Hürriyet İle İlgili Sözler

Hürriyet İle İlgili Sözler

Hürriyet İle İlgili Sözler Hür olmak insanlar için en başta gelen haklardan biridir. Din, dil, ırk farklı olmaksızın insana sadece insan gözüyle bakmak ne yazık ki her zaman mümkün değildir. Dünyada hür olamayan onca toplum, millet, ırk vardır ki hepsi de çeşit çeşit işkencelere ya da dışlanmalara maruz kalır. Nasıl kendi devletimizin ve milletimizin hürriyeti adına gerekirse canımızı verebilecek durumdaysak bu hassasiyetimizi tüm dünyanın barışı adına kullanmalıyız. Hür olamayan kişilerin hayatı zindandan farklı değildir.

Hakları elinden alınan bir kimsenin yaşaması da anlamsızdır. İstediği gibi dilini konuşamayan, giyinemeyen, dinini yaşayamayan kişiler için hürriyet çok daha büyük anlamlar ifade eder. Herkesi kendi inançlarımıza ya da yaşam tarzımıza mecbur etmemiz en büyük haksızlık ve hürriyetsizliktir. Özgür bir insan kendi tercihlerini kimsenin baskısında kalmadan yapabilir ve rahat hisseder. İşte hayati anlam ifade eden hürriyet için onlarca söz söylenmiştir. Hürriyet ile ilgili sözler söyleyenler de dünyaca ünlü düşünür ve bilginlerdir. Siz de hürriyete, adalete, barışa ve saygıya inananlardansanız aşağıdaki sözlere göz atabilirsiniz. 

Hürriyet İle İlgili Sözler

Hürriyet İle İlgili Sözler 

Hürriyet verilmez, alınır. Robespierte

Hürriyetten vazgeçmek suçtur. V. Cousin

Hürriyet adaletten başka bir şey değildir. Volney

Hürriyet Türk’ün hayatıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Said Nursî

Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir. Albert Camus

Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor. M. Roland

Hürriyet, kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. Şibli

Ekmeksiz hürriyet, hürriyetsiz ekmek düşünülemez! Sefiller

Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. David Hume

Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Mustafa Kemal Atatürk

Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet derhal yıkılır. Simon

Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. Amyor

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır. Atatürk

Hür olmadığı halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. Goethe

Hürriyet, kanunların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. Montesquieu

Başkalarına vermeden sahip olabileceğiniz tek şey, hürriyettir. William A. White

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdirler. Abraham Lincoln

Aşk uğruna hayatımı verebilirim, hürriyet uğruna ise aşkımdan vazgeçerim. Victor Hugo

Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nispette genişler. La Cordaire

İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur. Dostyoveski

Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temel ruhudur. Mustafa Kemal Atatürk

Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir. Jean Jacques Rousseau

Anlamasan da olur. Kimse anlamasa da olur. Gerçek hürriyet budur. Ben anlıyorum. Anlatmasam da olur. Oğuz Atay

Türkiye devletinin bağımsızlığı mukaddestir. O, ebediyen, sağlanmış ve korunmuş olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz. Atatürk

Hürriyet ağacı, ara sıra, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır Çünkü bu onun tabii gübresidir. Thomas Jefferson

Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az, baskı altında bir memlekette ise yakınma az, keder çoktur. Carnot

Kişisel özgürlük salt olamaz; başkalarının hak ve özgürlüğü ve milletin ortak çıkarları kişi özgürlüğünü sınırlar. Mustafa Kemal Atatürk

Kaybedecek bir şeyinin kalmaması, özgürlük galiba. Ama bunu kim elde edebilir, kim başarabilir, onu bilmiyorum. Kaybedenler Kulübü

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Mustafa Kemal Atatürk

İki türlü hürriyet vardır, yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapması icap eden şeyleri yapar. S. Kinsgley

Türkiye halkı, asırlardan beri, hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlâtlarıdır. Mustafa Kemal Atatürk

İstiklâl ve hürriyet âşığı milletler için ıstırap anları, o ıstırabın sebepleri, o ıstırabın amilleri, ibret alıp tetikte durmak için hatırlanmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Eğer tamahkar ve doymaz bir karaktere sahipse hür sayılan biri dahi köledir Asıl hür, köle bile olsa gözü tok ve kanaatkar olan kimsedir. Bünan Bin Muhammed

Bana hatırlama sanatını değil, unutma sanatını öğret; çünkü ben hatırlamak istemediklerimi hatırlıyorum ve unutmak istediklerimi unutamıyorum. Themistocles

Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasî, malî, İktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Mustafa Kemal Atatürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap