İhtiyaç İle İlgili Sözler

İhtiyaç İle İlgili Sözler İnsanlar yaşamları boyunca birçok şeye ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaçlar genel olarak manevi ve maddi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi ve manevi ihtiyaçlar bir bütündür. Mutlu ve huzurlu bir yaşam için bu bütünlüğün sağlanması önemlidir. Sadece maddi ihtiyaçların karşılandığı bir hayat eksiktir. Güzel sözler ile ihtiyaç ile ilgili cümlelerde bu anlamlar vurgulanmaktadır Aynı şekilde sadece manevi ihtiyaçların karşılandığı bir hayat da eksik olacaktır.

Yaşamımızı devam ettirmek için bir miktar paraya, barınacağımız bir eve ihtiyaç duyarız ve aynı şekilde manevi olarak destekleneceğimiz arkadaşlara, aileye ihtiyaç duymaktayız. İnsan sürekli olarak ihtiyaç duyan bir varlık olması sebebiyle aciz bir varlıktır. Bundan dolayı ihtiyaç ile ilgili sözler ile bu anlamlar ifade edilmektedir. insanın acizliğine vurgu yapılmaktadır. İhtiyaç oldukça genel bir konu olarak cümlelerde yer almaktadır. Dostlara, aileye, saf sevgiye olan ihtiyaç üzerinde durulmuştur. İhtiyaç ile ilgili cümlelere ulaşmak isteyen kişiler için aşağıda cümleler sıralanmıştır. Şairlerin, yazarların ve düşünürlerin ihtiyaç ile ilgili farklı sözlerine yer verilmiştir.

İhtiyaç İle İlgili Sözler
İhtiyaç İle İlgili Sözler

İhtiyaç İle İlgili Sözler

  • Bazen ihtiyaç duyuyor insan, sevildiğini bilmeye. İlhan Berk
  • İhtiyaç, tüm icatların anasıdır. Eflatun
  • Bazen ihtiyaç duyuyor insan, sevildiğini bilmeye!
  • İhtiyacın kanunu olmaz. Deniş Diderot
  • İhtiyaçlar, ürkekleri bile cesur yapar. Crispus Sallustius
  • İhtiyaç, insana her şeyi öğretir. Mor Jokai
  • İhtiyaçlarımızdan fazlası, bize bir yük ve derttir. L. Annaeus Seneca
  • Bazen ihtiyaç duyuyor insan, sevildiğini bilmeye. İlhan Berk

Yasalar azametlidir; fakat daha azametli olan ihtiyaçlardır. Goethe

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır. Goethe

En zor günlerini tek başına atlattıysan, sonrasında kimseye ihtiyacın olmaz.

Tek ihtiyacım neydi biliyor musun? Bir papatya yaprağı daha!

İhtiyacı olanların yardımına, karşılık beklemeden koş. Muhyiddin İbnü’l-Arabi

İhtiyacımız olan tek şey, işi bitince değişmeyen, samimi insanlardı.

Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur. Mamatha Gandhi

İnsan, kızarmağa ihtiyacı olan, ya da kızaran yegane hayvandır. Mark Twain

Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan insanlara, nasıl boyunduruk vurulabilir. Jean J. Rousseau

İhtiyaç her şeyi öğretir, birçok şeylerden de vazgeçirir. Ivan Sergeyeviç Turgenev

Huzur denilen o mübarek kumaşın. Şu sıralar ihtiyacım var her santimine. İbrahim Tenekeci

Şunu bil ki süvari için en büyük bela, piyadenin yardımına muhtaç kalmasıdır. Zemahşeri

İnsanlara ne kadar muhtaç olursam, onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu. Sabahattin Ali

Allah, ihtiyaç miktarınca yardım eder ve musibet miktarınca da sabır verir. İmam Musa Kazım

Bazı insanlar size sadık değildir. Size olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değiştiğinde, sadakatleri de değişir.

Benim sadece iki elim var. Hayata dört elle sarılmam için sana da ihtiyacım var. Murat Menteş

Halkın kendi kendine yarattığı ihtiyaçların her biri, kendi boyunlarına bağladıkları birer zincirdir. Jean J. Rousseau

Belki de yeni kişilere ihtiyacımız yoktur. Belki de sadece daha düzgün kişiliklere ihtiyacınız vardır.

Bir kişi Allah’tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa, Allah da onu başkasına muhtaç etmez. Şems-i Tebrizi

Her hâdisin hudûsu (sonradan var olanın var olması) için bir sebebe ihtiyaç vardır. İmam Gazali

En kötü insanlar, çok kere birine muhtaç oldukları zaman, dünyanın en iyi insan olurlar. Ebner von Eschenbach

Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur. İmam Gazali

İhtiyaçlar ve zaruretler öyle bir sihirli güce sahiptir ki insanı çalışmaya ve yeni şeyler bulmaya zorlar. Daniel Defoe

Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer. Mark Twain

İnsanların yaptıkları ve tasarladıkları her şey, duydukları gereksinimleri gidermeye ve acılarını dindirmeye yarar. Albert Einstein

İstediğini değil sana gerekeni al, istemediğin şeyin fiyatı, pek az bile olsa yine senin için pahalıdır. Marcus Porciu Cato

Sokakta yiyecek yemekleri olmayan çocuklar görüyorum. Ben kör müyüm ki onların ihtiyaçlarını görmezden geleyim. Michael Jackson

Fikir sahibi olmaya mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız. Peyami Safa

Çocuklar tümüyle egoist varlıklardır. İhtiyaçlarını çok yoğun biçimde hisseder ve karşılamak için acımasızca mücadele ederler. Sigmund Freud

Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil. Mamatha Gandhi

Bir kasabın ekmeğe, bir fırıncının da ete ihtiyacı vardır. Bu nedenle kasapla fırıncının birbirini sevmesi için mantıklı bir neden vardır. Her ikisi de birbirine yararlı olur. Bernard Russell

Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar. Adolf Hitler

Bu yaşıma kadar mevcudiyetinden bile haberim olmayan insanı vücudu birdenbire benim için nasıl bir ihtiyaç olabilirdi? Fakat hep böyle değil midir? Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz? Sabahattin Ali

Dört şey hayır hazinelerindendir: İhtiyacı gizlemek, sadakayı gizlemek, ağrıyı bildirmemek ve musibeti söylememek. İmam Muhammed Bakır

Bu üç kimsenin dışında hiç kimseye ağız açma: Dindar, yiğit ve soylu. Çünkü dindar kendi dinini koruması için ihtiyacını karşılar. Yiğit de seni ümitsiz etmeyi kendi yiğitliğine sığdırmaz, utanır. Soylu ise ihtiyacın için yüzünün suyunu dökmeye mecbur kaldığını bildiğinden, haysiyetini korumak için seni eli boş geri çevirmez. Hz. Hüseyin

Dostlar üç kısımdır: Birincisi, kendisine sürekli ihtiyaç duyulan yemeğe benzer; işte bu akıllı kimsedir. İkincisi (bazı vakitler insanı yakalayan) dert gibidir; bu da ahmak kimsedir. Üçüncüsü ise (derdi tedavi eden) ilaç gibidir; bu da mütefekkir kimsedir. Cafer-i Sadık

Aşk öyle derin bir ihtiyaçtır ki onsuz yaşayamazsınız; ya kendisi ya da yedeğini ararsınız. Yedek sahte olabilir ama en azından bir süreliğine aşık olduğunuz hissine kapılabilirsin. Sahtesi bile keyiflidir. Eninde sonunda sahte olduğunun farkına varırsın; o zaman sahte aşkı gerçeğine dönüştüremezsin o zaman sevgili değiştirirsin. İki olasılık var; bu aşkın sahte olduğunu anladığında kendini değiştirebilirsin, sahte aşkı bırakıp gerçek bir aşığa dönüşebilirsin. Diğer olasılık ise sevgilini değiştirmektir. Aklın seçtiği yol budur. Osho

Eğitimin amacının zihinsel özgürlük olduğu bir dünya isterdim. Gençlerin aklını, onları bütün hayatları boyunca nesnel kanıtların oklarından koruyacak olan bir zırhın içine sokmamalı. Dünyanın açık kalplere ve aydın insanlara ihtiyacı var ve bunu statik sistemlerle elde edemeyiz. Bernard Russell

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap