Heba İsminin Anlamı

heba-isminin-anlami-61928

Heba İsminin Anlamı

Heba isminin anlamının ne olduğu, erkek çocuklarına mı kız çocuklarına mı konulduğu, olumlu ve olumsuz yönleri, genel fiziksel ve kişilik özellikleri çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ebevenyler için çocuklarına koydukları isimlerin anlamı çok önemlidir. Çocuklara anlamı güzel isimler koymak gerekir. Bu yüzden isimlerin anlamı iyi öğrenilmeli ve o şekilde konulmalıdır. Çünkü anne ve babaların koymuş olduğu isimler çocuğun karakteri üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler bırakabileceğinden dolayı isim tercihlerinde dikkat edilmesi gerekir. Heba isminin anlamı bu nedenle bilinmesi gerekli isimlerdendir.

Heba isminin anlamı, toplumumuzda çok bilinmemekte birlikte çok fazla tercih edilen isimler arasında yer almamaktadır. Heba isminin TDK anlamı ve diğer kaynaklara göre anlamı kahve, hediye anlamlarına gelir.  Heba isminin anlamı, incelenecek olursa kelime kökeni olarak Arapça kökenli bir isim olup günümüzde kullanımı yaygın değildir. 

Heba isminin anlamı, incelendiğinde bu isim daha çok kız çocukları için tercih edildiği görülmektedir. Erkek çocukları için bu isim pek tercih edilmemektedir. Heba ismine sahip kişilerin uğurlu renkleri sarıdır. Sarı renkli Her şeyden hoşlanırlar.

Heba isminin kişilik analizi bu ismi taşıyan kişiler merhametli, fedakâr ve vefakârdırlar. Kendi çıkarlarındansa başkalarının çıkarları doğrultusunda hareket ederler bu nedenle çok fazla sevilirler. Bu isme sahip kişiler iyi bir aile babası veyahut annesi olabilir. Çevrelerindeki herkese şefkat gösterirler ve herkese kol kanat gererler. Heba isminin analizi;

  • H: Sakin ve durağan anlamına gelir
  • E: Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden
  • B: Önsezileri kuvvetli
  • A: Atılgan ve enerjik 

Heba  ismi caiz mi bu isim Kuran-ı Kerim’de geçen isimler arasında da yer almamaktadır. Fakat anlamı kötü olan ve konulmayacak isimler listesinde de bulunmamaktadır.
Türkiye’de Heba ismini taşıyan 0 kişi bulunmaktadır. Bu isim ülkemizde kullanılmamaktadır.
Heba ismini taşıyan kişilerin olumsuz yönleri; her şeyi erteleyen, fazla gururlu ve hırslı, abartıcı bir kişiliğe sahiptirler.

Heba ismini taşıyan kişilerin olumlu yönleri; yumuşak başlı, hırslı, korkularıyla yüzleşen, sabırlı, dayanıklı, zeki, yetenekli ve disiplinli, aşırı planlı, mükemmeliyetçi, titiz ve duyarlı, gelenekçi, sözüne güvenilir, çok çalışkan, prensipli, pratik zekâlı, aşırı yardım sever ve özverilidirler. Kendilerine güvenleri tamdır.

Heba ismini taşıyan kişiler genellikle uzun boyludurlar. Büyük ve etkileyici gözlere sahiptirler. Dar omuzlu, yuvarlak yüz hatları ve çene yapıları, geniş alınlı ve düz kaşlara ve pürüzsüz bir cilt yapıları vardır.  Ses tonları kararlı ve güven bir yapıdadır.

Heba isminin anlamı dikkate alınarak bakıldığında çocuklara konulması caiz isimlerden olduğu söylenebilir. Ancak yine de isim koyarken Heba isminin anlamı ve kişilik özellikleri gözden geçirilmelidir. Heba ismine benzer isimler;  Deba, Geba, Leeba , Sheba , Medeba , Yoseba , Shesheba, Hebe , Hebibe, Hecuba , Hekuba , Hepsiba,Hola , Hala , Helea , Henka , Holda , Herta.
Heba isminin numerolojisine bakıldığında; toplam 19 çıkmaktadır. Heba isminin alfabedeki harf sıralaması ile bu sonuç bulunur. Bu ismi taşıyan ünlü bulunmamaktadır. Heba ismine sahip ünlüler yapılan araştırmalara göre bulunmamaktadır.

heba-isminin-anlami-61928
Heba İsminin Anlamı

Heba isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 1 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Yahve hediye

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Heba ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Heba ismini kullanan bulunmamaktadır.
İstanbul’da Heba ismini kullanan bulunmamaktadır.
Ankara’da Heba ismini kullanan bulunmamaktadır.
İzmir’de Heba ismini kullanan bulunmamaktadır.

Heba isminin Türkiye sıralaması

Heba en çok kullanılan 14157. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 5622. isimdir.

Heba isminin Harf Analizi

Kişiye Heba ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır,olmazsa da olur.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Heba İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Heba ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Heba isminin anlamını gözden geçirin!

Heba İsminin Numerolojisi

Heba isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

H: on
E: altı
B: iki
A: bir
TOPLAM: 19

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap