Günlük Zikirler Nelerdir, Faziletleri Nelerdir? Sevabı Fazla Ama Kısa Zikirlerin Türkçe Anlamları

Günlük düzenli olarak söylenebilecek faziletli zikirler ile amel defterinizi iyilikler ile doldurarak ALLAH’ın en sevdiği, razı olduğu kullar arasına girebilirsiniz. Her şeyde olduğu gibi düzenli bir program yaparak sevap kazanmak mümkündür. Kısa ama bir o kadar erdemli olan zikirler, faydaları ve Türkçe anlamlarını sizler için hazırladık. 

Rabbimi hatırlamanın, O’nu övmenin, en iyi yöntemlerden biri zikirdir. Anlamını bildiğiniz zikirleri daha yürekten söyleyebilirsiniz. ALLAH’ın Resulü, günün her fırsatından Rabbini anardı. Öyle ki bir hadisi şerifte şöyle geçmektedir: Rabbine zikirde bulunan bir yürek ile bunu yapmayan kişinin yüreği, yaşayan ve yaşamayan varlıklara gibidir. 

Eski çağlara göre, kullar daha fazla hata yapmaya başladı. Eğlencenin çoğaldığı bugünlerde günahlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu hataların silinmesi için de her gün yetmiş sefer tevbe etmeyi rutin olarak yapmalıyız. Zira bizim örnek aldığımız Hz. Muhammed (s.a.v) nasıl bir yaşam sürdüyse biz de O’nun gibi yaşamalıyız. O ki bir şey yapmıyorsa dinimizce uygun değildir, biz de yapmamalıyız. Bütün sünnetlerini de elimizden geldiğince yerine getirebilmeliyiz. 

Pek çok zikir vardır ama bunların içinde hem kısa hem de erdemli olan ‘Lâ ilâhe illallah’ zikridir. Zira ALLAH’ın Resulü rivayetlere göre: Bundan daha faziletlisi yoktur demiştir. Dua olarak da el-Hamdülillâh’tır diye buyurmuştur. Bu kadar kısa olmasına rağmen kullara bu kadar sevap kazandırması bizim için büyük nimettir ve Rabbimizin kullarına bağışlamak için her şey kolaylaştırdığını göstermektedir. 

Zikir Çekerken Nelere Dikkat Etmeli?

Her şeyin fazlası zarardır ki aşırı ibadet de buna dâhildir. İlk işittiğinizde sizlere biraz garip gelebilir. ALLAH’a sürekli ibadetin nesi zarar olabilir ki? Ama bünyemizin kaldırabileceği bir kapasite vardır. Kaldı ki yüce Rabbimiz kullarına kaldıramayacağından fazla yükü de vermez. 

Biz de kendimizi hem bedenen hem ruhen çok yıpratacak şeylerden uzak tutmalıyız. Buna ibadeti abartmak da dâhildir. Çünkü Rabbimiz bedenimizde bulunan her organın hesabını soracaktır. Onlara haksızlık edersek bunun vebali de büyük olacaktır. Onun için sürekli ama az ibadet daha makbul kılınmıştır. Farz ibadetler dışındakiler için geçerlidir. 

Günlük Zikirler Nelerdir, Faziletleri Nelerdir? Sevabı Fazla Ama Kısa Zikirlerin Türkçe Anlamları
Günlük Zikirler Nelerdir, Faziletleri Nelerdir? Sevabı Fazla Ama Kısa Zikirlerin Türkçe Anlamları

ALLAH’u Teala’nın En Sevdiği İbadet Türü Nedir? 

Yüce Rabbimizin nezdinde, en uygun ibadet türü nedir? Sorusuna karşılık ALLAH’ın Resulü: Az dahi olsa sürekli olarak yapılandır demiştir. Hatta bir rivayette Hz. Aişe Annemize, Peygamber Efendimiz (s.a.v) özel bir ibadet yapar mıydı? Diye soran bir kişiye hayır cevabını vermiş ve ibadetlerinin sürekli olduğunu söylemiştir. Ayrıca O’nun yaşamına sığdırdıklarına hangi kulun gücü kâfi gelir ki?

Başka bir rivayete bakıldığında da: Yüce Rabbimiz için de amellerin en uygun olanı az ama sürekli olanıdır. Bu bilgiler ışığında kendimize bir çizelge hazırlayarak düzenli zikir çekmeliyiz. 

Zikir Türleri Nelerdir?

Zikir kendi içerisinde farklı türlere ayrılır. 3 tür zikir vardır ki bunlar: Dil, vücut ve kalp ile yapılanlardır. Dil ile olan günlük programa dâhil edilmesi gereken, sürekli onun adlarını anmaktır. Vücudumuz ile yapılan zikir türünde ise: Rabbimizin yasak kıldıklarından uzak durma, buyruklarına gerçekleştirmek vardır. Kalp zikri ise: O’na yürekten inanmak ve iman ederek her daim onu hatırlamakla yapılan zikir türüdür. 

Günlük Çekilebilecek Zikirler Nelerdir? Arapça Latince ve Türkçe Anlamı

“Sübhânallahi ve bi-hamdihî, estağfirullâhe ve etûbü ileyh.”

Hz. Aile Annemizin söylediklerine göre, ALLAH’ın Resulü şu cümleleri dilinden düşürmezdi: “Sübhânallahi ve bi-hamdihî, estağfirullâhe ve etûbü ileyh. Bu kul yüce Rabbini O’nun bulunduğu yüksek mertebeye yaraşmayan bütün sıfatlardan uzak tutar ve sadece O’nu överim. Rabbimden bu kulunu affetmesini ister ve işlediğim hatalardan dolayı da tevbe ederim. 

“Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin”

Hz. Ali’nin söylediğine göre: ALLAH’ın Resulü şöyle demiştir: Eğer ki bir mümin düzenli olarak günde yüz kere “Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin”

Anlamı: Yarattıkları ortada olan, gerçek olan ve tek mülk sahibi Rabbimizin dışında ilah bulunmamaktadır. 

Dediğinde o kulun kötü ekonomik durumları gider, kabirde tek kalmaz ve yoldaşı olur, ayrıca zenginliği şahsına almış ve cennetin kapısına da yaklaşmış olur. 

“Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

Manası: Rabbimizden başka yaradan yoktur. Şüphesiz O Birdir. O’nun bir benzeri daha yoktur. Mülkler sadece Rabbimize aittir. Bütün övgüler sadece O’nundur. 

Farklı bir rivayette de başka bir zikre değinilmiştir: ALLAH’ın Resulü: lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” bu zikri söyleyenlerin İsmail (a.s) neslinden olan 4 kişiyi özgürlükle buluşturmuş derecede sevaba ulaşır. 

“Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm”

Meali: Rabbimizi överek O’nu eksik olan her şeyden uzak tutarım, Mevla’mızı tenzih ederim. 

Başka bir rivayette: Söylemesi çok kolay ama manevi olarak çok büyük, Rahmet eden Rabbimizi de sevindiren cümleler şunlardır: Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm”

 – Lâ ilâhe illallah zikri için ALLAH’ın Resulü şöyle demiştir: İmanın kaç tane dalı varsa bu zikri söylemek 60-70 dala bedeldir. Rabbimizden başka ilah yoktur demek, kullara ziyan verecek bütün engelleri ortadan kaldırır. Utanç duygusu da bu dallar arasındadır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap