Hacet Duası Arapça Okunuşu Faziletleri! Anlamı, Sırları ve Meali

hacet-duasi-faziletleri

Müslümanlar için çok değerli olan Hacet Duası, isteklerin dua yoluyla talep edilmesi anlamına gelir. Hacet duası özellikle bazı yerlerde ve bazı günlerde maddi ve manevi ihtiyaçların karşılanmasına vesile olur.

Hacet Duası 

Hacet Duası Arapça Latince Okunuşu

La ilahe illallahul halimul kerimü subhanallahi rabbel arşil azimi elhamdülillahi rabbel alemine ve eselüke mucibati rahmetike ve azaime meğfiratike velğanimete min külle birra vesselamete min külli ismin la tede’a li zenben illa ğafertehu vela hemman illa ferractehu vela haceten hiye leke riden illa gadaytehu ya erhamerrahımın.

Hacet Duası Anlamı Meali

Hacet kelime anlamı olarak ihtiyaç demektir. Özellikle isteklerin yerine getirilmesi için okunan bir duadır.

Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın adıyla. Büyük Arş’ın Rabbi olan ALLAH’ı noksan sıfatlardan hamd ederim. Hamd sadece, âlemlerin Rabbi olan ALLAH’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Senden her türlü hayırlara ermeni ve her türlü günahlardan, mağfiretini getirecek sebeplerden, rahmetine ulaştıracak amellerden kurtulmanı dilerim. Affetmediğin hiçbir günahımı, silmediğin bir belâyı bırakma. Lütfen rızana uygun olan tüm isteklerimi kabul et ya Rabbim! (Âmin)

Hacet Duası Faziletleri ve Sırları

Hacet duasının faziletleri arasında dünya ve ahiret ile ilgili tüm isteklerin ALLAH’u Teâla’dan istendiğine ve O’nun rızası ile yapıldığına inancı artıran bir duadır. Unutulmamalıdır ki hacet namazı özellikle sıkıntılı zamanlarda okunabilmesinin yanında ALLAH’u Teâla’nın izniyle kılınacaktır. Dolayısıyla ALLAH’u Teâla bize dilek dileme yeteneği verirse, bu dileğin yerine gelme ihtimali doğal kabul edilir.

Manasında açıkça görüldüğü gibi, ALLAH’u Teâla’nın rızasına uygun olarak dua ve dilek okumak daha faziletlidir. Hacet duası okunup namaz kılındıktan sonra kısa bir süre içinde isteğin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi konusunda umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Hacet (İhtiyaç) duası ile gönülden yapılan duaların karşılığı farklı şekillerde ve hikmetli olabilir. Namaz kılarken duayı okumak ve istek sonucu tevekkül etmek, imanı artıran ve hikmeti görmeye yardımcı olan bir amel olur.

Hacet Duası Arapça Okunuşu Faziletleri! Anlamı, Sırları ve Meali
Hacet Duası Arapça Okunuşu Faziletleri! Anlamı, Sırları ve Meali

Hacet Namazı Ne Zaman ve Nasıl Kılınır?

Hacet Namaz en az 2 rekât olarak kılınır. En fazla 12 rekâta kadar kılındığı da söylenmektedir. Genel inanış ise en fazla 4 rekât olduğu yönündedir. Eğer, zamanını varsa ve dört rekât kılmak isterseniz birinci rekâtta ilk olarak Fatiha okumalısınız, ardında üç defa Ayetü’l-kürsi’yi okuyun. Kalan rekâtlarda da yine Fatiha ile başlanır ve ardından İhlas-Felak-Nas okunmalıdır. Hacet duasını ettikten sonra namaz sonlandırılır. 

Hacet Namazı kılmak için sadece mekruh zamanlara dikkat etmek gerekir. Güneşin tam en üst noktada olduğu, tehlikeli sıcakların bastırdığı zamanlar mekruh olarak geçer ve namaz kılınmaz. Hacet Namazı çoğunlukla 11 ayın sultanı, yani Ramazan ayında kılınsa da diğer aylarda da kılınabilir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Günahların Affedilmesi için Ettiği Dua

Allahummecalni minellezine iza ehsenu istebşeru ve iza esau isteğferu.

Anlamı: “Rabbim! Beni, iyilikte bulunduğu zaman mutlu olans, bilerek veya bilmeyerek kötülük işlediğinde yaptığı yanlışı hemen anlayan ve tövbe eden kullarından yap. 

Eğer bir mümin, düzenli olarak 100 kere: “lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” derse, ona esir altından tutulan 10 kişinin hayatını kurtarmış gibi sevap yazılır.

Sadece bu da değil, 100 farklı iyilik yapmış gibi melekler ona sevap yazar aynı zamanda da işlemiş olduğu 100 günahı da affedilir. Zikir edilen günün akşam vaktine kadar şeytan ona vesvese veremez ve korunur. Zikri o kişiden daha çok okuyan kişiler haricinde kimse daha çok faziletli iş başarmamış olur. 

Ayrıca, eğer bir mümin, sübhânallâhi ve bi-hamdihî zikrini 100 kere tekrar ederse, denizin üzerinde görülen ama sayılamayan köpükler boyutunda günahlarının affedileceği söylenir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap