Her Gün Düzenli Okunacak Kısa Dualar, Anlamları, Faziletleri ve Sırları

borcdan-kurtulmak-icin-dua

Dualar, hayatımızın her noktasında bulunmalıdır. Düzenli olarak, günlük okunacak dualar en iyi salih ameller arasında yer alır. Günlük zikirler ve duaların anlamlarını bilmek daha yararlı olacaktır. ALLAH’ın Resulü ümmetine her gün etmeleri için zikir ve dua önerilerinde bulunmuştur. Bizler de bunlar sizler için derledik. Salavatın ne gibi faziletleri vardır? Abdestin ardından edilmesi gereken dua nedir? Yeni güne başlanınca hangi zikirler ve dualar edilmelidir?

Zikir, kendini İslam’a adamış herkesin dilinden düşürmemesi gereken bir şeydir. Çünkü zikirler bize Rabbimizi sürekli hatırlatır. Yüce Kitabımızın Enfal Suresi 45.ayetinde der ki: İnananlar! Savaşta bir orduyla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anın ki zafere eresiniz. Buradaki ayette bize anlatılmak istenen zikirleri sadece yaradan Rabbimiz içindir. Bakara Suresi 152. Ayette der ki: O halde Beni dua ederek, tesbih ederek anın. Ben de sizi anayım. Size olan sayısız nimetim için şükredin ve bana asla nankörlük etmeyin. Her gün zikir, dua etmenin ne kadar önemli olduğunu bu iki ayet bizlere en güzel şekilde açıklıyor.

Sevgili Peygamberimiz (SAV)’e Salavat Getirmenin Faziletleri Nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’i her daim anmamız, salavat getirmemiz gerekir. Bunu yapmak yaradan Rabbimizin de en sevdiği şeylerden biridir. Nisa Suresi 80.ayette der ki: Zira O’nun elçisine boyun eğen, Rabbine de boyun eğmiş olur. Eğer ki Müslümanlar olarak bizler her gün ALLAH’ın Resulüne salavat getirirsek Rabbimiz de bizlere hayırlı olan şeyleri nasip edecektir.

  1. Düzenli olarak çekilen salavat günahların bağışlanmasına aracıdır.
  2. ALLAH’ın Resulü Salatu Selam okuyan ümmetine mukabele (karşlık) eder.
  3. Rabbimiz, salavat getiren kullarının üstüne rahmet salar.
  4. Düzenli olarak salavat, zikir, dua edenler hatırlamadığımız şeylerin anımsanmasına yardımcı olur.

Peygamber Efendimiz (SAV)’in Ettiği Günlük Zikirler

Bir rivayette anlatıldığına göre Ümmühani (ra), ALLAH’ın Resulüne gelerek: Artık çok yaşlandım ve zayıf düştüm. Ayakta olmadan, oturarak da yapılabilecek ibadet önerir misin? Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), Yüz sefer Subhanallah, Yüz kere Elhamdülillah, Yüz sefer de La ilahe illallah zikirlerini söyle dedi.

Günlük Düzenli Okunacak Dua, Sure ve Zikirlerin Faziletler, Sırları

Peygamber Efendimiz (SAV) Yemek Yeme Adabı ve Yemek Duası Okunuşu

Evimizde, iş yerimizde, Rabbimizin verdiği nimetlerin azalmaması için yemeğe başlamadan evvel eller tertemiz olacak şekilde suyla yıkanmalıdır. ALLAH’ın Resulü ümmetine bunu önermiştir. Ayrıca, Yemekten bir lokma almadan önce Bismillah derdi. Başka bir rivayette de yemek sonlandıktan sonra besmele çektiğini söylenmektedir.

Bir rivayette bununla ilgili: Zira bu kul bismillah dedikten sonra yemek yeseydi herkese yeterli gelirdi. O zaman müminlerden herhangi birisi yemeğe başlamadan bismillah demelidir. Eğer akla gelmezse hem yemekten evvel hem de yemekten sonra bismillah söylesin.

Yemek Yemeden Önce Besmeleyi Hatırlamayan Hangi Duaları Etmelidir?

Hepimiz kuluz, hayatın akşından bazı şeyler unutmamız da gayet doğaldır. Sofraya oturup, besleme olmadan yemekte bir kaşık aldıysak, tüh besmeleyi unuttum dediğiniz an: “Bismillâhi evvelehû ve âhirahû” diyerek devam etmenin fazileti çoktur. Bir hadiste şöyle geçmektedir: Şeytan bir kul ile beraber yemekteydi. O kul ki besmeleyi söyleyince şeytan ne tükettiyse kustu.

Tuvalete Girişte ve Çıkışta Hangi Dua Okunur?

Tuvalete girme sırasında  “Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais” denilir. Türkçe meali ise: Rabbim! Kirlerden, üç harflilerden ve şeytanı varlıklardan yalnız sana iltica ederim.

Bir rivayette anlatıldığına göre: ALLAH’ın Resulü tuvalete giriş yapacağı sırada: Rabbim! Kadın, erkek, bütün iblislerden ve kirlerden sadece sana iltica ederim. Tuvalet çıkıştan sonra: “Elhamdülillâhillezî ezhebe anil eza ve âfâni” denilmelidir. Manası: Benden dertleri silen ve bu kuluna afiyetler veren Rabbime hamd olsun.

Hz. Aişe Annemizin anlattığına göre: ALLAH’ın Resulünü tuvaletten çıktıktan sonra Lütfunla Ya Rab, Beni bağışla derdi.

Uyumadan Evvel Hangi Dua Okunur?

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), yatmadan evvel abdest alır ve öyle yatar, ayrıca da duaları eksik etmezdir. Yatış şekli de: Sağ elini sağ yanağı yapıştırır ve sağ yanda yatarmı. Ümmeti olarak, bu güzel ve faydalı sünneti uygulamaya çalışmalıyız.

Uyumadan Önce Okunacak Duanın Arapça Latince Okunuşu

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.

Uyumadan Önce Okunacak Duanın Türkçe Meali

Rabbim! Kendimi sadece sana bıraktım, yüzümü sana döndüm. İşlerimi sadece Sana ısmarladım ve Sana güvendim. Senin Rızanı dileyerek, azabından çekinerek sırtımı da Sana yasladım, Sana iltica ettim. Sana karşı tekrar senin dışında başka sığınak yoktur. İndirdiği Yüce Kitabıma ve Elçine inandım.

Eğer ki, uyumadan evvel bu duayı okuyan kişi o gece karanlıktan hayatını kaybederse imanlı şekilde ölmüş olur. Eğer ki sabaha sağ salim kalabilirse de hayırlı şeylere kavuşur.

Peygamber Efendimiz (SAV) Uyumadan Evvel Kızı Fatıma ve Damadı Hz. Ali’ye Nasihat Ettiği Zikir

ALLAH’ın Resulü kızı ve damadı için bazı zikirler önermiştir. Her birinden sırasıyla; Subhanllah, Elhamdülillah, ALLAH-u Ekber zikirlerini 33’er sefer söylenir. Bu zikirler hizmetçinde bile hayırlı olacaktır.

Eve Girmeden Önce ve Çıkarken Hangi Dualar Okunur?

Arapça Latince Okunuşu

“Allahümme inni es’elüke hayre’l-mevlici ve hayre’l-mahreci. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve’alellahi Rabbina tevekkelna.

Türkçe Meali Anlamı

Rabbim! Sende hayırlı girişler ve çıkışlar diliyorum. Rabbimin ismi ile girdik ve O’nun ismiyle de çıktı. Yüce Yaradan ALLAH’a tevekkül ettik.

Abdest Aldıktan Sonra Hangi Dua Okunur?

Namaz için veya Yüce Kitabımızı okumadan evvel abdestimizi tam olarak almak ve Kadir Suresini söyleme, ayrıca salavat da aşırı faziletli olarak bilinir.

Kadir Suresi Arapça Latince Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Kadir Suresi Türkçe Meali Anlamı

Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın adıyla.

  1. Ant olsun ki biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik.
  2. Ve Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sana ne bildirebilir?
  3. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
  4. Melekler ve Ruh, orada Rablerinin izniyle her iş için inerler.
  5. Barış, şafağın doğuşuna kadardır.

Bir hadiste şöyle geçmektedir: Layıkıyla abdesti tamamlamanın ardından: “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” denirse cennette bulunan 8 kapı birden açılır ve o kul dilediği kapıdan girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap