Deprem Gibi Doğal Afetler İçin Okunabilecek Dualar

deprem-oncesi-alinmasi-gereken-onlemler-24050

Dünya farklı konumlarda farklı doğal afetlere gebe olup bunlarla sınanan insanoğlunun imtihan yeridir. Bu doğal afetler arasında da her zaman deprem riski en çok korkulanlar arasındadır. Özellikle zelzele ile ilgili dini kaynaklarda da çok fazla içeriğe rastlamak mümkündür. Türkiye coğrafi açıdan baz alındığında da ülkemiz pek çok aktif ve güçlü fay hattının hemen üzerinde konumlanmıştır. Dolayısıyla diğer doğal afetlerden ziyade deprem konusunda geçmişinde de ağır yaralar almıştır.

Bu yüzden her zaman deprem riskliyle karşı karşıya kalabildiğimiz için alacağımız tüm önlemleri aldıktan sonra Allah(c.c)’e yönelmemiz son derece makul bir çözümdür. Pek çok jeolojik araştırma neticesinde depremin nedenleri araştırılmış olsa da Müslümanlar unutmamalıdır ki zelzele aslında Allah(c.c)’nün biz kullarına kendi acizliğimizi hatırlatma biçimidir. Doğal afetlere karşı ne kadar önlem alınırsa alınsın onları engellemek mümkün değildir. Allah’ın mutlak gücü buradan da görülebilir ve bundan ibret alınabilir. Kuran’da da musibet olarak anılan deprem gibi doğal afetlerden korunabilmemiz için okuyabileceğimiz dualar mevcuttur. Aynı zamanda depremlere karşı peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV)’in sadaka vermenin önemine vurgu yaptığını da hatırlatmak gerekir.

Depremlerin Manevi Sebebi Var Mıdır?

Elbette ki deprem oluşumunda etkin olan fay hatları ana unsurdur. Jeolojik olarak ele alındığında depreme sebep olan etkiler, bunu tetikleyen etkenler bilimsel olarak açıklanmıştır. Ek olarak ise depremlerin manevi boyutundan söz etmek mümkündür. Şöyle ki peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV)’in ‘’Kıyamet kopacağı zaman depremler çok sık sallayacaktır’’ buyurduğunu hatırlamak gerekiyor.

Dolayısıyla bunun maneviyatla daha ilintili bir konu olduğunu anlamak için ayeti kerimeye bakmak gereklidir. Şura suresinin 30.ayetine baktığımızda ‘’Tüm musibetler sizlerin kendi kendinize işlediği günahların bir getirisidir’’ buyurduğunu görebiliriz. Dolayısıyla aslında manevi olarak yaptığımız hatalar, şeytana uymalarımız, yasakları çiğnememiz, haram olanlara yönelmemiz bizi cezalandıran rabbimizin depremle bizi sınaması için nedene dönüşür.

Günahlarımızın deprem dahil pek çok musibete sebep olacağıyla ilgili Taberani’de ‘’Ne zaman ki günah işleyenler bunu gizlemeden, alelade açık bir biçimde işlemeye başlarsa herkes bundan payını genel bir azap ile alır’’ geçmektedir. Hakim’de ‘’Depremler ümmetimin günahlarının tamamının kefaretidir’’ buyruluyor.

Beyheki’de ise ‘’Meleklerine yaşanan bir beldeyi yok etmesini emreden Allah(c.c) bunun karşılığında fakat orada hiç günah işlememiş bir kul var’’ cevabını almıştır. Allah(c.c) ise meleklerine ‘’O beldeyi dümdüz ederken onu da dümdüz et. Şüphe yok ki oradakiler günahlarını alelade işlerken o yüzünü ekşitmekten bile geri durmuştur’’ buyurmuştur. Dolayısıyla aslında manevi olarak saptığımız tüm yanlış yollar tüm insanlığın musibetlerle karşılaşmasına sebep olabiliyor.

Kuran-ı Kerim’de Geçen Depremle İlgili Ayetler

Kuran-ı Kerim’de deprem ile ilgili en çarpıcı ve insanı kendisine getiren ayet Araf suresinde geçmektedir. Araf suresinin 97,98.ayetlerinde ‘’O ülkede yaşayan insanlar ki bir kuşluk vaktinde sapkınca eğlenirken azabımın onlara ulaşamayacağını mı zanneder’’ buyuruyor. Allah(c.c)’ün her türlü sapkınlığa, günaha ve harama karşı bu musibetlerle insanlara kendi acizliklerini gösterdiğini görebiliyoruz.

Deprem Nedir? Neden Deprem Olur?

Deprem teknik olarak yer kabuğunun çeşitli aktiviteler sonucunda kırılması olayıdır. Farklı levhalar şeklinde var olan yer kabukları fay hatları denilen ve derinlemesine uzanan yarıklarla her zaman deprem riski taşıyabiliyorlar. Oluşan yüksek basınçtan kaynaklı olarak da yer kabuğu çatlıyor veya kırılarak ayrılıyor. Bu durum o kadar güçlü bir sarsıntı ile meydana geliyor ki depremde kocaman binalar bile beşik gibi sallanabiliyor.

Yaşandığı an itibariyle korku hissettiren, ölüm kaygısını insanlara derinlemesine yaşatan ve aynı zamanda şimdiye kadar deprem felaketinden ölen birçok insanı akıllara getiren doğal afetlerden birisidir. Yer kabuğu üzerinde mevcut fay hattından kaynaklı olan depremde yerküre levhaları faya kadar kayabilir, yeni bir fayın meydana gelmesiyle yerinden oynayabilir.

Bu hareket aktiviteleri esnasında yaşanan titreşimler deprem olarak adlandırılır. Genellikle deprem olduğunda kullanılan depremin merkez üssü kelimesi ise fay hattının tam olarak çatladığı, hareket ettiği, sarsıntıya sebep olan enerji çıkışının yaşandığı noktayı temsil eder. Genellikle depremin merkez üssünde çok daha şiddetli olan deprem, ölçek genişledikçe civarlara daha az bir şiddetle sarsılma olarak yansır.

Doğal Afetlerden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunmalı?

Doğal afetler yalnızca bu dönemde değil İslamiyet’in ilk dönemlerinde de görülüyordu. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV)’e bizzat İbni Abbas yaklaşarak ‘’Ya Allah’ın resulü, sürekli olarak belalarla karşılaşıyorum. Afetlerden musibetlerden kurtulamıyorum. Bu durum beni çok korkutuyor’’ demiştir. Bunun üzerine peygamber efendimiz (SAV) ”Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali’’ duasını özellikle sabahları okumasını tavsiye etmiştir.

Peygamber efendimiz (SAV)’in önerdiği bu dua depremden ve diğer doğal afet gibi musibetlerden korunmak için okunabilecek bir duadır.

  • Peygamberimizin Musibetlerden ve Afetlerden Korunma Duası

”Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali’’

  • Duanın Türkçe Anlamı

Yüce Allah’ın ismiyle, başta kendimi, sonra ailemi ve malımı mülkümü O’nun sonsuz himayesine emanet ederim

Yine peygamber efendimiz(SAV) günde üç kez okunması halinde kazadan ve beladan uzak tutacak şu duayı ümmetiyle paylaşmıştır.

  • Peygamberimizin Kazadan Beladan Uzak Tutan Duası

“Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm.”

  • Duanın Türkçe Meali

Allah’ın ismiyle başlarım ki O ne yerde, ne de gökte hiçbir şeyin zarar vermesine izin vermez. Allah ki her şeyi işiten, gören ve bilendir.

Ayrıca peygamber efendimiz(SAV) olası bir sel felaketine, kasırga ya da deprem gibi musibetlere karşı da şu duayı okumayı tavsiye etmiştir.

  • Peygamberimizin Doğal Afetler İçin Önerdiği Dua

“Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

  • Duanın Anlamı

Ey Allah’ım, sen ki beni yukarıdan ya da aşağıdan, sağımdan veya solumdan, arkamdan ve önümden bana ulaşabilecek tüm belalardan, felaketlerden ve musibetlerden koru ya rabbim.

Deprem duası olarak geçen ve afet bölgesindeki Müslümanların sıklıkla dile getirdiği dualar peygamber efendimiz(SAV) tarafından müjdelenmiştir. Ayrıca depreme karşı olduğu gibi diğer tüm felaketlere karşı da elimizden gelen tüm tedbirleri almamız konusunda da bizleri uyarmıştır. Bunu ‘’Önlemini alan insan kadar akıllısı yoktur. Gece olduğunda su kaplarınızı kapatın, yemek kaplarınızın üzerlerini örtün. Ateş yanıyorsa muhakkak ki söndürün ki kazalar yaşanmasın’’ buyurduğu hadis-i şerifine bakarak anlayabiliyoruz.

Ayetel Kürsi Suresinin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ayetel Kürsi en faziletli surelerin başında gelmektedir. İnsan hayatına dair çok derin bir manaya sahip olmasından dolayı doğal afetler ve dolayısıyla deprem için de okunabilir.

Ayetel Kürsi Arapça Latince Okunuşu

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

O Allah’ın bizzat kendisidir. Hak O’dur ve ondan başka da ilah yoktur. Her zaman yaşayan, yaşayacak olan ve her yerde duran O’dur. Her şeye hakim olan, her şeyden mesul olan bir tek o vardır. Tüm hilkat onun kontrolündedir. Kayyum sadece ve sadece O’na mahsustur. O ki yorulmaz, uyumaya ihtiyaç duymaz, herhangi bir noksandan muaftır. O gafletten de ıraktır. Hem göklerde hem de yerlerde gördüğünüz ve görmediğiniz ne varsa hepsi O’na aittir.

Zilzal Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Zelzele direkt olarak deprem demektir. Aynı zamanda Kuran-ı Kerim’de bulunan Zilzal suresi de ismini Zelzele’den almıştır. Zelzele veya Zilzal anlam olarak ardı ardına yaşanan sarsıntılar, şiddetli sallanma ve deprem manalarını taşır. Kuran’ın 99.suresi olan Zilzal suresi bu yüzden depremden korunmak amacıyla da okunması önerilen dualar arasındadır.

Zilzal Suresi Arapça Latince Okunuşu

1- İza zülziletil erdu zilzaleha

2- Ve ahracetilerdu eskaleha

3- Ve kalel insanü ma leha

4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

5- Bienne rabbeke evha leha

6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm

7- Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah

8- Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresi Türkçe Meali Anlamı

1- Bastığınız o sağlam yer şiddetli bir biçimde sallanmaya başladığında

2- Tüm o içindeki yükü püskürtüp dışarıya doğru attığında

3- İnsanlar bakıp ne oluyor diye şaşkın şaşkın sorduğunda

4- O gün geldiğinde yer bütün her şeyi anlatır

5- Çünkü alemlerin Rabbi yere durumu vahiy olarak bildirmiştir

6- Her insan ameline göre parça parça çıkacaktır o gün

7- İşlediğiniz en ufak bir hayır bile size dönecektir

8- İşlediğiniz şer ise şüphesiz ki o da size dönecektir.

Aynı zamanda Ebu’l Yaser tarafından da okunmuş ve kazalardan, belalardan ve musibetlerden koruduğuna inanılan duanın anlamı şu şekildedir. Ebu’l Yaser de Ensarlardan olması ve biata katılmasından dolayı önemsenen zatlardandır.

Ebu’l Yaser’in Okuduğu Afetlerden Koruyan Duanın Anlamı

Ya Allah’ım bir binanın altında kalmaktan ve dipsiz uçurumlara düşmekten korkarım ve bunun için sana sığınırım. Beni suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlanarak muhtaç duruma düşmekten koru ya rabbim. Şeytanın beni çarpmasından ve ölüm esnasında bunla karşılaşmaktan korkar ve sana el açarım. Zehirlenmek ve ölmekten ya da hak dininden dönerek senin yolundan ayrılmaktan korktuğum için yalnızca sana yalvarırım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap