Bünyamin İsminin Anlamı

Bünyamin İsmi

Bünyamin İsminin Anlamı Karakterin oluşmasında isimlerin çok önemi vardır. Anne ve babalar tarafından çocuklarına konulan İsimler çocukların karakterinin ve kişiliğinin oluşmasına etki eden başlıca unsurlardandır. Günümüzde anne ve babalar çocuklarına isim koyarken gelenekleri ve populerlik oranlarını göz önüne alırlar. Her ne kadar  toplumumuzda modern isimler tercih edilse de bazı kişiler anne-babalarının yani atalarının isimlerini çocuklarına koymayı tercih etmektedir.

Birçok ismin anlamı gibi Bünyamin isminin anlamı ve erkek çocuklarına mı kız çocuklarına mı konulduğu, olumlu ve olumsuz yönleri, genel fiziksel ve kişilik özellikleri çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Bünyamin İsminin Anlamı
Bünyamin İsminin Anlamı

Anne ve babalar tarafından çocuklarına konulan isimler çocuklarının kişilik özelliklerini kazanmasında önemli bir yer tutmasından dolayı isimlerin anlamları yeterlince araştırılmalıdır. Anlamı yanlış bilinen isimlerin çocuklara koyulması yeni doğan çocuğun karakteri üzerinde olumsuz etkileri doğurabilmektedir. Bu nedenle anne ve babaların koymuş olduğu isimler çocuğun karakteri üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler bırakabileceğinden dolayı isim tercihlerinde bu duruma dikkat edilmesi gerekir. Bünyamin isminin anlamı bu nedenle bilinmesi gerekli isimlerdendir.
Bünyamin isminin anlamı, toplumumuzda çok bilinmemekte birlikte çok fazla tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Bünyamin isminin TDK anlamı ve diğer kaynaklara göre anlamı galip gelen, aziz ve kuvvetli olan, eğik olmayan dal, Hz. Yakub’ un oğullarından birinin adı, Yakub peygamberin en küçük oğlu anlamlarına gelir. 

Bünyamin isminin anlamı, incelenecek olursa kelime kökeni olarak Arapça Farsça kökenli bir isim olup günümüzde kullanımı yaygındır. Bünyamin isminin anlamı, incelendiğinde bu isim daha çok erkek çocukları için tercih edildiği görülmemektedir.

 Bünyamin isminin kişilik analizi göre bu ismi taşıyan kişiler romantik, duygusal yapıya sahip ve ince fikirlidirler. Bu nedenle insanlarla iletişim kurma konusunda oldukça başarılıdırlar. Maneviyata önem verirler. Dürüsttürler fakat eleştirilmekten hiç hoşlanmazlar. Özel hayatlarına bakıldığında aceleci olmayıp adımlarını yavaş bir şekilde atarlar. Bu da sağlam adımlar ile ilerlemelerini sağlar. Genellikle soğukkanlı bir yapıya sahiptirler. Sağduyulu ve olaylara mantık çerçevesinde yaklaşmaları ile bilinirler. 
 Bünyamin ismini taşıyan kişiler, sakin, planlı ve aşırı ilgiyi severler. Gizemli bir yapıları vardır. Şefkatli, merhametli bir yapıya sahiptirler. Yalnızlıklarıyla bilinirler ve yalnız kalmaktan çok hoşlanırlar.  Bu ismi taşıyan kişiler dikkatli, çalışkan ve beceriklidirler. Bünyamin isminin analizi;

 • B: Önsezileri kuvvetli
 • Ü: Engellerle mücadele eden
 • N: Sağduyulu
 • Y: Geçmişten iyi ders alan
 • A: Atılgan ve enerjik
 • M: Ticarete yatkın
 • İ: Hassas 
 • N: Sağduyulu

 Bünyamin  ismi caiz mi? Sorusu birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Anlam olarak herhangi bir sakıncalı anlamı olmadığından dolayı isim olarak konulabilecek bir isimdir. Bünyamin ismini taşıyan kişilerden 7934’si İstanbul, 2835’ü Ankara’da 1336’si İzmir’de yaşamaktadırlar. 
Bünyamin ismini taşıyan kişilerin olumsuz yönleri; bağlanmaktan korkan, aşırı risk almaktan kaçınmayan, beklenmeyen kararlar alan, abartıcı, aşırı hareketli, çabuk inanan, fazla kontrolcü bir kişiliğe sahiptirler.  Bünyamin ismini taşıyan kişilerin olumlu yönleri; yaptığı işe önem veren, yumuşak başlı, aşırı planlı, mükemmeliyetçi, titiz ve duyarlı, gelenekçi, insancıl, ekip çalışmasına yatkın, yönetici vasfına sahip, sözüne güvenilir, çalışkan, prensipli, pratik zekâlı, yardım sever ve özverilidirler.
Bünyamin ismini taşıyan kişiler genellikle geniş omuzlu, köşeli yüz hatları ve çene yapıları, geniş alınlı ve düz kaşlara sahiplerdir. Vücut kemikleri ince elleri ve ayakları büyüktür.  

Bünyamin isminin anlamı dikkate alınarak bakıldığında çocuklara konulması caiz isimlerden olduğu söylenebilir. Ancak yine de isim koyarken Bünyamin isminin anlamı ve kişilik özellikleri gözden geçirilmelidir.  Bünyamin ismine benzer isimler;  Bünyan, Bünyat, Bünyad
Bünyamin isminin numerolojisine bakıldığında; toplam 119 çıkmaktadır. Bünyamin isminin alfabedeki harf sıralaması ile bu sonuç bulunur. Bünyamin ismine sahip ünlüler; bu isimde ünlü yoktur.

Bünyamin isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 6 farklı şekilde tanımlanmıştır.

 • 1 – Galip Gelen,Aziz Ve Kuvvetli Olan
 • 2 – Eğik Olmayan Dal
 • 3 – Hz. Yakub’Un Oğullarından Birinin Adıdır.
 • 4 – Yakup Peygamber’in en küçük oğlunun adı.
 • 5 – İbranice’deki gerçek anlamı ”sağ kol, sağ kol olan oğul” ya da ”güneyli oğul”dur.
 • 6 – Yakub peygamberin en küçük oğlu

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Farsça/Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Bünyamin ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Bünyamin ismini kullanan 57.038 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Bünyamin ismini kullanan 7.439 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Bünyamin ismini kullanan 2.835 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Bünyamin ismini kullanan 1.336 kişi bulunmaktadır.

Bünyamin isminin Türkiye sıralaması

Bünyamin en çok kullanılan 301. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 146. isimdir.

Bünyamin ismini kullananların sayısı, son bir yılda 1.642 kişi artmıştır.

Aşağıdaki grafik, Bünyamin isminin en son hangi yıllar popular olduğunu, o yıl doğan bebeklere verilen erkek isimleri arasında kaçıncı sırada olduğunu göstermektedir.

Bünyamin isminin Harf Analizi

Kişiye Bünyamin ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

Ü : Engellerle mücadele eden anlamını çağrıştır ,olmaması iyidir.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

Bünyamin İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Bünyamin ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Bünyamin isminin anlamını gözden geçirin!

Bünyamin İsminin Numerolojisi

Bünyamin isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

B: iki
Ü: yirmi altı
N: on yedi
Y: yirmi sekiz
A: bir
M: on altı
İ: on iki
N: on yedi
TOPLAM: 119

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap