Felsefe İle İlgili Sözler

Felsefe İle İlgili Sözler Felsefe çok önemli bir bilim ve edebiyat alanının içine alan eğitim dalı olmaktadır. Çok önemli konularda değinen bu alanda pek çok kişi pek fazla anlam taşımadığı ancak çok fazla anlamı içinde barındırdığı sözlere ev sahipliği yapmaktadır. Zihnin en güzel şekilde çalışmasına yardımcı olan felsefe düşüncenin her zaman ilk sırada oluğu alan olup daha sonra icraat ya da yapılanmaya geçilmektedir. Özellikle anlatıma dayalı olan bu alanda insanlar kendileri en güzel ve etkileyici sözler ile anlatmaktadır. Felsefe ile ilgili sözler bu alanda uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerin bile en fazla ilgi odağı olduğu alan olmaktadır.

Bundan dolayı hayatın her yerinde bu tarz sözler yer almaktadır. Hem davranışların en güzel şekilde anlatımı hem de düşüncelerin detaylı olarak açıklayıcı bir şekilde gösterilmesi yönünden felsefe çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu eğitim alanı ile ilgim yok diyen insanların dair hayatının bir yerinde bu tarz sözleri kullandığı görmek mümkün olmaktadır. Güzel sözler ile birleşince çok daha özel bir anlam taşıyan bu alanın sözleri hiçbir şey anlatmadan çok şeyi anlatmaya yeterli olmaktadır.

Felsefe İle İlgili Sözler
Felsefe İle İlgili Sözler

Felsefe İle İlgili Sözler

  • Felsefe, düşüncenin mikroskobudur. Victor Hugo
  • Felsefe yolda olmak demektir. Karl Jaspers
  • İlme dayanmayan felsefe, hayalciliktir. Ali Şeriati
  • Felsefe öğrenilmez, yapılır. Immanuel Kant
  • Felsefe, utanmazlığın çağdaş biçimidir. Albert Camus
  • Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. Socrates
  • Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir. Baruch Spinoza
  • Boş vakit, felsefenin annesidir. Thomas Hobbes

Felsefe, aklın sınırlarına işaret eder ve onları sözle çözmeye çalışır. Goethe

Felsefe, düşüncenin mikroskobudur. Victor Hugo

Felsefe, zaruri ve elzem vazifelerde, cılızlığımızı anlamakla başlar. Epiktetos

Felsefe tüm bilimlerin ruhudur. Vincenzo Gioberti

Felsefe inanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır. Peter Abelard

Felsefe, koşulsuz sorgulamadır. Joseph Maistre

Zihin dönüp kendini incelemeye başlamadan gerçek felsefe yapılamaz. Platon

Tüm felsefe dilin eleştirisidir. Ludwig Wittgenstein

Felsefe konusunda en yavaş konuşabilen kazanır, ya da bitişe en son varan. Ludwig Wittgenstein

Felsefe aklımızın dille büyülenmesine karşı verilen bir savaştır. Ludwig Wittgenstein

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır. Aristo

Şaşma felsefenin temeli, soruşturma gelişmesi, bilgisizlik son aşamasıdır. Montaigne

Felsefesiz yaşamak sahip olunan bir çift kapalı gözü açmaya hiç tenezzül etmemektir. Descartes

Felsefeye sarılan kişinin aklı, akılla anlaşılabilen şeylere bağlanmış kalmıştır. Mevlana

Felsefe, dünyanın yaratılmasına yönelik en ruhsal güç istencinin amansız dürtüsüdür. Friedrich Nietzsche

Bilim, felsefenin başarılarından, felsefe de bilimin başarısızlıklarından örülmüştür. Bertrand Russell

Felsefeye inanmak, insanın düşünme yetisinin korku yüzünden körelmesine karcı çıkmaktır. Max Horheimer

Filozoflar dünyayı yalnızca farklı biçimlerde yorumladılar. Oysa mesele onu değiştirmektir. Karl Marx

Felsefe; bizi başkası için değil kendimiz için, güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir. Montaigne

Filozof doğanın pilotudur, cennete götürmek isterken cehenneme de sürükleyebilir. Bernard Shaw

Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için. Descartes

Felsefenin insanlara, yaşamaya başlarken de, ölüme doğru giderken de söyleyecekleri vardır. Montaigne

Felsefe, ne kadar soğuksa itikat da o kadar sıcaktır, birinin kaynağı sönük mantık, diğerinin ise nurlu bir kalptir. Alexandre Dumas

İyimserlik dinlerde olduğu gibi felsefede de gerçeklerin yerini almış temel bir yanılgıdır. Arthur Schopenhauer

Felsefe, bugüne dek anladığım, yaşadığım anlamıyla, yüksek bir dağda, buzun içinde gönüllü yaşamaktır. Friedrich Nietzsche

Biraz felsefe, insanın zihnini dinsizliğe meylettirir; felsefede derinleşmek, zihinleri dine yaklaştırır. Francis Bacon

İnsan; her felsefesi ve ilmi görüşün temel mevzuudur. O hesaba katılmadan ne bir felsefe yapmak, ne de ilimlere geçmek mümkün değildir. Alphonse Karr

Filozofların felsefesi, insanoğlunun zan ve şüphesini artırır. İslam’ın hikmeti ise, insanı yücelere ulaştırır. Mevlana

Hikmet ve felsefe, geçmiş ve gelecek dertlerin kolaylıkla hakkından gelir; fakat bu günün dertleri de onun hakkından gelir. François de La Rochefaucauld

Felsefe bir ağaç gibidir, kökleri metafizik, gövdesi fiziktir. Gövdeden çıkan kollar da öteki bütün bilimlerdir. Descartes

Bütün felsefe kitapları kendin olmayı telkin eder. Ancak aydının trajedisi tam da bu noktada her an biraz daha yabancılaştığının farkına varmaktır. Cezmi Ersöz

Gerçekte doğru olanı algılamaktır. Felsefe göklerden yere inerek, beş duyuyla kavranan konularla ilgilenmelidir. Leibniz

Sayfaların arasında gözyaşları, ağlama, dişlerin birbirine çarpması ve karşılıklı katletmenin korkunç gümbürtüsü olmayan felsefe, felsefe değildir. Arthur Schopenhauer

Saf ve sağlam kalabilmiş bir ruh, gerçeğe ulaşmak ihtiyacını duyar. Felsefe ise, gerçeğin ülkesinde oturmaktadır. Hegel

Felsefeyle uğraşma zamanının daha gelmediğini ya da artık geçmiş olduğunu söylemek, mutlu olmanın zamanı daha gelmedi ya da artık geçti demekten farksızdır. Epikür

Sanat, felsefe ve dinin asıl manası, insanın dikkatini muammalara, sırlara ve sorulara çekmelerinde yatmaktadır. Bu ise şuurumuzun uyanması demektir. Aliya İzzetbegoviç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap