Duha Suresi Fazileti ve Sırları! (Vedduha) Arapça okunuşu Anlamı ve Meali

Duha Suresi ; Allah’ın sevgilisi olmak, Yarattığı kuluna Habibim diyerek hitaba maruz kalmış birisini düşünün Aslında bunun Muhteşemliği buradada bitmiyor, Alemleri senin yüzün hürmetine yarattım, Diyor Allah C.C Hu

Duha Suresi Ne zaman Nasıl İndi

İşte Böyle bir Peygamber var karşınızda, Hz. Kibriya a.s Peygamberliği verildiği 40 yaşından sonra vahiler gelmeye başlar bir müddet vahyler gelmez olur. 

Bu süre içinde Müşrikler dedikodulara başlamıştır. “Rabbi Muhammed’i terketti, ona küstü” gibi benzeri sözleri işitilmektedir. 

Vahyin kesilme süresiyle ilgili olarak iki üç günden kırk güne kadar varan çeşitli rivayetler mevcuttur. 

Bir diğer rivayete göre de: Fecr Sûresi’nde geçen “Cebrâil”i bütün azametiyle görme ve ona iyice yaklaşma” sonucu Efendimiz (SAV)’in heyecan ve sarsıntı azalsın  diye bir süre vahiy kesilmiş, sonra Duhâ Sûresi inmiştir. (İbn Kesîr, VIII, 287-288, 445-446; Şevkânî, V, 378).

Duha Suresi Fazileti ve Sırları! (Vedduha) Arapça okunuşu Anlamı ve Meali
Duha Suresi Fazileti ve Sırları! (Vedduha) Arapça okunuşu Anlamı ve Meali

DUHA SURESİ KURAN’DA KAÇINCI AYET

Bu sürece kadar 10 tane sure inmiş, Bunların sırası şu şekildedir;

1 – Alak Suresi

2 – Kalem Suresi

3 – Müzzemmil Suresi

4 – Meddessir Suresi

5 – Fatiha Suresi

6 – Tebbet Suresi

7 – Tekvir Suresi

8 – A’la Suresi

9 – Leyl Suresi

10 – Fecr Suresi

Nuzul(indirilme sırasına göre) 11. Sırada olan Duha suresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Ve 11 ayetten oluşur. 

Duhâ bir anlam itibari ile “Kuşluk vakti” denilmektedir. Kuşluk vaktine yeminle başlayan sureye Ve’d-Duhâ sûresi de denilir.

Allah’ın Hz. Peygamber’i terketmediği ve kendisine darılmadığı bildirilir. Hz. Peygamber’i yakın bir gelecekte büyük başarıların beklediği, peygamberlik görevinin sonunun başlangıcından daha hayırlı olacağı müjdelenir. 

Duhâ sûresinin bir önceki Leyl sûresiyle anlam ilişkisi vardır. Leyl sûresi, iyilerin ileride hoşnut ve razı olacaklarını müjdeleyen âyetle son bulurken bu sûrede, “Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın” meâlindeki âyetle bu müjdeye açıklık getirilmiş olur. 

Bundan sonraki İnşirâh sûresi ise hem üslûp hem de anlam bakımından Duhâ sûresinin devamı gibidir. Çünkü bu sûrede Peygamber’in göğsünün genişletildiği, sırtındaki ağır yükün kaldırıldığı ve namının yüceltildiği bildirilir. 

Duhâ sûresinin başında yer alan, “Rabbin seni terketmedi, senden yüz çevirmedi” meâlindeki âyete karşılık İnşirâh sûresi, “Öyleyse sen de sadece rabbine yönel” âyetiyle son bulur.

DUHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE ANLAMI: 

DUHA SURESİ ARAPÇA LATİNCE OKUNUŞU

Bismillâhirrahmanirrahim.

 1. VedDuha;
 2. VelLeyli izâ seca;
 3. Mâ vedde’ake Rabbüke ve mâ kalâ;
 4. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ûla;
 5. Ve lesevfe yu’tıyke Rabbüke feterda;
 6. Elem yecidke yetiymen fe âva;
 7. Ve vecedeke dâ(aaa)llen feheda;
 8. Ve vecedeke ‘âilen fe eğna;
 9. Feemmel yetiyme fela takher;
 10. Ve emmessâile felâ tenher;
 11. Ve emma Bi nı’meti Rabbike fe haddis;

DUHA SURESİ  ANLAMI

Bismillâhirrahmanirrahim.

 1. Kasem ederim duhaya (Güneş’in dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere),
 2. Sükûnet vaktinde geceye ki,
 3. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı!
 4. Elbette sonsuz gelecek yaşam senin için şimdikinden hayırlıdır.
 5. Elbette Rabbin sana verecek de razı olacaksın!
 6. Seni bir yetim (babasız ve anasız) bularak barındırmadı mı?
 7. Seni dall (Zâtî hakikatini bilmeyen) bulup da hakikate erdirmedi mi?
 8. Seni hiçbir şeyin yok iken (fakr – “yok”lukta) bulup da zenginliğe (“gına”ya) kavuşturmadık mı (El Ğaniyy kulu yapmadık mı, Âlemlerden Ğaniyy olanın kulluğunu yaşatmadık mı)?
 9. O hâlde, yetime hor bakma!
 10. İsteyeni, soru soranı sakın azarlama!
 11. Rabbinin nimetini, dillendir!
duha-suresinin-sirlari-ve-faziletleri-nelerdir
Duha Suresi Faziletleri ve sırları

DUHA SURESİNİN FAZİLETLERİ VE SIRLARI

 • Bu Süre okunan eve iş yerine mekana şeytan giremez, hastalıklar Allah’ın izni ile oradan uzaklaşır, ve Allah’ın izni ile oraya bolluk ve bereket eksik olmaz.
 • Bu sureyi okuyan kimse evinde geçimsizlik yaşamaz ve aile içi huzura erişir.  
 • Rivayete göre sabah namazının ardından okunursa maddi manevi sıkıntılara şifa verir.
 • Eğer kişi mutmain bir kalp ile 40 gün boyunca Duha suresini okursa, Allah’ın izni ile fakirlikten kurtulur. Geçim sıkıntısı yaşamaz
 • Her kim bu suresi okur ve devamlı okumayı adet edinirse, Allah’ın izni ile Hz. Resulullah a.s onun şefaatçisi olur. Allah’ın razı olduğu kullar arasına girer.
 • Rivayete göre, Asabı Tabiin ve Temerrüt Tabiin bir eşyalarını kayıp ettiklerinde Duha Suresi okurlaşmış.

Konu ile alakalı aramalar

duha suresi meali, duha suresi arapça, duha suresi türkçe, duha suresi türkçe okunuşu, duha suresi anlamı, duha suresi, vedduha suresi arapça, vedduha suresi, duha türkçe anlamı, duha suresi okunuşu, duha suresi fazileti ve sırları, vedduha suresi fazileti, vedduha suresi okunuşu, vedduha süresi, vedduha suresi türkçe okunuşu, duha suresinin fazileti, vedduha suresi türkçe, arapça okunuşu, duha suresi okunuşu türkçe, vedduha suresi anlamı, duha anlamı, duha suresi ve anlamı

Duha suresi hakkında arama sonuçları listelenmiştir. Bu makaleyi bu benzeri arama sonuçları ile bulabilirsiniz.
Kaynak : http://Hz.%20Kuran

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap