Figan İsminin Anlamı

figan-isminin-anlami-55603

Figan İsminin Anlamı ve Özellikleri

Anne ve babalar bebekleri için her zaman en güzel ismi koymayı isterler. Buna bağlı olarak da bebeklerinin cinsiyetini öğrendikleri zaman hemen isim arayışı içine girmektedirler. Kız bebek bekleyen ailelerin merak ettiği ve araştırdığı isimlerden birisi de Figan olmaktadır. Aileler bu ismin sadece anlamını değil pek çok farklı özelliğini de bilmek istemektedir. Buna bağlı olarak da Figan isminin anlamı ve özellikleri nelerdir sorusuna yanıt aramaktadırlar. Figan isminin anlamı olumsuz olarak düşünülse de genel olarak oldukça güçlü bir isimdir. Figan ismi, ağlama, inleme anlamına gelmektedir.

Aileler tarafından merak edilen bir diğer konu ise ismin Kuran’da geçip geçmediğidir. Özellikle Müslüman aileler için ismin Kuran’da geçip geçmemesi oldukça önemli bir konudur. Peki, Figan ismi Kuran’da geçiyor mu? Figan ismi Farsça kökenli bir isim olduğundan dolayı Kuran’da geçmemektedir. Buna bağlı olarak da Kuran’da herhangi bir anlamı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, isim Kuran’da geçmediğinden dolayı caiz olup olmadığı merak konusu haline gelmiştir. İsim Kuran’da geçmemesine rağmen caiz olan isimler arasında yer almaktadır. Ne İslam dini ne de Türk kültürü bakımından kız bebeklerine Figan isminin verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Figan ismi ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir isim değildir. Fakat Türkiye’de bu ismi kullanan 1138 kişi bulunmaktadır.

Kişilerin sahip oldukları isimler karakterleri hakkında fikir verebilmektedir. Buna bağlı olarak da isimlerin özellikleri oldukça önemlidir. Peki, Figan isminin özellikleri nelerdir? Figan ismine sahip olan kişilerin sezgileri oldukça güçlüdür. Hayalperest bir yanları bulunduğundan dolayı sanata olan düşkünlükleri ile bilinmektedirler. Oldukça sakin bir kişiliğe sahiptirler. Gergin ortamlardan kaçınmayı tercih ederler. İnsanlar ile ilişkileri oldukça kuvvetlidir. Bu özelliği Figan ismine sahip olan kişilerin iletişim yeteneklerini ne kadar iyi olduğu kolay bir şekilde fark edilebilir.

Pek çok kişi ismin özelliklerinin yanı sıra harf özelliklerine de oldukça dikkat etmektedir. Kişinin kaderi ve karakteri üzerinde ismin özelliklerinin olduğu kadar harflerin enerjisi de oldukça önemli bir yere sahiptir. 5 harften oluşan Figan isminin ilk harfi olan “F” harfi, sorumluluk duygusu gelişmiş insanları tasvir etmektedir. Bu kişiler her şey olabildiğince sakin tepkiler vermektedirler. “İ”, ince düşünceli ve kırılgan kişileri tasvir eder. Bu isme sahip olan kişiler, oldukça duygusal ve hassastırlar. Bu kişiler, doğru kararlar sayesinde her zaman doğru sonuçlara erişirler. “G” harfi, dirençli, mücadeleci ve zorluklar karşısında yılmayan kişiler için kullanılmaktadır.  “A”, Liderlik vasfına sahip olan bu kişiler, hırsları sayesinde her işte oldukça başarılı olurlar. İsmin son harfi olan “N” harfi ise, pek çok yeteneğe sahip olan ve 6. Hissi kuvvetli insanların isminde bulunur. Cesur bir karaktere sahip olan bu kişiler değişiklikten haz etmezler.

Kız bebekleri için Figan ismini tercih eden kişiler isim hakkında pek çok önemli detaya dikkat etmektedirler. Buna bağlı olarak da araştırma içindedirler. Kişilerin dikkat ettiği ve merak ettiği konulardan birisi de ismin ecbed değerinin ne olduğudur. Peki, Figan isminin ecbed değeri nedir? Figan isminin ecbed değeri 150’dir.

Aileler tarafından merak edilen bir diğer önemli nokta ise ismin tek başına konulup konulmadığıdır. Pek çok aile bebeklerine tek isim koyarken pek çoğu da iki isim koyar. Fakat bu tamamen kişilerin tercihine bağlıdır. Aileler Figan ismini isterlerse tek başına isterlerse de başka bir isimle birlikte kullanabilmektedirler. Fakat isim oldukça güçlü olduğundan dolayı tek başına konulması uygun olur.

Figan isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 2 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Istırap ile bağırma, inleme, ağlayıp sızlama.
  • 2 – Bağırarak ağlama, inleme anlamlarını taşımaktadır.

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Farsça
Kuran ‘da geçmiyor.

Figan ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Figan ismini kullanan 1.138 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Figan ismini kullanan 187 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Figan ismini kullanan 82 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Figan ismini kullanan 112 kişi bulunmaktadır.

Figan isminin Türkiye sıralaması

Figan en çok kullanılan 2691. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 1220. isimdir.

Figan isminin Harf Analizi

Kişiye Figan ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

F : Uysal, güvenilir anlamı uyandırır,bu harf isminizde olabilir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

G : İnatçı kişilik, gerginlik çağrıştırır, g harfinin olması iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

Figan İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Figan ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Figan isminin anlamını gözden geçirin!

Figan İsminin Numerolojisi

Figan isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

F: yedi
İ: on iki
G: sekiz
A: bir
N: on yedi
TOPLAM: 45

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap