Deniz Gezmiş Sözleri

Deniz Gezmiş Sözleri Günümüzde adı sürekli zikredilen bir kişi olan Deniz Gezmiş; öğrenci lideri olmakla birlikte aynı zamanda siyasi aktivist olarak farklı görüşlerin temsilciliğini yapmış fikir adamı kimliğine sahiptir. Bu çok yönlü kişiliği ile oluşturduğu Deniz Gezmiş sözleri ile de tıpkı yaptıkları gibi kendisinden sık sık söz ettirmeyi başarmıştır. Birçok kitaba ve şiire konu olmasıyla bilinen Deniz Gezmiş’i konu alan ünlü sözler de vardır.

28 Şubat 1947’de Ankara’da doğan Deniz Gezmiş, öğretmen anne ve babanın çocuğudur. Lise yıllarında sol düşünceyi savunmaya başlayan Gezmiş, bu düşünceyi savunurken aynı zamanda eylemlere de katılmaya başlamıştır. Babasının isteği üzerine fen fakültesine gitse de sonradan İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde eğitimine devam etti. İşçi ve köylü haklarını savunmuş ve fikirleri ile örtüşen birçok siyasi partiye katılarak eylemlerde bulunmuştur.

Solcu görüşleri ile devlete baş kaldırdığı gerekçesiyle iki arkadaşı ile birlikte tutuklanmış ve tutuklama süreci sonrasında da asılarak idam edilmiştir. İdamı sonrasında ise hem Deniz Gezmiş hem de arkadaşları solcu düşüncelerin en önemli temsilcileri haline gelmiştir.

Deniz Gezmiş Sözleri
Deniz Gezmiş Sözleri

Editörün Seçimi ile İlham Veren Deniz Gezmiş Sözleri

 1. “Benim hedefim insanlara gerçeği göstermek, onları aydınlatmaktır.”
 2. “Halkımızın bağımsızlık mücadelesinde en büyük özlem, insanlığa hizmettir.”
 3. “Diktatörlükleri yıkmalıyız, gerçek adaleti getireceğiz.”
 4. “Ben bir gün bir fikir uğruna ölürsem, onu bana veren Allah’a şükürler olsun.”
 5. “Devrimci bir gençlik, sadece savaşçı olmayı değil, aynı zamanda aydın olmayı da hedeflemelidir.”
 6. “Düşünce uğruna hapis, hele ölüm benim için ne gam.”
 7. “Kendimi halka adamışım ve insanlık için çalışan bir insan olmuşum.”
 8. “İdeallerimiz için ölmeyi göze aldık ve kendimizi halkın kurtuluşuna adadık.”
 9. “Devrimci bir ruhla yaşamayı öğrenmek, adaletin peşinden koşmak ve eşitlik için mücadele etmek önemlidir.”
 10. “Hayatımda halkımızın çıkarları için çalıştım ve onlar için mücadele ettim.”

Deniz Gezmiş’in sözleri, onun devrimci düşüncelerini ve halka olan bağlılığını yansıtır. O, Türkiye tarihinin önemli isimlerinden biri olarak anılmaktadır ve sözleri devrimci düşünce ve özgürlük mücadelesi için ilham kaynağı olmuştur.

Deniz Gezmiş Sözleri

 • Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün.
 • Vatan için uykular kaçıyorsa, devrim başlamış demektir.
 • Biz daima ezilenlerden yana çıkmak zorundayız!
 • Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme, aldanırsın!
 • Sen bir kulsun, kul olarak kalacaksın. (Kayseri valisine)
 • Vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır.
 • Ezenlere karşı verdikleri mücadelede ölen tüm ezilenlere selam olsun.
 • Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler. Cesurlar ise ölümü sadece bir kez tadarlar.

Biz şahsi hiçbir çıkar gözetmeden, halkımızın bağımsızlığı ve mutluluğu için savaştık!

Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye’nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum.

Türkiye’nin bağımsızlığından başka bir şey istemedik. Ve hayatımızı bu yola koyduk.

Emperyalizme, ağalığa karşı nerede mücadele varsa benim devrimci olarak görevim orada olmaktır!

Ve nerede birileri özgür olmak için mücadele ediyorsa, onların gözüne bak anne, beni göreceksin.

Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.

Üzülme anne ve onlara şöyle söyle: Sokakları tutuşturdu benim oğlum, karanlıklar aydınlansın diye.

Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme, aldanırsın! O anlamlarla sadece bende varsın. Ben seviyorsam sen bahanesin.

Profesyonel devrimci bugünün Türkiye’sinde kendini hayatı boyunca Türkiye’nin bağımsızlığına adayan kimsedir.

Ben Amerikan emperyalizmine, Sovyet revizyonizmine, Romen soytarılığına, Bulgar dalkavukluğuna karşı bir Türk devrimcisiyim.

Aşırı solcudur aşk. Bu yüzden insanların sol yanımı heder alır… Ve aşk bu kadar solcuyken için sağ çıkmak imkansızdır.

Fikir özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar, önceleri Atatürkçü geöinirken, onun fikir ve şahsiyetinde küçük görmeye başladılar.

Burada ölen yalnızca bedenimdir ki zaten ölümlüydü, ölecekti ama düşüncemi öldüremeyeceksiniz, düşüncem yaşayacak.

(İdam sehpasında)Yaşasın marksizm-leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın işçiler! Kahrolsun emperyalizm!

Biz hiçbir zaman bütün çabamıza rağmen Türkiye’nin bağımsızlığını temin edemedik. Bugüne kadar da bu özlem içinde kaldık.

Öteden beri arz etmiş olduğum gibi, bu ülkede anayasayı en fazla savunanlar bizleriz. Anayasayı ihlal edenlerse ortadadır. Anayasanın uygulanmasını isteyen gene bizleriz.

Türkiye’nin bağımsızlığından başka bir şey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk. Varlığımızı Türkiye adına armağan ettik. Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.

İddianamede geçen ve bana atfedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka ve orduya karşı kullanmadım, ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım ve ‘halka ve orduya karşı kullanırım’ şeklinde beyanda bulunmadım.

Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya alışmışlardır. Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dâhil, sizlersiniz ve sonunda idam isteğiyle buraya getirildik.

35 milyon metrekare vatan toprakları işgal altındayken, bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür. Mustafa Kemal sağ olsaydı çok şaşırırdı. Hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir. Anayasamızın başlangıç ilkesinde belirtilen ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandık. Bu sebeple anayasal bir davranışta bulunduk.

Anayasayı uygulamayan yavuz kimselerse hâlâ ortadadır ve yine o kişiler bizim kellemizi istemektedirler. İddia makamı bizim vermekte olduğumuz bağımsızlık savaşına karşıdır, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının hukukuna karşı, reformlara karşıdır.

Biz stratejik olarak düşüncemizi hiçbir zaman saklamayız. Hangi şartlar altında olursak olalım, bunu açıkça söyleriz. Düşüncelerimizi mezara kadar götürürüz. Nasıl burada namluların ve dipçiklerin gölgesi altında konuşuyorsak, düşüncemizi her zaman açıkça ifade ederiz. Tarih evvelce bunu yapanları nasıl temize çıkarmışsa bizi de temize çıkartacaktır, buna da inanıyoruz.

Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum. Halen de bu inancı taşıyorum. Türkiye’nin bağımsız lığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele verdik. Bundan dolayı ölümden korkmuyoruz. Onu ancak işbirlikçiler düşünsün ve ancak onlar kendi canının telaşına düşsün.

Fikir özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar, önceleri Atatürkçü geçinirken, onun fikir ve şahsiyetinde küçük görmeye başladılar. Sadece Mustafa Kemal tarafını beyan ediyorlardı şeklinde bir cümle mevcuttur. Bunu kesin olarak reddediyorum. Asla kabul etmiyorum. Diğer yurtseverler de bunu kabul etmezler. Bu kasten tahrif edilmek isteniyor. Gerçekler örtülmek isteniyor. Bu cümle art niyetle hazırlanmıştır. Bu memlekette Mustafa kemal’e gerçekten sahip çıkanlar varsa, onlar da bizleriz, sahip çıkmayanlar da ortadadır. Anayasanın uygulanmasını isteyenler gene bizleriz, anayasayı uygulatmayan yavuz kimselerse hala ortadadır ve o kişiler bugün bizim kellemizi istemektedirler.

İddianameye karşı diyeceklerim mevcuttur, iddianame kelle istemek için hazırlanmıştır. Yapılan tahliller yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler keza isabetsizdir. Yalnız biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına armağan etmiş bulunuyoruz ve Türk halkı ve devletin bağımsızlığına armağan etmiş bulunmaktayız. Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz.

20 yorum

Deniz’in bu sözleri yıllar sonra bile unutulmuyor, iyi ki var.

Böyle bir derlemeyi daha önce hiç görmedim, sağol.

Kendimi bu sözlerin içinde buldum, teşekkür ederim.

Okurken tüylerim diken diken oldu, harika bir sayfa.

Deniz Gezmiş’in düşünceleri bugün bile güncel.

Geçmişten günümüze uzanan güzel düşünceler, tebrikler.

Bu sayfayı okurken tarihle bağlantı kurduk, çok iyi.

Bu sözlerle içerikle kendimi daha aydınlanmış hissettim.

Duygusal anlar yaşadım, teşekkür ederim.

Bu sözlerin gücü ve anlamı beni çok etkiledi, teşekkürler.

Her bir söz ayrı bir ders, ayrı bir ilham kaynağı.

Sayfanızdaki içeriklerin hepsi çok etkileyici, elinize sağlık.

Özgürlük ve adalet düşünceleri hiç eskimez, tebrikler.

Gülgün  -  Ocak 8, 2023 / 3:52 pm

Bu sayfayı arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim, elinize sağlık.

Ahmet Can  -  Ocak 21, 2023 / 7:33 am

Bu sözler gerçekten ilham verici, çok teşekkürler.

İlham veren bir insanın düşüncelerini burada görmek harika.

Bu sözlerle yüzleşmek gerçekten düşündürücü.

Herkesin okuması gereken değerli sözler, teşekkürler.

Bu sözleri okurken ne kadar güçlü bir insan olduğunu anladım, sağol.

Her bir söz ayrı bir yaşanmışlık, ayrı bir ders, çok teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap