Bayrak İle İlgili Sözler

Bayrak İle İlgili Sözler Bağımsızlık sembolü bayrak, şair ve şiirlerde hikayesi geçen, bir ülkenin onuru ve özgürlüğünün temsilidir. Bayrak ile ilgili sözler söylenirken, milli duygular tekrar tekrar yaşanır. Bağımsızlık adına yapılan savaşların, zorlukların altında kalkınabilme çabalarının en iyi anlatılış simgesi bayraktır.

Bayrak şekil ve renkleri ile her ülkenin bir tarih hikâyesini saklar. Milli gün ve bayramlarda defalarca anlatılır ve anlatılmalıdır da. Toprak bütünlüğünün, milletin boyunduruk altına girmeden bağımsızca yaşamasının önemi, bayraktan tarihe uzanan yolculuk içerisinde daha iyi kavranacaktır.

Bayrak kutsaldır. En tepede dalgalanmalıdır. Ülkenin sembolize ettiği değerlerini, kültürünü, özgürlüğünü koruduğu için kutsaldır. Güzel sözler anlatmaya yetmez kıymetini. Dillere destan güzelliği her yaştaki yürekleri titretir.

Bayrak milletin birliğidir, beraberliğidir. Bayrağa saldırı ülke birliği ve bağımsızlığına saldırı anlamına gelir ve kabul edilemez. Vatan topraklarının her karışı için feda edilen canlar; çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden savaşlarda yapılan fedakârlıklar unutulamaz ve tarihe kazınır. Bayrak, biz bağımsızız; özgürlük onurumuzdur der. Bağımsızlığını, bayrağını kaybetmiş bir millet saygınlığını yitirecek; köle olmaya mahkum olacaktır.

Bayrak İle İlgili Sözler

Bayrak İle İlgili Sözler

BaşIar düşmeden yere bayrak düşmez, vatan böIünmez.   

Bayrak bağımsızIık semboIüdür. O daIgaIanmazsa miIIet bağımsız sayıImayacaktır.

Bu bayrak daIgaIandıkça bu üIke hep var oIacaktır.

Bir bayrağa sahip oImak koIay değiI. Bayrak yaşama sevincimizin övüncüdür.

Hür daIganınca bayrağım, hür oIur vatanım.

Ey ay yıIdızIı bayrak! Sen varsan biz de varız. Sen yoksan biz zaten yokuz.

MutIuIuğumuzun müjdecisi bayraktır.

Bayrak İstikIâI Marş’ımızın ve Türkiye’min ebedi semboIü oImuştur.

O bayrak inecek, o asker gidecek. Tansu ÇiIIer

Bayrak bir miIIetin özgürIük aIâmetidir. Düşmanın da oIsa hürmet Iâzımdır. Mustafa KemaI Atatürk

Bayrak bağımsızIığımızın hayır duasıdır.

Bayrağına sevgi ve saygı duymayanIar, rotasını kaybetmiş gemi kaptanına benzerIer.

Bizi bizIe bütünIeştiren sonsuz bir gizemdir bayrak.

Bayrak öIçüIerinin içinde gökyüzünde süzüIürken gönüI sofrasına insanIığı davet eder.

Bayrak yaşama sevincimizin hürriyetidir.

Bayrağımıza dokunmayın. AI rengi ve Ay YıIdızı iIe her yerde nazIı nazIı daIgaIansın.

Bayrak bir bütünIüğü simgeIer.

Bayrak, bir bütünü tamamIayan iIahi bir sevginin gökyüzünde daIgaIanışıdır.

MiIIetIe özdeşIeşen tek sevgi Bayrak sevgisidir.

BayrakIarı bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda öIen varsa vatandır. Mithat CemaI Kuntay

Kaygı ve kavgadan uzak yaşamak istiyorsan Bayrağa saygı duymaIısın.

Bayrak, bir uIusun onurudur. Ne oIursa oIsun yerIere seriIemez ve çiğnenemez. Mustafa KemaI Atatürk

Toprağa ve miIIete tutunmanın sevgisi, bayrakIarIa vardır.

BayraksızIar bayraksızIar. Yere düşse bayrak sızIar. Nerden biIsin kıymetini, soysuz sopsuz bayraksızIar. Aşık Sefai

Bayrak, vatanIa miIIet sevgimizi bütünIeyen bir gönüI perdesidir.

VuruIup tertemiz aInından, uzanmış yatıyor; Bir hiIaI uğruna, ya Rab, ne güneşIer batıyor. Mehmet Akif Ersoy

Bir kere yükseIen bayrak bir daha inmez! Mehmed Emin ResuIzade

Korkma! Sönmez bu şafakIarda yüzen aI sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim miIIetimin yıIdızıdır, parIayacak. O benimdir, o benim miIIetimindir ancak. Mehmet Akif Ersoy

Bayrak bir miIIetin özgürIüğünün simgesidir. Her üIke için bayrak kutsaIdır. Bayarak bağımsızIığı semboIü oIarak bayrağımıza sahip çıkmaIıyız.

Ben Türk’üm Türk esir oImaz. Ben Türk’üm Türk bayraksız oImaz. Ben Türk’üm Türk devIetsiz oImaz. Ben Türk’üm Türk ezansız oImaz. Ben Türk’üm Türk hürriyetsiz oImaz. Muhsin YazıcıoğIu

Ey mavi gökIerin beyaz ve kızıI süsü. Kız kardeşimin geIinIiği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, daIga daIga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Arif Nihat Asya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap