Dildar İsminin Anlamı

Dildar İsminin Anlamı Nedir?

Dildar ismi Arapça kökenli ve kız çocuklarına verilen bir isimdir. Arapça olmasına rağmen Kürtlerin de yoğunluklu olarak bir isim olarak kayıtlara geçmiştir. Dildar isminin anlamı nedir diye bakıldığında hem Türk Dili Kurumunda hem de edebiyat camiasında anlam verilen bir isimdir. Gönül zapteden, gönül bağlayan, sevgili, birinin gönlünü almış, kalbi hüküm altına alan anlamları bulunmaktadır. Öte taraftan edebiyat camiasında da yer edinen bu isim terkib makamlarında kullanılmaktadır. Abdülbaki Dede Efendi’nin terkib ettiği makamlardan birinin adı da Dildar’dır. Osmanlı Devleti zamanlarından beri kullanılan bu isim günümüzde de kullanılmaktadır. Öyle ki bu isim Türk Dil Kurumunun isim sözlüğüne girmiştir. Buna göre Dildar isminin TDK anlamı birinin gönlünü almış, sevgili demektir.

Kültürel olarak da Dildar ismi sıklıkla kullanılmıştır. Ancak bu isim popüleritesine Yunis Rauf ile ulaşmıştır. Rivayete göre Yunis Rauf Iraklı Kürt kökenli bir şairdir. Yazdığı şiirleri ve ulusal marşı kendi ismiyle neşretmemiştir. Kendi ismini kullanmak yerine Dildar mahlasını kullanmıştır. Dildar ismine sahip ünlüler arasında en bilinen isim şair Yunis Rauf’tur. Özellikle Kürt Edebiyatında Dildar mahlas olarak kullanılmaktadır. Dildar isminin kullanım sıklığı da araştırma konusu olmuştur. Türkiye’de bu ismi kullanan kişi sayısı 519’dur. Daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu isim yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak büyük metropollerden olan İstanbul’da 90 kişi Dildar ismini kullanmıştır. Dildar Türkiye genelinde en çok kullanılan 3698. İsimdir. Son yılda 15 kişilik bir artış yaşayan bu ismi çocuğunuza verebilirsiniz. Özellikle farklı isim arayışı olanların tercih edebileceği bir isimdir.

Dildar isminin kişilik analizi incelendiğinde en dikkat çekici detayın fedakarlık olduğu görülecektir. Bu isme sahip olan kişiler oldukça merhametlidir. Merhametli oldukları için başka şahısları kendilerine tercih edeceklerdir. Bu özellikleri çevrelerini kolaylıkla genişletmelerini sağlar. Karakter olarak çok anaç olan bu kişiler çok iyi anne olacaklardır. İçlerindeki merhameti tüm canlılara göstermekten geri durmayacaklardır. Zevklerine ve rahatına çok düşkün olan bu kişiler sorumluluk almak istemezler. Kararsız oldukları için organizeye dayalı işler onlara göre değildir. Ancak araştırmacı kişileri sayesinde organi için gerekli bilgileri bulabilirler.

Dildar ismine sahip kişilerin fiziksel özelliklerini ise genellikle uzun boy ve kemikli yapı oluşturmaktadır. Gözleri iri ve açık renkli olan bu kişilerin saçları düzdür. Omuzları geniş olan bu kişilerin boyun bölgesi de uzundur. Ses tonu çok tiz değildir. Ve konuşurken bazı kelimeleri yutma eğilimi gösterirler.

Kişilik ve fiziksel özellik analizine ek olarak harf analizi de popüler olan analizlerden. Her harfin bir titreşim alanı bulunduğu için Dildar isminin harf analizi dikkatle incelenmelidir. Buna göre,

D harfi hırsın aklın önüne geçmemesini

İ harfi hassas ve duygu dolu olmayı

L harfi sanatçı ruha sahip olmayı

D harfi hırsın aklın önüne geçmemesini

A harfi atılgan ve enerji dolu olmayı

R harfi tereddütlü ruh haline sahip olmayı ihtiva eder.

Dildar ismi Kuranı Kerimde geçmemektedir. Genel kanının aksine Kuranı Kerimde geçmese dahi bu ismi kullanmak caizdir. Bu sebeple Dildar ismi caiz mi sorusunun cevabı olumsuz olmayacaktır. Dildar isminin her harfi bir sayıya karşılık gelmektedir. Bu sebeple ismin numerelojik karşılığı bulunmaktadır. 59 sayısı Dildar isminin numerelojisidir. Tek basamaklı sayı ile numereloji ilmi icra edenler ise 5 sayısını kullanabilir. Ancak Dildar ismini çeşitli sebeplerden dolayı kullanmak istemeyebilirsiniz. O halde harf ve hece sayısını baz alarak Dildar ismine benzer isimler tercih edebilirsiniz. Dilşad, Dilşah, Dilovan, Bidar ismi Dildar isminin yerine tercih edilecek isimlerdendir.

dildar-isminin-anlami-63503
Dildar İsminin Anlamı

Dildar isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 4 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Gönül Zapteden, Gönül Bağlayan.
  • 2 – Birinin Gönlünü Almış, Sevgili.
  • 3 – Abdülbaki Dedenin Terkib Ettiği 7 Makamdan Biri.
  • 4 – Kalbi hükmü altında tutan.

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Dildar ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Dildar ismini kullanan 519 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Dildar ismini kullanan 90 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Dildar ismini kullanan 23 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Dildar ismini kullanan 32 kişi bulunmaktadır.

Dildar isminin Türkiye sıralaması

Dildar en çok kullanılan 3698. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 1640. isimdir.

Dildar ismini kullananların sayısı, son bir yılda 15 kişi artmıştır.

Dildar isminin Harf Analizi

Kişiye Dildar ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

Dildar İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Dildar ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Dildar isminin anlamını gözden geçirin!

Dildar İsminin Numerolojisi

Dildar isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

D: beş
İ: on iki
L: on beş
D: beş
A: bir
R: yirmi bir
TOPLAM: 59

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap