İlmiye İsminin Anlamı

Türkiye sınırları içerisinde oldukça fazla kullanılan geleneksel isimlerden biri olan İlmiye ismi pek çok kişinin tercih ettiği ve sıklıkla kullanıldığı isimlerden biridir. Kız çocuklarında oldukça fazla tercih edilen İlmiye isminin anlamları arasında pek çok anlamının bulunduğundan söz etmek söz konusudur. 

Genel bir araştırma gerçekleştirildiğinde İlmiye isminin anlamları arasında ilk sırada ilme ait, ikinci sırada ilme mensup olan,  üçüncü sırada ilimle alakası bulunan anlamları yer almaktadır. Bu anlamlar göz önünde bulundurulduğunda İlmiye isminin anlamlarının oldukça  fazla olumlu anlamının olduğu söylenebilir.

İlmiye ismini yeni doğan kız çocuğuna vermek isteyen kişiler genel olarak İlmiye ismi Kuranı Kerim içerisinde geçiyor mu? Sorusunun araştırmasını yapmaktadır. Arapça kökenli bir kız çocuk ismi olan İlmiye ismi Kur’an-ı Kerim içerisinde geçmeyen isimler arasında yer almaktadır. Ancak bu ismin anlamı oldukça güzel olması sebebiyle çocuklara verilmektedir. Bu nedenle çocuklara verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

2022 yılının isim verilerine bakıldığında İlmiye isminde kaç kişi var? Sorusunun cevabına ulaşılması mümkündür. Türkiye’de toplam 1216 kişinin İlmiye ismine sahip olduğu bilinmektedir. Bu kişilerden 197 tanesi İstanbul’da, 29 tanesi Ankara’da, 69 tanesi ise İzmir’de yaşamaktadır. Genel bir değerlendirme gerçekleştirildiğinde Türkiye’nin 81 ilinde İlmiye ismine sahip olan kişilerin yer aldığı söylenebilir.

İlmiye ismi herhangi bir çocuğa verilmeden önce İlmiye isminin özellikleri de detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. İlmiye ismin olumlu özellikleri arasında yardımseverlik, cömertlik, neşe, enerji, bilmişlik, sıcakkanlılık, merhamet, kariyer odaklı olmak, cesaret ve iyi niyeti yer almaktadır. Ancak her isimde olduğu gibi İlmiye isminde de olumsuz özellikler bulunmaktadır. Bu ismin olumsuz özellikleri arasında ise tezcanlılık ve sabırsızlık yer almaktadır. Bu nedenle İlmiye ismi çocuklara verilmeden önce hem İlmiye isminin  analizi hem de  numerolojisi bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi bir durumun yaşanması halinde İlmiye isminin çocukların üzerinde olumsuz özellikler bırakması mümkündür.

Genel bir açıklama gerçekleştirildiğinde İlmiye ismine sahip olan kişilerin genellikle mor rengi sevdiği ve kader sayılarının ise dokuz olduğu görülmektedir. Bu kişiler fiziksel özellikleri bakımından da birbirine benzerlik gösterir.  Göz çevreleri düz, gözlerinin yuvarlak, el ve ayakların kısa, alanlarının dar ve kaşlarını ise yay gibi olduğu görülür.  İsim seçimi yapılmadan önce ismin çocuklar üzerindeki fiziksel etkileri de göz önünde bulundurulmalı ve fiziksel özellikler göz önünde bulundurulduktan sonra çocuğa İlmiye isminin verilip verilmeyeceği konusunda  tercih yapılmalıdır. Aksi bir durumda İlmiye ismine sahip olan kişilerde  bazı olumsuz özelliklerle karşılaşılabilir. Bu sebeple ebeveynler iyi bir şekilde araştırma yapmalı ve bu araştırma sonucunda ismin verilip verilmeyeceğine karar vermelidir.

Anne baba adayları isim seçimi yaparken genelde iki çocuğunun isminin birbiriyle uyumlu olmasını tercih ederler. Bu sebeple pek çok ebeveyn İlmiye ismi ile uyumlu isim arayış içerisine girmektedir. Bizler de  bu tür benzer isim arayışı içerisinde olan kişiler için İlmiye ismi ile uyumlu isimler listesi oluşturduk. Siz de İlmiye ismi ile uyum sağlayan isimler arayışındaysanız aşağıda yer alan listeden yardım alabilirsiniz. 

Listede yer alan tüm isimler caizdir ve anlamı hoş olan  isimler arasından seçilmiştir. Bu sebeple  listeden herhangi bir isim seçimi gerçekleştirilirken endişe içerisine girmenize gerek yoktur.  Hilmiye, İlma, Nazmiye, Palmiye, Telmiye, İrade, İlhame, İlve, İnce, Remziye, Rahmiye, Ümmiye, Samiye, İlma, Ermiye, İnare, İmre, İlke isimleri İlmiye ismi ile benzerlik gösteren isimler arasında yer almaktadır. Bu isimlerden birinin seçilmesi ve çocuklara verilmesi mümkündür.

İlmiye isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 3 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Ay’In İnce Olduğu Hali.
  • 2 – Dinî bilimlerle uğraşan kimseler topluluğu.
  • 3 – İlme ait, ilme mensup

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

İlmiye ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de İlmiye ismini kullanan 1.216 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da İlmiye ismini kullanan 197 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da İlmiye ismini kullanan 29 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de İlmiye ismini kullanan 69 kişi bulunmaktadır.

İlmiye isminin Türkiye sıralaması

İlmiye en çok kullanılan 2626. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 1189. isimdir.

İlmiye isminin Harf Analizi

Kişiye İlmiye ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

İlmiye İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ İlmiye ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken İlmiye isminin anlamını gözden geçirin!

İlmiye İsminin Numerolojisi

İlmiye isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

İ: on iki
L: on beş
M: on altı
İ: on iki
Y: yirmi sekiz
E: altı
TOPLAM: 89

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap