Batur İsminin Anlamı

Batur İsmi

Batur İsminin Anlamı Anne ve baba adaylarının çocuklarına isim tercihinde bulunurken, pek çok alternatif arasında kafalarının karıştığı görülebilmektedir. Bu bağlamda farklı alternatifleri değerlendirmek isteyen anne ve baba adaylarının pek sık kullanılmayan isimleri tercih etme yoluna gidebildiği görülmektedir. Pek sık kullanılmayan isimler incelendiğinde bu isimlerden bir tanesi de Batur ismi olarak öne çıkmaktadır. Bu isimle karşılaşan anne adaylarının Batur isminin anlamı nedir? sorusunun cevabını araştırdığı görülmektedir.

Bu ismin anlamları incelendiğinde hem yiğit hem ay gibi olan kişi anlamına ulaşmak mümkündür. Aynı zamanda bu ismin ardından yağış getiren şiddetli bir şekilde esen rüzgar anlamı da bulunmaktadır. İsmin eski Türk devletlerinde yiğitlik ve cesurluk yansıtmak amacıyla da kullanılabildiği görülmektedir. Bu şekilde incelendiğinde Batur isminin anlamı oldukça hayırlı şekillerde yorumlanabilmektedir.

Batur İsminin Anlamı
Batur İsminin Anlamı

Batur ismi ile ilgili araştırma gerçekleştirilirken, öncelikli olarak Batur isminin kişilik özellikleri üzerinde durulması gerekmektedir. Bu isme sahip olan kişiler de yardımseverlik, sadakat, cesaret, yiğitlik, çalışkanlık, ağırbaşlılık, sakinlik, merhametli olmak, planlı programlı olmak, dost canlısı olmak gibi özelliklere rastlanmaktadır. Genel eğitim bariyerin Batur isminin olumlu yönleri olduğu görülmektedir.

Olumlu yönlerinin yanı sıra Batur isminin olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bu isme sahip olan kişilerin kuşkucu olması ve kuruntu yapmaya meyilli olması onların sahip oldukları olumsuz özelliklerdendir. Aynı zamanda manipülasyona açık olmak da yine Batur ismine sahip olan kişilerin sahip oldukları olumsuz özelliklerdendir. Yine de genel itibariyle Batur isminin olumlu anlamları taşıdığı ve kişiliğe olumlu yönde etkisinin olduğu görülmektedir.

Anne ve baba adaylarının çocuklarına baturu ismini koymadan önce Batur isminin harf analizi üzerinde de durduğu ve araştırma yaptığı görülmektedir. İsmin içerisinde yer alan B harfinin önsezileri kuvvetli olmayı, A harfinin atılgan olmayı ve enerjikliği, T harfinin duygularını zor açabilen etmeyi, U harfinin bereketi ve bolluğu, R harfinin ise tereddüdü çağrıştırdığı görülmektedir. İsim içerisinde olumsuz anlamları bulunan bir harfe pek rastlanmamaktadır. Yalnızca T harfi olumsuz bir anlam taşıyor olsa da genel itibariyle ismin harf analizi olumlu şekillerde açıklanmaktadır.

Bazı anne ve baba adaylarının Batur isminin numerolojisi üzerinde inceleme yaptığı görülmektedir. Bu işin içerisinde yer alan harflerin denk geldikleri sayıların toplamı 73 etmektedir. Bu sayının numerolojik anlamlara göre açıklanabilmesi için uzman bir astrologdan yardım talep edilmesi gerekmektedir. Yorumun yapılabilmesi ve sayının düzgün bir şekilde açıklanabilmesi bu sayede olmaktadır. Bunun için astrolog yardımı gerekli görülmektedir.

Batur ismi ile ilgili araştırılan ve dikkat çeken bir diğer nokta ise bu ismin uğurlu rengi olmaktadır. Batur ismine sahip kişilerin uğurlu rengi mavi olarak belirlenmiştir. Mavinin koyu tonlarını yansıttığına inanılan bu isimdeki kişilerin aniden sinirlenebildikleri, birilerini hırpalamaktan zevk aldıkları söylenmektedir. Genel itibariyle mavi renk başarıyı ve huzuru temsil ediyor olsa da bazı durumlarda negatif etkiler de taşıyabildiği görülmektedir. Fakat genel bir incelemede mavi rengin anlamları ve kişiye etkileri olumludur.

Uğurlu rengin yanı sıra bakıldığında Batur isminin kader sayısı da 8 olarak belirlenmiştir. Bu isme sahip olan kişilerin kaderlerinde 8 sayısıyla ilgili olarak bir bağlantı bulabilmeleri mümkündür. Bir şekilde bu sayının ve rengin kişilerin hayatında önem taşıdığı görülmektedir. Bu sebeple anne ve baba adaylarının mavi rengi ve 8 sayısını çocuklarının yakınında tutmaları gerekebilmektedir. Uğurlu rengi mavi olan kişilerin fazla hırs yapma noktasında kendilerini dizginlemeleri gerekmektedir. Bu sebeple anne ve babaların çocuklarının aşırı hırs yapmadıklarından emin olmaları gerekmektedir.

Batur isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 3 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Hem Yiğit Hem Ay Gibi Olan
  • 2 – Ardından Yağış Getiren Şiddetlirüzgar.
  • 3 – Kahraman, yiğit, bahadır, cesur

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Türkçe
Kuran ‘da geçmiyor.

Batur ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Batur ismini kullanan 476 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Batur ismini kullanan 150 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Batur ismini kullanan 53 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Batur ismini kullanan 35 kişi bulunmaktadır.

Batur isminin Türkiye sıralaması

Batur en çok kullanılan 3800. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 1853. isimdir.

Batur ismini kullananların sayısı, son bir yılda 27 kişi artmıştır.

Batur isminin Harf Analizi

Kişiye Batur ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

T : Duygularını zor açabilen birini akılda uyandırır,T harfini çok tercih edilmemelidir.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

Batur İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Batur ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Batur isminin anlamını gözden geçirin!

Batur İsminin Numerolojisi

Batur isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

B: iki
A: bir
T: yirmi dört
U: yirmi beş
R: yirmi bir
TOPLAM: 73

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap