İhlas Suresi Nasıl Hatim Edilir? 3 İhlas ve 1 Fatiha Okumanın Fazileti Sırları Nelerdir?

Yüce Kitabımızın sayfalarını çevirmeye başladığımız an ilk olarak Fatiha Suresi ile karşılaşırız. Öyle ki ALLAH’ın Resulü bu duanın eşi benzeri yok gibi bir tabirde bulunmuştur. Ayrıca sıklıkla okuduğumuz üç İhlas ev bir Fatiha okumanın faziletlerini, ayrıca Fatiha Suresinin Arapça, Latince okunuşu, Türkçe anlamını sizler için hazırladık.

Fatiha, belki de aklımızda başımıza geldiği an bizlere ailelerimizin, yakınlarımızın ya da eğitmenizin öğrettik birinci suredir. Hal böyle olunca ne kadar değerli olduğunun da herkes farkındadır. Yedi ayetten oluşan kısa bir suredir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’e Mekke zamanı nazil olmuştur. Fatiha Arapçada başlangıç anlamı taşır ve bu yüzden bu adı almıştır. Uzun surelerdeki gibi parçalar halinde değil, bir sefer de inmiştir. Fatiha Suresinin farklı isimleri de vardır: Ümmül Kitab, el-Esas, eş-Şükr, es-Seb’ul-Mesani, el-Vafiye, el-Kenz, es-Salat, eş-Şifa’dır.

Fatiha Suresini Nerelerde Okuyoruz?

Fatiha Suresi hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Hatta belki yaşamımız boyunca en çok başlangıç ayetini okuyoruz.

  • Eğer ki 5 vakit namaz kılıyorsanız her bir rekât için bir kere Fatiha okursanız bu günde 40 sefer yapar.
  • Her duanın bitiminde Rabbimizin rızasına mazhar olmak için de okuyoruz.
  • Hastalığı bulunan bir akraba, aile, eş, dost, komşu veya mümin bir kişi varsa onun iyileşmesi için okuyoruz.
  • Ecel bir gün hepimizin kapısını çalacak. Biri hayatını kaybettiğinde mutlaka ardından Fatiha okuruz. Ayrıca kabir ziyaretinde de okunur.
  • Taziye evine gidildiğinde de edilmektedir.

3 Kere İhlas 1 Kere Fatiha Okumak Ne Kadar Sevaptır? İhlas Hatmi Nedir?

Geçmiş dönemlerden bugüne kadar uzanan bir rivayette: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), kısa olmasına karşına İhlas Suresinin Yüce Kitabımızın 1/3’üne tekabül ettiğini söylemiştir. Sevabının ne kadar büyük olduğu buradan ortaya çıkıyor. Hatta hadiste geçene göre: Bu yaşayan canı, bütün kudreti ile kendinde bulunduran Rabbime ant olsun ki ihlas suresi Kur’anKerim’in 1/3’üne eşittir. İslam dini zorlaştırma değil, kolaylaştırma dinidir. Bu da en güzel örneklerden biridir. Çünkü bir günde 6666 ayetin 2222 ayetini okumak çok zordur. 3 kere İhlas ve 1 kere de Fatiha ile bu güçlük giderilir.

En’am Suresi 160. Ayette Der ki: Kim bir iyilik ile gelirse ona on misli sevap verilir. Ama kim bir kötülükle gelirse, ancak bir tanesinden dolayı cezalandırılır. Hiçbiri haksızlığa uğramayacak. Ayrıca Kadir Gecesi geldiğinde yapılacak hayırlı işler 30 bin misli ile yazılacak. Üç kere İhlas okuyarak da hatim sevabı yazmak Rabbinin sünnetidir.

Hatta bir rivayete göre İhlas Suresinin cennete girmekte büyük bir şans olduğu söylenir. Bir mümin ALLAH’ın Resulüne gelip: “kul hüvellahü ahad” suresine çok sevgi duyuyorum der. Resulullah da bunun üzerine: Kuşkusuz senin ona olan bu sevgin seni cennete götürür.

İhlas Suresi

İhlas Suresi Arapça Latince Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İhlas Suresi Türkçe Meali Anlamı

Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın adıyla. De ki, Ey Peygamber! O, Allah’tır, tektir ve bölünmezdir. Her canlı Rabbine muhtaçtır. Ne doğurur, ne de doğar. Ve O’nun dengi yoktur.

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi Arapça Latince Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Bütün övgüler, methedilmeler, bu âlemi yaradan Rabbimizindir. O ki en şefkatlidir. Kaçınılmaz günün tek efendisidir. Yalnız Rabbimize ibadet eder ondan yardım isteriz. Sen bu kullarını doğru yola yönlendir. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil.

Fatiha Suresinin Faziletleri ve Sırları Nelerdir? Hangi Hadisler Vardır?

Fatiha Suresi indirilme sırasına bakıldığında 5.olsa da ilk suredir. Hattan Kur’an’ın annesi olarak da geçmektedir. Ola ki bir namazda daldınız, şeytan vesvese verdi unuttunuz, o zaman o namaz tamamlanmamış olur ki bu konu da ALLAH’ın Resulü ümmetine ikazda bulunmuştur. Buna benzer de birçok hadis bulunmaktadır.

Fatiha Suresinin önemini anlatan hadisi şerif: Sana Yüce Kitabımızdaki en büyük sure nedir söyleyeyim mi? Bunun üzerine namaz sırasında yinelenen ve 7 ayetten oluşan eşi benzeri bulunmayan bir suredir.

  1. Faziletleri arasında Kitabımızın en büyük suresi olması vardır,
  2. Kur’an’ın anası olarak geçer,
  3. Hastalıkların iyileşmesi için okunursa şifa duası olur,
  4. Cennetten gelen bir ışık olduğu söylenir,
  5. Kalbi kötü niyetlerden uzak tutar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap