Ayetel Kürsi Arapça Latince Okunuşu! Faziletleri, Sırları ve Anlamı

Ayetel Kürsi Rasûlullah (s.a.v.)’den, Bu Allah’ın Kitabındaki en büyük ayettir rivayet edilmiştir. Ubeyy ibn Ka’b’dan rivayet edildiğine göre ALLAH’ın Resulü ona Allah’ın Kitabında hangi ayetin daha büyük olduğunu sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunu birkaç kez tekrarladı, sonra Ayetel Kürsi cevabını verdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: İlminize selam olsun, Ebul-Münzir. Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki onun bir dili ve iki dudağı vardır ve arşın dibindeki hükümranı Allah’ı tesbih eder.

Ayetel Kürsi Nasıl ve Ne Zaman İndi?

Ayetel Kürsi, Bakara suresinin içerisinde yer aldığı için Medine’de inmiştir. İniş nedeniyle ilgili net bir bilgi yoktur. Bakara suresinin 255. Ayeti Ayetel Kürsi olarak geçmektedir. 3 ilimi bir arada barındırdığı için Kur’an-ı Kerim’in kısa bir özeti olarak adlandırabiliriz. Bu da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. 

Ayetel Kürsi Arapça Latince Okunuşu! Faziletleri, Sırları ve Anlamı

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Arapça Latince Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,
 2. lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,
 3. lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,
 4. men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,
 5. ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
 6. ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard
 7. ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Ayetel Kürsi Türkçe Meali Anlamı

Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın adıyla.

 1. Allah ki O’ndan başka ilah yoktur, diridir,  kendi kendine yetendir. 
 2. O’na ne bir yorgunluk gelir, ne de uyku. 
 3. Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nundur. 
 4. O’nun izni olmadıkça O’nun katında kim şefaat edebilir?
 5. O, önlerinde olanı da, onlardan sonra olanı da bilir. 
 6. Onlar, O’nun dilediğinden başka, O’nun ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar.
 7. Kürsü gökleri ve yeri kaplar ve onların muhafazası O’nu yormaz. Ve O, En Yücedir,  En Büyüktür. 
Ayetel Kürsi Türkçe Meali Anlamı
Ayetel Kürsi Türkçe Meali Anlamı

Ayetel Kürsü Faziletleri Sırları

Ayetel Kürsi’nin faziletiyle ilgili birçok hadis vardır. Aşağıda bu Hadislerden bazıları verilmiştir:

 • Seyyiduna Ebu Hureyre, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in şöyle dediğini bildiriyor:
 • Her şeyin bir zirvesi vardır ve Kuran’ın zirvesi Bakara Suresidir, Kuran’daki tüm ayetlerin lideri olan bir ayet içerir. (Sünen-Tirmizi)
 • El-Mustadrak’ın bir rivayetinde, ‘Bir evde okunduğu zaman şeytan oradan kaçar, o ayet Ayetel Kürsi’dir. 
 • Kim her namazdan sonra Ayetel Kürsi’yi okursa, onunla cennet arasındaki tek engel ölümdür.
 • Onu uyumadan önce okuyanın Allah’ın gönderdiği ettiği bir Melek tarafından korunacağını bildirmiştir. 
 • Hanenizdeki kazancı ve bereketi artırır,
 • Nazarlara gelmenizi engeller, 
 • Seyahat sırasında yaşanabilecek kazalardan, şerlerden korur,
 • Kötü niyetli büyücülerine şerrinden korur. 

Ayetel Kürsi Tefsiri

 • Ayetin ilk cümlesinde: Allah’tan başka ilah olmadığına ve O’nun tüm yaratıkların Yüce Rabbi olduğu anlamına gelir. Ayrıca O’ndan başka ibadete değer hiçbir şey yoktur. Diri, ebedi, Allah’ın kendinden Var olduğu, O’nun hiç ölmeyen, herkese ve her şeye rızık veren anlamına gelir. O’nun emri ve iradesi olmadan hiçbir şey var olamaz.
 • Allah, uyuklama ve uyku hallerinin hepsinden münezzehtir. O, üstündür ve her nefsin kazandığından haberdardır. Kusursuz sıfatlarından biri de uykudan ve uykudan asla etkilenmemesidir. Onun gücü kesinlikle kusursuzdur.
 • Bu, herkesin Allah’ın kudreti ve otoritesi altında bir kulu olduğunu gösterir. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah’a aittir. O, nihai otoritedir.
 • Kıyamet gününde O’nun izni olmadıkça, O’nun Katında hiç kimse şefaat edemez. Allah, kendi katında, izin vermedikçe hiçbir şefaatin işe yaramayacağını bildirmiştir.
 • Bu, O’nun tüm yaratılışın Kusursuz Bilgisine atıfta bulunur; geçmiş, şimdi ve gelecek dâhil. Bu, Allah’ın tüm âlemleri kuşatan ilminin bir delilidir.
 • Allah’ın izin verdiği dışında hiç kimse bir ilim elde edemez. Evrendeki her zerrenin her şeyi kuşatan bilgisi, Allah’tan başkasına ait olmayan eşsiz bir sıfattır.
 • Kürsi, Allah’ın Arşını temsil eder. Bu muhteşem ayet, Allah’ın varlığını, egemenliğini, gücünü ve gökleri ve yeri kaplayan ilmini açıklamaktadır.
 • Allah’ın, göklerde ve yerde olanları ve Allah’ın hükümranlığında olanları korumakta ve yönetmekte hiçbir sıkıntısı yoktur.
 • Allah en yüce ve en büyüktür. O en yücedir, en büyüktür. O’ndan başka ibadete layık ilah ve O’ndan başka rab yoktur.

Ayetel Kürsi Neden ve Nerelerde Okunur?

Ayetel Kürsi’yi neden okumalıyız sorusunun yanıtını faziletlerinden görebilirsiniz. Bunun dışında, kılınan bütün farz namazlarının ardından bu sureyi söyleyen mümin, sonraki namaza dek Yaradan Rabbi’nin güvencesi altına girmiş olur. 

Ayetel Kürsi namaz sırasında da okunabilir. Ama isteyen bir Müslüman namaz bitiminin ardından tesbihten evvel de okuyabilir. Normal zamanlarda da bazı sureler ile birleştirerek okumanın da faziletli geçtiği söylenebilir. (Felak-Nas-İhlas)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap