Hz. Adem ve Hz. Havva’nın Çocukları Nasıl Çoğaldı?

İnsanlık tarihinin başlangıcı, yaratılış ve ilk insan gibi kavramlar çok uzun yıllardır tartışmalara konu oluyor. Özellikle de Hz. Adem ve Hz. Havva biz İslamiyet’i kabul edenler için yaradılışın ilk adımı olarak ele alınıyor. Bilindiği üzere Allah(c.c) ilk insan olarak Hz. Adem’i yaratmış ve aynı zamanda onu ilk peygamber olarak müjdelemiştir. Tarihin ilk insanı, Allah’ın ilk insan kulu ve ilk peygamberi Hz. Adem’dir.

Akabinde ise Hz. Havva kadın olarak yaratılmıştır. Hz. Adem’in yaradılışının üzerine Hz. Havva’nın da yaratılması ve sonrasında onların insanlığa hayat vermesi sağlanmıştır. İslam alimlerinin ve tarihçilerin yaptıkları ortak araştırmalar neticesinde ilk insan Hz. Adem’in dünya üzerinde indirildiği yer Hindistan’ın Seylan adası civarıydı.

Buna karşılık Hz. Havva ise Cidde’ye indirilmişti. Hz. Adem ve Hz. Havva’nın bir araya geldiği ve karşılaştığı nokta olarak ise Arafat ile Müzdelife olarak tahmin edilen noktalar bulunuyor. Keza Allah kelamı olan Kuran-ı Kerim’de bununla ilgili herhangi bir ayet bulunmuyor. Yine peygamber efendimiz(SAV) tarafından da Hz. Adem ve Hz. Havva’nın konumları ve hayatları ile ilgili çok net sahih kaynaklara rastlanmıyor.

Hz. Adem ile Hz. Havva’nın Kaç Çocuğu Vardı?

Hz. Adem ve Hz. Havva’nın çocukları ile ilgili pek çok farklı rivayet, hikâye ve sahih kaynaklarda yer alan bilgiye ulaşılabiliyor. Hz. Adem ve Hz. Havva’nın birleşiminden doğan çocukların sayısı toplamda 40 olarak bilinmektedir.

Sahih kaynaklara göre Hz. Adem ile Hz. Havva’nın doğan 40 çocuğunun tümü ikiz olarak dünyaya gelmiştir. Ayrıca ikizlerin birisi erkek, diğeri ise kız olarak doğmuştur. Hz. Adem ise çocuklarını insanlığın temeli için aynı ikizler olmamak kaydıyla birbirleriyle eşlemiştir.

Buna göre ilk doğan ikizlerin erkeğiyle, ikinci doğan ikizlerin kızı, ilk doğan ikizlerin kız çocuğuyla, ikinci doğan ikizlerin erkek çocuğu birbiriyle evlenerek çoğalmaya devam etmiştir. Tüm eşlemeleri bu şekilde yaparak insanlık tarihinin çoğalmasına sebep olmuştur.

Hz. Havva Nasıl Hamile Kaldı? Hamilelik Dönemi

İslam tarihinde de dünya genelinde de en merak edilen bir diğer konu ise Hz. Havva’nın nasıl hamile kaldığıdır. Zira diğer dinlerde de buna benzer pek çok durumla karşılaşılıyor ve yaradılışa dair pek çok ifade yer alıyor. Tıpkı Hristiyanlıkta bakire olan Meryem’in hamile kalması ve Hz. İsa’yı dünyaya getirmesi gibi.

Hz. Havva’nın hamile kalması ile ilgili ise direkt olarak ayeti kerime bulunması bu noktada Müslümanlar için sahih kaynak oluyor. Araf suresinin 7/189-190.ayetinde ‘’Hz. Adem’in Hz. Havva ile birleşmesinden dolayı yüklenen Havva bir süre boyunca karnında çocuğunu taşıdı. Rabbine yönelen Hz. Adem ve Hz. Havva Allah’tan kusuru olmayan sağlıklı bir evlat vermesini dilediler. Diledikleri gibi de oldu ve onlara hayırlı bir evlat nasip edildi. Fakat onlar ki Allah’a o çocuğu ortak koştular. Şüphesiz ki Allah herkesten, her şeyden uludur’’ buyruluyor.

Hz. Adem ile Hz. Havva’nın ilk çocuklarında şeytanın vesveselerine kulak asan Hz. Havva çocuğun ismini Abdulharis koymuştur. Abdulharis ise kelime anlamı olarak ‘’çiftçinin kulu’’ olarak tanımlanır. Bilindiği üzere Hz. Adem çiftçidir ve burada da çiftçinin kulu olarak bahsi geçen Adem’in kuludur. Oysa ki kulluk yalnızca Allah’a edilir ve ondan başka yaratıcı yoktur. Dolayısıyla Hz. Adem ve Hz. Havva aslında ilk çocuklarıyla beraber Allah’a şirk koşmuşlardır. Ancak sonrasında da doğan ikizleriyle birlikte insanlık tarihi boyunca insanoğlunun çoğalmasını sağlamışlar, günümüze kadar ulaşan insan neslini devam ettirmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap