Felah İsminin Anlamı

Bebek haberini alan aileler, mutluluğun ardından isim telaşına girer. Bebeklerine koyacakları isim için heyecanlı ve biraz uzun araştırmalar yapar. Bu bağlamda “Felah isminin anlamı nedir?” sorusu birçok kişi tarafından sorulur. Felah ismi, kurtuluş ve selamet anlamına gelir. Aynı zamanda bu isim, bahtiyarlık ve mutluluk anlamlarına geldiği de bilinmektedir. Anlamı güzel olduğu ve kulağa hoş geldiği için Felah ismini, birçok kişi bebeklerine koymak ister. 

Yeni doğacak bebeklerine Felah ismini vermek isteyen aileler, “Felah ismi Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunu sormakta ve cevabını araştırmaktadır. Felah ismi Arapça kökenli olsa da Kur’an-ı Kerim’de geçen bir isim değildir. Ancak kutsal kitabımızda Felah isminin geçmemesi, bebeklere isim olarak konulmayacağı anlamına gelmez. Anlamı bakımında kültürel değerlere uygun bir isimdir. Bu yüzden Felah ismi, birçok aile tarafından bebeklerine konulmaktadır.

Çağımızda isimlere bakarak karakter analizi yapmak, popüler bir durum haline gelmiştir. Uzmanlar, yoğun istek üzerine Felah ismini anlamı açısında analiz yapmıştır. Felah ismine sahip olan kişilerin ikna kabiliyeti oldukça yüksektir. Girişken bir yapıları vardır. Cesur oldukları için korktukları an sayısı, yok denecek kadar azdır. Bir şeyden çabuk sıkılırlar. Ancak bu huylarından nefret ederler. Can sıkıntısını sevmedikleri için hoşlandıkları işleri yapmaya özen gösterirler. 

Felah ismi, ülkemizde popüler isimler arasında yer almaz. Ancak günümüzde bebeklere isim olarak verilme oranı artmaktadır. Ülkemizde ismi Felah olan sadece 9 kişi bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde bebeklere Felah ismi konulması oranı, %1’in altında bulunmaktadır. Bunlardan biri, İstanbul’da yaşamaktadır. Önümüzdeki yıllarda Felah isminin artma ihtimali oldukça yüksektir. 

İsimlerin harf analizi, karakteri belirlemede oldukça etkilidir. Felah isminin harf analizine bakılacak olursa; F harfinin güven, E harfinin mücadeleci, L harfinin sanal yönden yetenekli, A harfinin enerjik ve atılgan, H harfinin ise sakinlik anlamlarına geldiği bilinir. Yani Felah ismine sahip olan kişilerin, sakin kişiliklerinin yanında enerjik bir yapıları olduğu, mücadeleci ve atılgan oldukları söylenebilir. Aynı zamanda Felah ismi olanlar güvenilir kişilerdir.

Türkiye’de Felah ismi olan kişiler, yok denecek kadar azdır. Bu yüzden Felah ismine sahip ünlü yoktur. Televizyon, film ve reklamlarda ise Felah isimli karaktere rastlanmamaktadır. Ancak Felah isminden birçok noktada ilham alınmaktadır. Kayseri’nin Felahiye ilçesi, buna örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla az olsa da anlamı bakımından ilham veren bir isimdir. 

Uzman görüşlerine göre Felah isminin analizi yapıldığında, Felah ismine sahip kişiler, yeni fikirler üretme ve hayata geçirme konusunda başarılır. Ancak sabırsız bir kişiliğe sahiptirler. Bu yüzden ani karar verirler. Dolayısıyla yanlış karar alma ihtimalleri, oldukça yüksektir. Felah ismine sahip kişiler, acele karar vermeden önce sabırlı olup sakin karakterlerini ön plana çıkarırsa daha başarılı olacaktır.

Aileler çocuklarına iki isim düşünüyorsa Felah isminin yanına ikinci bir isim arar. Felah ismine benzer olarak; Abdullah, Fettah, Emrah, Emrullah ve Alişah isimleri örnek verilebilir. Bunun yanında Agah, Hayrullah, Selamullah, Salah ve Necan isimleri benzerlik gösterir. Dolayısıyla bebeklerine iki isim koymak isteyenler, bu isimleri düşünebilir. Hem anlam hem de ahenk bakımından birbirleriyle uyumlu isimlerdir. 

Felah ismi, kutsal kitabımızda geçmediği için birçok kişi bebeklerine bu ismi koyup koymama konusunda endişe eder. Ancak Felah ismi, gelenek ve göreneklere uygun isimler arasında yer alır. Hem telaffuz şekli hem de anlamları göz önüne alındığında, bebeklere Felah isminin konulmasında bir sakınca yoktur. Dolayısıyla bebeklere gönül rahatlığıyla Felah ismi konulabilir. 

Felah isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 1 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Farsça/Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Felah ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Felah ismini kullanan 34 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Felah ismini kullanan 3 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Felah ismini kullanan 13 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Felah ismini kullanan bulunmamaktadır.

Felah isminin Türkiye sıralaması

Felah en çok kullanılan 8008. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 4050. isimdir.

Felah ismini kullananların sayısı, son bir yılda artış göstermemiştir.

Felah isminin Harf Analizi

Kişiye Felah ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

F : Uysal, güvenilir anlamı uyandırır,bu harf isminizde olabilir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır,olmazsa da olur.

Felah İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Felah ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Felah isminin anlamını gözden geçirin!

Felah İsminin Numerolojisi

Felah isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

F: yedi
E: altı
L: on beş
A: bir
H: on
TOPLAM: 39

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap