, once for herself and once for her child. Anne olduğunuz zaman düşüncelerinizde asla yalnız olmazsınız. Bir anne her zaman iki kez düşünür, bir kendisi bir de çocuğu için.

I believe in love at first sight. Because I’ve loved my mother ever since I opened my eyes. Happy mother’s day! İlk görüşte aşka inanırım. Çünkü gözlerimi ilk açtığım andan beri annemi seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

The moment a child is born, the mother is also born. She never existed before. The woman existed, but the mother, never. A mother is something absolutely new. Bir çocuk dünyaya geldiğinde bir anne de doğar. Öncesinde o yoktur. Bir kadındır ama bir anne değil. Annelik tamamen yeni bir şeydir.

I take this opportunity to thank you for your immeasurable contribution to my life. Thank you Mom! And wish you a very happy mother’s day! Anneler günü vesilesi ile sana hayatıma kattığın sayısız değerler için teşekkür etmek istiyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun!

You’ve seen me laugh. You’ve seen me cry. And always you were there with me. I may not have always said it but thanks and I love you Mom. Happy Mother’s Day. Gülerken de ağlarken de her zaman yanı başımdaydın. Her ne kadar her zaman söylememiş olsam da teşekkürler annem, seni seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

There will be so many times you feel like you failed. But in the eyes, heart and mind of your child you are super mom. Başarısız olduğunuzu düşündüğünüz zamanlar olacaktır. Ama çocuklarınızın gözlerinde, onların akıllarında ve kalplerinde siz her zaman süper bir annesiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap