Cennet İle İlgili Sözler

Cennet İle İlgili Sözler. Kişi gönlünün eşini bulduğu vakitte ve kendisini anlayan insanlar arasında yaşadığı vakit de hayatı cennete dönüşür.

Cennet İle İlgili Sözler. Cennet sadece ahiretteki güzellikler değil aynı zamanda dünyada güzel bir ortamda bulunmak, insanın kalbinin ferahlığı ve gönlünün hoş olduğu ortamların içerisinde yaşamanın da adıdır. Hatta büyüklerin de dediği gibi dünyadaki cennet huzur dolu bir yuvadır.

Kişi gönlünün eşini bulduğu vakitte ve kendisini anlayan insanlar arasında yaşadığı vakit de hayatı cennete dönüşür. Bu sebeple cennet ile ilgili sözler ifade edilerek hem karşıdaki kişiye en güzel şekilde duygularını açmış olur, hem de aynı zamanda kişiyi de duygularından haberdar ederek ona duyduğu hisleri en güzel şekilde ifade edip haberdar etmiş olur.

Zira herkesin karşısındaki kişinin kendisine dair neler hissettiğini bilmeye hakkı vardır. Bunları bilmek ondan emin olmasını sağlayacağı gibi aynı zamanda kendisinden de emin kılacaktır.  Güzel sözler her daim kalpleri yumuşatır ve olumlu sonuçlara vesile olur.

Kalbi katı olan kişiler dahi bu sözler karşısında kayıtsız kalamaz ve mutlaka etkilenir. Bu sebeple kişi arada bir de olsa sevdiklerini ihmal etmemeli ve her durumda onları kullanmalıdır.

Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir.

Cennet İle İlgili Sözler
Cennet İle İlgili Sözler

Cennet İle İlgili Sözler

  • Cennetin fragmanı gibiydi gülüşün. Anonim
  • Cennet olmazsa cehennem tâzib olmaz. B.Said-i Nursî
  • Cennet içimizde ki sevgidir. M. Rasim Mutlu
  • Hepimiz kendi cehennemimizi kendimiz taşırız. Vergilius
  • Cennet Tanrıyla beraber olmaktır. Konfüçyüs
  • Cennetin de cehennemin de anahtarı kılıçtır. Hadis-i Şerif
  • Evlat kokusu cennet kokusudur.

Bazen bulacaklarımızın bizi üzeceğini biliriz ama gerçek bir cehennem, sahte bir cennetten daha iyidir.

Eğer ikiniz de kitap okuyanlar alemine aitseniz paylaşılmış bir cennete el ele girmek üzeresiniz demektir.

Bir kez olsun cennet gözüyle görmemiş olanların düşleyemeyeceği kadar tatlı ve yumuşak bir ışığın içinde yüzüyordu her şey.

Bilim göklerde işlerin nasıl gittiğini anlatır, İncil ise göklere (cennete) nasıl gidileceğini.

Aşkın sırrı cehennemden korkmamak ve cenneti arzulamamaktır. Aşkın sırrı su yerine susuzluğu aramaktır. Aşkın sırrı Allah’tan Allah’a yakınlığı satın almaktır. Aşkın sırrı Rabb’imizin bize duyduğu sevgiden dolayı var olduğumuzu bilmektir. Aşkın sırrı hem aşık hem maşuk olmaktır.

Başkalarının iradesiyle cennete gitmektense, cehenneme sürüklenmeyi tercih ederim.

Hayır, bu hiç adil değil ama dünyayı Cehennem’e çeviren, onun Cennet gibi olması gerektiğine dair beklentimiz. Dünya dünyadır. Cehennem de cehennem. Çok geçmeden bunu kendiniz anlayacaksınız.

Yaşamımızın bir döneminde ne bir sevgili, ne bol maaşlı bir iş, ne de cennet bizim olsun istiyorduk. Tek beklentimiz, vitrinde gördüğümüz bir oyuncağı ellerimizin arasına almaktı.

Cennetle cehennem hepimizin içinde.

Nitekim Kilise kendi kendine sordu: Ceza olmadan mükâfat olur mu? Korku olmadan boyun eğme olur mu? Yine sordu: Şeytan olmadan Tanrı olur mu? Kötülük olmadan iyilik olur mu? Ve kilise, Cehennem tehdidinin Cennet vaadinden daha etkili bir yöntem olduğuna karar verdi. O günden beri âlim ve kutsanmış papazları kötülüğün hüküm sürdüğü dipsiz uçurumdaki ateş işkencesini haber vererek bizleri korkutuyorlar.

Cennete ulaşmak için insanın cehennemden geçmesi gerekir.

Bahçesiz evden çıkan cenaze cennete gidebilir mi ?
Cennet Sözleri Kısa

Cennet Sözleri Kısa

Zamanın ölümler alıp ölümler satan bir bezirgan olduğunu işte o sırada bildim. Güzel ölümler ile güzel cennetlerde güzel dostlarla buluşmak için, gecede ve gündüzde, yaşlıda ve gençte ölümler alıp ölümler satan o zamanı bildim.

Sevgi bir cennet, sevgisizlik de cehennem sayılırdı. Sevgisiz yaşayanların ölülerden farkı kalmıyordu çünkü.

Cennet gibi yerler virane oldu diye gavurda keramet, Müslüman’da kabahat arama!.. Eskiden buraların sahipleri burada yaşar, burada işlerdi. Sen sahipli memleketi sahipsiz eden beylerin yakasına yapış.

Cennetten uzaklaştırdığı gerekçesiyle aşıkları sevgilinin didarına (yüzüne) bakmaktan alıkoyan kişi bilmiyor ki; aşıkların cenneti sevgilinin yüzüdür.

Hapishane, tımarhane fark etmez. Ahenk varsa içinde en berbat yer bile sana vaha olur. Ahenk yoksa cennette bile rahat edemezsin.

Cenneti bu sözlerle dile getirebilir miyim? Onun beni sevdiği sözleriyle!

Hiç kimse cennetin olduğuna inanmadan cehennemden sağ çıkamaz.

Kimse bir cennet dilemez, herkes yana yakıla kendi cehennemini görmek ister.

Cennete çıkmak için hepimiz, hem mecazi hem de gerçek anlamda bir dağı tırmanmak zorundayız.

Cennet zaten hizmettir. Çalışmak kadar huzur veren bir şey yoktur. Zira hareket yaşam demektir. Ölüm durmak demektir.

Kitap söz. Kitap mürşit. Kitap açıklayan. Kitap uyaran. Kitap hikmet. Kitap çağrı. Kitap zikir. Bir kitap olarak indi sözün en güzeli. Söz kulluk. Söz sürgün. Söz aşk’a yolculuk. Söz cennet. Söz amenna. Söz “bela”.

Benim ümmetimden gaza için ilk denize binen asker öyle bir askerdir ki, o amelleri sebebiyle onlara cennet vacip olmuştur. Şüphesiz onlar cennet ve mağfiret kazandılar.

Kendisini cennetin daha ilk sabahında, ilk anında bile Adem, cennet aşkıyla şuurlu kulluk arasında emre amade buldu. Aşkın da aşkıydı bu.

Oysa iyilik diye bir şey yoktur, ne korkakların yaşadığı yeryüzünde, ne de bizi kötülükten korusun diye ömür boyu kendisine yalvarabilmemiz için dünyayı düşüncesizce ıstırapla dolduran yüce Tanrı’nın cennetinde.

Bir gün,” dedim Jan’e, “evrenin dördüncü boyutuna geçmek mümkün olduğunda, şöyle bir yürüyüşe çıkıp yok olabileceksin. Gömülme yok, gözyaşı yok, cennet yok, cehennem yok. İnsanlar otururken birden, “George’a ne oldu?” diye soracaklar ve biri, “Bilmiyorum, bir paket sigara almaya gitmişti,” diyecek.

Cennete girerken bile yanımda sağduyu olsun isterim. İngersoll

Cehennem dediğin dal odun yoktur herkes ateşini kendi götürür. Pir Sultan Abdal

Cenneti iklimi cehennemi de sosyetesi için seçerim. Mark Twain

Cennetin çakılları inci ve yakuttan toprağı da zâferan  safran dır. Hz. Muhammed (S.a.v)

Herkes cennete gitmek ister ama kimse ölmek istemez. Toe Louis

Cennete girmek hayret edilecek bir başarı değildir marifet dünyada da cennete erebilmektir. Hz. Ali

Cennette ki bir insanın en büyük dileği bir an önce bu cehennemden kurtulmaktır. Erol Anar

Cennette öyle köşkler vardır ki içindeki dışındakini dışındaki içindekini görür. Hz. Muhammed (s.a.v)

Cennette gurfeler vardır. Dışları içlerinden içleri dışlarından görünür. Hz. Muhammed (s.a.v)

Kafirlere der ki: Yenilecek ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir barınaktır. Ali-İmran Suresi

İçimizdeki cehennemin çektirdiği acıları ne kulak duyabilir ne de dil söyleyebilir. Lord Byron

Sonsuz olan cennet dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil halis niyetlerin karşılığıdır. Hasan-ı Basri

Dünyayı kendime cehennem yaparak gökyüzünde ki cenneti kazanmak istiyorum. Lord Byron

Rableri onlara katından bir rahmeti bir hoşnutluğu ve onlar için kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.

Cennette müminin yüksekliği altmış mil yaklaşık 100 km olan bir inci çadırı vardır. Hz. Muhammed (S.a.v)

Genişliği de öyle yani altmış mildir Orada müminin aileleri bulunacak. Mümin onları bir bir dolaşacak. Hz. Muhammed (S.a.v)

Cennete gitmenin iki yolu vardır Gerçekten öldüğünüz zaman gerçekten yaşadığınız zaman. Richard Wilkins

Cennet ile ilgili Cümleler

Cennet ile ilgili Cümleler

Allah onlar için süresiz kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. (9/89)

Cennette bir köşk vardır. Etrafı burçlar hisar kule otluk sulak yerlerle çevrilidir. 5.000 kapısı vardır. Hz. Muhammed (S.a.v)

Öyle bir hayat yaşıyorum ki Cenneti de gördüm cehennemi de. Öyle bir aşk yaşıyorum ki Tutkuyu da gördüm pes etmeyi de. Friedrich Nietzsche

Kişi doğduğu yerden başka bir yerde ölürse yerden izinin kesildiği yere kadar kendisi için cennette ölçü kılınır. Hz. Muhammed

Kıyamet günü bedenim bedenim diyeceksin. Hz Muhammed ümmetim ümmetim diyecek. Cennet hissemhissem diyecek. Cehennem payım payım diyecek. Rabbul-İzzet kulum kulum diyecek. Şemsi Tebrizi

Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazudur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenendir. Hz. Muhammed

Şüphesiz ki cennette bir çarşı vardır. Fakat orada hiçbir şeyi satın almak ve hiçbir şeyi satmak yoktur. Ancak erkekler ve kadınlar suret ve şekilleri vardır. Binaenaleyh orada hangi kılığı istediğinde ona girecektir. Hz. Muhammed (s.a.v)

Cennette altından bir direk ve üzerinde zebercedden zümrüt cinsinden parlak yeşil kıymetli bir taş şehirler vardır ki onlar cennete yıldızlar gibi ışık verirler. Hz. Muhammed (s.a.v)

Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allahtan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. (9/72)

Gurfeler cennet köşkleri kırmızı yakut yeşil zebercet zümrüt ve beyaz incidendir. Onlarda hiçbir kusur ve ayıp yoktur. Cennet ehli bunlara sizin gökte doğu ve batıdaki parlak yıldızlara baktığınız gibi bakarlar. Hz. Muhammed (S.a.v)

Muhakkak ki cennet saraylarından bir sarayın içinde yetmiş menzil (yer dünya ev) bulunur. Her menzilde içerisine girilmek üzere yetmiş kapı her kapının da diğerinden girmekte olan kokudan başka cennet kokularından koku girer. Hz. Muhammed (s.a

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap