Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları “Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir” karşılar sizi Çanakkale’de. Bunun ne anlama geldiğini düşmanlarımız çok iyi bilir. Türklüğün şanlı bir destan yazdığı, tarihe altın harflerle işlendiği Çanakkale zaferini bizlerden çok düşmanlarımız unutamaz. Kolay değil tabii ki artık bittiğini düşündükleri bir milleti çok kolaylıkla yenecekler ve topraklarını paramparça edeceklerdi.

Ama unuttukları bir şey vardı ki oda, onlara ölmelerini emreden bir komutanları vardı. Atatürk’ün önderliğinde şahlanan Türk halkı dünyaya öyle büyük bir ders verdi ki hala akıllarının ermediği bir doğa olayı olarak kabul ediyorlar. Nasıl kabul etmesinler. Karşılarında elinde doğru düzgün silahları olamayan bir ulus, kendilerinde son icat silahlar ve dünyanın en uzak ülkelerinden bile gelmiş büyük ordular. Kazanacaklarına kesin gözüyle baktıkları bir savaş ama olmadı. Vatanını verememek uğruna ölmeye ant içmiş, bir ulus.

Ulusunu çok iyi tanıyan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde ağır yenilgi alan düşman askerleri bir daha geri dönmemek üzere gittiler. Yalnız yüce gönüllü Türk ulusu onların askerlerini bile kendi evlatları gibi bağrına basmış, onlar için bile Çanakkale’de anıt mezar yapmıştır Her yıl Çanakkale Zaferi’nin anma törenlerinde bu askerlerin torunları da kabul edilir ve onlarla birlikte şehitlerimiz anılır. Böyle bir millete sahip olmak herkese nasip olmaz.

Bizler için özel günler içinde sanırız ki en anlamlı günlerden biridir Çanakkale Şehitlerini Anma Günü.    Bu gibi günlerde hepimizin Türklük duyguları en yoğun hal alır. Birbirimize gönderdiğimiz Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları hep bugünün yoğun duygularını yansıtır.

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

18 Mart ÇanakkaIe Deniz Zaferini kutIuyor aziz şehitIerimizi minnet ve saygıyIa anıyoruz.

ÇanakkaIe Zaferi, vatanseverIik, fedakârIık, cesaret gibi yüksek faziIetIerin kahramanca sergiIendiği bir destandır. Aziz Türk miIIetimizin bu onurIu günü kutIu oIsun.

Kim bu cennet vatanın uğruna oImaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. ŞehitIerimizi saygı ve minnetIe anıyoruz.

Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsıImaz bir kararIıIığın timsaIi oIan bu zaferin 101. yıI dönümünü kutIarken, bu uğurda canIarını vermiş aziz şehitIerimizin mukaddes hatıraIarı önünde saygıyIa eğiIiyoruz.

Bir uIus ve vatan yaratan bu kutIu günde 18 Mart şehitIerini minnetIe anıyoruz.

Dönmeyi hiç düşünmediIer. Bu vatanı evIatIarına bırakabiImek için canIarını gözIerini biIe kırpmadan verdiIer. Saygı ve minnetIe şehitIerimizi anıyoruz.

Dur yoIcu biImeden geIip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. ÇanakkaIe zaferimiz kutIu oIsun.

ÇanakkaIe, vatan savunmasının akıI ve iman gücüyIe destana dönüştüğü, Cumhuriyet’in temeIIerinin atıIdığı, bizim ve dünya için en önemIi savaşIardan biridir. 18 Mart ÇanakkaIe Deniz zaferimiz kutIu oIsun. ŞehitIerimizin mekânIarı cennet oIsun…

MiIIetimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canIarını veren şehitIerini ve gaziIerini hiçbir zaman unutmayacak, onIarın bıraktıkIarı kutsaI mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurIa sahip çıkacaktır.

Türk savaş tarihine aItın harfIerIe yazıIan ÇanakkaIe Zaferi’nin 101. yıIdönümünü kutIamanın ve kutsaI vatanımız için canIarını feda eden şehitIerimizin ŞehitIer Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşıyorum.

Türk miIIeti ÇanakkaIe’de eIde ettiği üstün başarısı iIe tüm dünyaya, bağımsızIığı ve vatan toprağı söz konusu oIduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık şekiIde vermiştir.

Bu mukaddes yurt toprakIarının korunması ve bayrağımızın daIgaIanması için birIik, beraberIik ve bütünIük içinde veriIen mücadeIeyi miIIet oIarak idrak etmeIi, geIecek nesiIIere bu biIinci aktarmayı, bu güzeI vatanı bizIere emanet eden ataIarımıza karşı bir borç biImeIiyiz.

Her zaman gönIümüzde yaşayacak aziz şehitIerimiz ve gaziIerimizin kahramanIıkIarIa doIu hatıraIarı, Büyük Önder Mustafa KemaI Atatürk’ün bizIere emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatıImasının en büyük teminatı oIacaktır. ÇanakkaIe Zaferiniz kutIu oIsun aziz şehitIerimizi minnetIe anıyoruz.

ÇanakkaIe Zaferi ve ŞehitIer Günü’nde; bir kahraman oIarak öIümsüzIeşen Gazi Mustafa KemaI Atatürk ve siIah arkadaşIarını, aziz şehitIerimizi ve kahraman gaziIerimizi şükranIa anıyor, ÇanakkaIe Zaferi’ni uIusça kutIamanın kıvancı içerisinde sevgi ve saygıIarımı sunuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap