Fuzuli İsminin Anlamı

Fuzuli İsminin Anlamı

İsimlerin anlamları her zaman büyük önem taşımaktadır. Anne ve babalar doğacak bebeklerine isim ararken mutlaka anlamlarına da göz önüne alarak isim seçerler. Çünkü bebekler isimlerinin anlamlarını taşımaktadır. Peki Fuzuli isminin anlamı nedir? Birlikte inceleyelim.

Fuzuli isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı herkesin bildiği boşuna, lüzumsuz ve yersiz anlamıdır. Diğer anlamları ise boşboğaz, gereksiz işler ile uğraşan kişi, erdemli ve yetkisi bulunmadığı halde bir başkasının namına tasarrufta bulunan demektir.

Fuzuli ismi erkek isimleri arasında bulunur. Bu ismin kökeni Arapçadır. İsimlerin Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediği merak edilir. Fuzuli ismi Kuran’da geçmemektedir. Fuzuli TDK anlamı ise iki tanedir. İlk anlamı faziletli diğeri ise X            VI.yy’da yaşayan Divan Edebiyatı şairlerinden olan Fuzuli anlamına gelmektedir.

Fuzuli ismi Türkiye genelinde incelenecek olursa Türkiye’de Fuzuli adında 121 kişi bulunmaktadır. İstanbul’da 26, Ankara’da 15 ve İzmir’de 9 kişi vardır. Fuzuli en fazla kullanılan 5851.isimdir ve erkek isimleri arasında Fuzuli ismi en çok kullanılan 2912. isimdir.

Fuzuli isminin analizi incelenecek olursa kader sayıları 3’tür ve favori renkleri beyaz rengidir. Fuzuli ismini taşıyan kişiler ailelerine çok bağlıdır. Hem iş hayatını hem de sosyal hayatlarını dengeli bir şekilde yürütebilirler. Sıcak ve samimi bir yapıları vardır. Bu sebeple kalabalık bir çevreleri bulunur. Etraflarındaki insanlar stresliyken onları rahatlatmayı severler. Özgüvenli ve güçlü bir karakterleri vardır.

Olumlu yönlerine bakacak olursak, insancıl, üretken, sosyal, özgürlüğü seven, mantıklı, yeniliğe açık, arkadaş canlısı, dışa dönük, ekip çalışmasına uyum sağlayan, sağduyulu ve geleceğe yönelik hareket eden özelliğe sahiptirler.

Olumsuz yönleri ise çok otoriter ve kontrolcü, duygusal olmayan, çekingen ve görevleri seven yapıları vardır.

Fiziksel özellikleri incelenecek olursa alınları geniş, kaşları düz ve yüzleri oval bir şekildedir. El ve ayakları uzun fakat parmakları incedir. Boyun kısımları uzundur. Gözleri kısık ve küçüktür ancak bakışlarında kararlılık vardır.

Kişilik analizleri de isimlerde büyük önem taşımaktadır. Fuzuli isminin kişilik analizi incelenecek olursa Fuzuli ismini taşıyan kişiler her şeyin net olmasını isterler. Marjinalliği severler ve önemserler. Herhangi bir konu üzerine bir kişiyle konuşup tartışmaktan zevk alırlar. Naif ve sıcakkanlı bir yapıları olduğu için çevresindeki insanlar tarafından çokça sevilirler. Kararlılık ve güven onların yaşamında olmazsa olmazdır. Sorumluluklarını çok fazla önemserler.

Harf analizleri de isimlerde önem taşımaktadır. Fuzuli isminin harf analizi incelenecek olursa F: güvenilir, uysal, U: bolluk, bereket, Z: okumayı seven, U: bolluk, bereket, L: sanatsal yeteneği olan, İ: duygusal, hassas şeklindedir.

İsimlerin benzerleri de kardeşler için çok fazla düşünülmektedir. Fuzuli ismine benzer isimler nelerdir diye bakılacak olursak sadece Feyzi ve Feri isimleri Fuzuli ismine benzeyen isimler arasında yer almaktadır. Kız isimleri arasında Fuzuli ismine benzeyen herhangi bir isim bulunmamaktadır.

Bebeklere isim koyarken ismin güzelliğine bakıldığı kadar ismin anlam güzelliğine de bakılır. İsimlerde dikkat edilen bir diğer konu ise caiz olup olmamasıdır. Fuzuli ismi caiz mi sorusunun cevabı olarak Fuzuli isminin sakıncalı yani caiz olmayan isimlerin arasında bulunmadığını söylemek mümkündür. Fakat yine de isim koyarken iyice araştırma yapmak ve ona göre isim koymak gerekmektedir.

Fuzuli ismi çok eski isimlerin arasında yer alır ve artık çok fazla kullanılmamaktadır. Bu sebep ile Fuzuli ismine sahip olan ünlüler arasında hiç kimse bulunmamaktadır. Sadece Divan Edebiyatının en ünlü şairlerinden olan Fuzuli bu kategori içerisine girmektedir.

fuzuli-isminin-anlami-59086
Fuzuli İsminin Anlamı

Fuzuli isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 6 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Boşuna, haksız, yersiz, lüzumsuz
  • 2 – Boşboğaz Lüzumsuz İşlerle Uğraşan.
  • 3 – Bfaziletli
  • 4 – XVI. yy.’da yaşamış en büyük Divan Edebiyatı şairlerinden biri.
  • 5 – Faziletli, erdemli
  • 6 – Yetkisi olmadığı halde başkası namına tasarrufta bulunan. – Fuzuli Mehmed: XVI. yy. ‘da yaşamış büyük Türk şairlerinden. Çağatay edebiyatı da dahil olmak üzere, Türk edebiyatının birçok sahalarında kuvvetli tesir ve nüfus sahibidir. Türkçe, Arapça, Farsça, manzum, mensur birçok eserleri vardır. Bunlar arasında “Leyla ve Mecnun” mesnevisi çok meşhurdur.

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Söylenişi: fuzu:li:
Kuran ‘da geçmiyor.

Fuzuli ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Fuzuli ismini kullanan 121 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Fuzuli ismini kullanan 26 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Fuzuli ismini kullanan 15 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Fuzuli ismini kullanan 9 kişi bulunmaktadır.

Fuzuli isminin Türkiye sıralaması

Fuzuli en çok kullanılan 5851. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 2912. isimdir.

Fuzuli isminin Harf Analizi

Kişiye Fuzuli ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

F : Uysal, güvenilir anlamı uyandırır,bu harf isminizde olabilir.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

Z : Bilimsel açıdan, okumayı seven birini çağrıştırır,bir tane z harfinin isiminde olması iyidir.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

Fuzuli İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Fuzuli ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Fuzuli isminin anlamını gözden geçirin!

Fuzuli İsminin Numerolojisi

Fuzuli isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

F: yedi
U: yirmi beş
Z: yirmi dokuz
U: yirmi beş
L: on beş
İ: on iki
TOPLAM: 113

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap