Hayrunnisa İsminin Anlamı

Hayrunnisa İsmi

Hayrunnisa İsminin Anlamı uzun yıllardır kullanılan bir isimdir. Arapça kökenli olan bu isim kız çocuklarına verilmektedir. İsim Arapça kökenli olmasına rağmen Kuranı Kerim’de geçmemektedir. Akıllara Hayrunnisa ismi caiz mi sorusu gelse de anlam olarak olumsuz bir isim değildir. Bu sebeple gönül rahatlığı ile kız çocuğunuza bu ismi verebilirsiniz. İsim özellikle İslamiyet’in ilk yıllarında fazlaca kullanılmıştır. Hayrunnisa isminin TDK anlamı dini literatür anlamıyla özdeşleşmiştir.  Kadınların hayırlısı anlamına gelen isim teologların kullandığı isimlerdendir. İslam büyükleri, alim zatlar kadınlara doğrudan hitap etmeyi edeben doğru bulmamıştır. Bunun yerine kaynaklarda takvalı, evine bağlı kadınlara hayrunnisa denmiştir.

 Arapça hayr’ kelimesi ile nisa kelimesinin birleşimi olan ismin anlamı bu şekilde bariz olarak anlaşılacaktır. Arapçada nisa kadın anlamına gelmektedir. Hayr’ Arapçadan Türkçeye geçmiştir, hayırlı, uğurlu demektir. Birleşik bir isim olan Hayrunnisa hayırlı kadın olarak manalandırılmıştır.

Hayrunnisa isminin anlamı nedir sorusunun farklı cevapları da mevcuttur. Hayırlı, uğurlu kadına ek olarak perde, mani anlamı da bulunmaktadır. Arapça belagat ve Osmanlı Divan Edebiyatında söz sanatları çok yapılmaktadır. Hayrunnisa cümle içinde doğrudan perde, mani olarak isimlendirilmese de beyitlerin içinde kullanılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde de birçok hanım sultanın ismi Hayrunnisa olarak kayıtalara geçmiştir.

Hayrunnisa Türkiye genelinde çok sık kullanılan kız isimlerindendir. Türkiye genelinde 26901 kişi bu ismi tercih etmiştir. En sık kullanılan 590. İsim olan Hayrunnisa’nın en popüler dönemi 2011 yılında olmuştur. İçinde bulunduğumuz sene itibariyle de 230 kişilik bir artış yaşanmıştır.

Bu kadar çok yoğun olarak kullanılan ismin kişilik analizi de mevcuttur. Hayrunnisa isminin kişilik analizi ve kader sayısı birbiriyle oldukça uyumludur. Bu ismin kader sayısı ikidir. Kader sayısı 2 olan kişiler de kısmet, şans çifter çifter gelir. Kapanan bir kapı, kaçırılan bir fırsata bu isme sahip olan kişiler üzülmemelidir. Çünkü ilerleyen dönemlerde daha iyisinin gelme ihtimali bulunmaktadır. Bu isme sahip olan kişiler genellikle nazik ve romantik olan kişilerdir. Edebiyata çok meraklı olan bu kişilerin belagatı da kuvvetlidir. Çalışmayı fazla sevmeyen bu kişiler sanat, musiki insanlarıdır.

Fiziksel özellik olarak ise bu isme mensup kişilerin yüzünde çok fazla gamze bulunmaktadır. Kalın ve renkli dudaklara sahip olan bu kişilerin diş yapısı da nizamidir. Elmacık kemikleri oldukça belirgin olan bu kişilerin alınları da oldukça geniştir. Çene ve burun yapıları oldukça karakteristiktir. Çeneleri köşeli olan bu kişilerin burnu da kemerlidir.

Hayrunnisa isminin harf analizi ve numerolojik sırası ismin harflerinden yola çıkarak yapılmıştır. Harf analizi her harfin titreşimi sonucu karaktere olan tesiri neticesinde bulunmuştur. Numerolojik sıralama ise bu harflerin alfabedeki sayısal değeri baz alınarak hesaplanmıştır. Buna göre ismin harf analizi şöyledir,

H harfi sakin ve ılımlı olmayı

A harfi atılgan ve mücadeleci olmayı

Y harfi geçmişten ders çıkarırken akıllıca davranmayı

R harfi sanatçı ruhlu olmayı

U harfi dışadönük ve sosyal olmayı

N harfi merhametli olmayı

N harfi merhametli olmayı

İ harfi hamarat olmayı, ev hayatını sevmeyi

S harfi edebi yönün kuvvetli olmasını ihtiva etmektedir.

Numerelojik değeri ise 73 olan bu isim kadınlardan manevi destek olmaya oldukça açık olmayı ifade eder.  Bundan dolayı kadınlarla arasını hep iyi tutmalıdır.

Türkiye’de birçok ünlü ismin adı Hayrunnisa’dır. Hayrunnisa GÜL ve  Hayrunnisa ŞEN Hayrunnisa ismine sahip ünlüler arasında en bilinenleridir. Bu isim sizleri cezbetmiyorsa bu isme benzer isimler tercih edebilirsiniz. Benzer isim bulmak için harf, hece sayısına bakılmaktadır. Daha detaylı bir çalışma düşünürseniz o zaman ismin başlangıç harf ve hecesine de bakabilirsiniz. Hayrunnisa ismine benzer isimler Hanzade, Hayriye, Halime, Handan olarak sıralanabilir.

hayrunnisa-isminin-anlami-4382
Hayrunnisa İsminin Anlamı

Hayrunnisa isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 3 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Perde – Mani.
  • 2 – Kadınların hayırlısı, uğurlusu.
  • 3 – Hayrünnisa adının farklı bir söyleniş biçimi. [Bakınız: Hayrünnisa].

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Hayrunnisa ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Hayrunnisa ismini kullanan 26.901 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Hayrunnisa ismini kullanan 4.323 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Hayrunnisa ismini kullanan 1.169 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Hayrunnisa ismini kullanan 400 kişi bulunmaktadır.

Hayrunnisa isminin Türkiye sıralaması

Hayrunnisa en çok kullanılan 590. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 307. isimdir.

Hayrunnisa ismini kullananların sayısı, son bir yılda 647 kişi artmıştır.

Aşağıdaki grafik, Hayrunnisa isminin en son hangi yıllar popular olduğunu, o yıl doğan bebeklere verilen kız isimleri arasında kaçıncı sırada olduğunu göstermektedir.

Hayrunnisa isminin Harf Analizi

Kişiye Hayrunnisa ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır,olmazsa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Hayrunnisa İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Hayrunnisa ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Hayrunnisa isminin anlamını gözden geçirin!

Hayrunnisa İsminin Numerolojisi

Hayrunnisa isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

H: on
A: bir
Y: yirmi sekiz
R: yirmi bir
U: yirmi beş
N: on yedi
N: on yedi
İ: on iki
S: yirmi iki
A: bir
TOPLAM: 154

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap