Cömertlik İle İlgili Sözler

Cömertlik ile ilgili sözler kişinin yaptığı şeyin farkında olmasını sağlar ve yanı sıra onu galeyana getirerek kalbini harekete geçirir.

Cömertlik İle İlgili Sözler. Cömertlik kişinin elinde bulunan her şeyi kardeşiyle, ailesiyle, sevdiği ile hatta bazen tanımadığı ile bile paylaşmaktadır. Örneğin dışarıda bulunan bir dilenciye merhamet göstermesi içindeki merhametin paylaşımıdır.

Aynı şekilde çocuğunun ihtiyacını gidermesi ona yardımseverliği ile cömertlik yapmasıdır veya hiç tanımadığı bir komşusunun herhangi bir ihtiyacını gidermesi yine cömertlik göstergesidir.

Cömertlik ile ilgili sözler kişinin yaptığı şeyin farkında olmasını sağlar ve yanı sıra onu galeyana getirerek kalbini harekete geçirir. Aynı zamanda hiç cömert olmayan kişilerde de etki oluşturarak ona bu hususta teşvik olabilir.

Güzel sözler der daim teşvik edici, kişinin aklını başına getiren ve kalbinde bir hareketlendirme oluşturan sözlerdendir.

Her söz tesir eder. Bazen olumlu yönde bazen de olumsuz yönde tesir etse de kişinin alacağı kabı ne kadarsa o sözden sadece o kadarını alacaktır.

Önemli olan sözleri söylerken kişinin tavrı ve üslubudur. Yeri ve zamanına dikkat edildiğinde her söz gerekli tesiri gösterecektir.

Cömertlik İle İlgili Sözler
Cömertlik İle İlgili Sözler

Cömertlik İle İlgili Sözler

  • En cömert insan muhtaçken verebilendir.
  • Cömertliğin dibi yoktur. Cicero
  • Cömertlik dostluğun ruhudur. Oscar Wilde
  • Bir elin verdiğini öbür elin görmesin.
  • Cömert verdiğini hatırlamayandır. Büzür Cümhür
  • Cömertlikle birçok ayıplar örtülür. Hz. Ali
  • En cömert insan muhtaçken verebilendir. Hz. Ömer
  • Cömertlik erkeğe yakışan erdemdir. Goethe

Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki. Mevlana

Cömertlik saadet anahtarıdır. Nasr-ı Hüsrev

Cennet cömertlerin cehennem cahillerin yeridir. Hz. Ali

Cömertler elinden mal eksik olmaz. Salburcuoğlu

Cömert insan almaktan çok vermeyi sever. Chevalier de Mire

Cömertliğin ötesi başa kakmadır. Hz. Muhammed

Cömertliğiniz hiçbir zaman servetinizi aşmamalıdır. M. T. Cicero

Cömertliğimiz hiçbir zaman servetimizi aşmamalıdır. Cicero

Cömert nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. Luc Vauvenarques

Helalinden kazanıp fakirlere cömertlik ediniz. Hacı Bayram Veli

Bilin duyun! Her cömert cennettedir ve ben buna kefilim. Hz. Muhammed

Cömertlik israf ile cimrilik arasındaki denge halidir. İmam-ı Gazali

Allah cömert ama ekmek bırakmaz oturup geçmişi konuşanlara. Hasan Yılmaz

Cömertlik kadar kendi kendini yıpratan bir meziyet olmaz. Machiavelli

Dünyada hiçbir iş cömertlikten ve ekmek vermekten daha iyi değildir. Nizamülmülk

Cömertlik güzeldir fakat zenginlerde olursa daha güzel olur. Hz. Muhammed

Gerçek cömertlik insanlara hiçbir zaman bilmeyecekleri bir iyilik yapmaktır. Frank A. Clark

Cömertlik olmayınca malın vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı olmaz. Ahmet Bin Kays

Cömert Allaha insanlara cennete yakın cehenneme uzaktır. Cimri ise bunun aksinedir. Hadis

Cömertlik sadece verdiklerinizle değil hareketlerinizle de ölçülür. George Mc Donald

Cömertlik daha çok verdiğimiz şeylerden ziyade vermek gururudur. François de La Rochefaucauld

Cömertlik göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil zamanında vermektir. Jean de La Bruyere

Kral olup paramı dilenci gibi harcamaktansa dilenci olup paramı kral gibi harcamayı tercih ederim. Robert G. Lngersol

İnsanların en cömerdi istenmeden veren en asili de intikam gücü yeterken bağışlayandır. Hz. Hüseyin

Cömertlik gibi görünen şey çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür. La Rochefoucauld

Cömertliğin üç belirtisi vardır sözünün eri olmak gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamaktır. İ. Kant

İnsan bazen az parası olduğu halde belki de az parası var diye düşüneceklerinden korkarak çok parası olduğu zamankinden daha cömert olur. Benjamin Franklin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap