Ateş İle İlgili Sözler

Ateş İle İlgili Sözler Ateş, alevinin görüntüsüyle eskileri yâd ettirir; zaman zaman da yakıcı sıcaklığı ile ürpertir. Ateşe güzel sözler derlenir. Bir de sevda ateşi vardır. Şiirlere, şarkılara derin anlamlar katan sevda ateşini anlatmaya hiçbir kelime yetmez.

Eski Türkler ve Şamanizm’de inanışların temel metası olan ateş “Od” olarak adlandırılır. Kötü enerjileri, ruhları uzaklaştıran ve arındırandır. Nevruz Bayramı’nda ateşin üstünden atlama geleneği de bu eski inanışların sürdürülmesidir. Kutsal kitaplarda bulunan ayetlerde de var olan ateş kavramı sürdürdüğümüz inançlarda mistik derin anlamını hissettirir.

Evlât özlemi, evlât kaybı anne babaların yüreğine ateş düşürür. Evlât sevgisi, özlemi, duygusal acı çekmek ateşle imgelenir.

Aydınlık kaynağı ateş, deyimlerde de yerini alır. “Işık saçıyor” diyerek parlaklığını ve güzelliğini anlatırız.

Ateş divan edebiyatında bir imge olmuştur. Yaratan aşkı, yâr aşkı işlenir manzumelerde. Ateş, hem kavurup küle döndüren sevgili aşkını, hem de Tanrı’nın bir parçasının insanın gönlünde zuhur etmesini vurgular. Ateş ile ilgili sözler,  kelimelere büyük sevgi, aşk acısı, ilahi aşk anlamları katar.

Ateş İle İlgili Sözler
Ateş İle İlgili Sözler

Ateş İle İlgili Sözler

  • Yanmak var yanmak var. Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur.
  • Su hiçbir zaman ateşten korkmaz. Mevlana
  • Lâ ilâhe illa’llah, diyen ateşe atılmaz. İskender Pala
  • Ateşten insana serinlik gelir mi hiç? Firdevsi
  • Ateş iyi bir köle, kötü bir efendidir. Portekiz Özdeyişi
  • Pervanenin işi, odları yanmaktır. Kul Mustafa
  • Ateş bir şey yakmadan, geniş bir alanda parlamaz. P. Syrus
  • Ateş kenarı, kış gününün lâlezarıdır. Enderunlu Vasıf

Ateş altını, yoksulluk (musibet) cesur insanları dener. Seneca

Kıvılcımı söndürmezsen ateşi zapt edemezsin. Tolstoy

Ateş vapurunu icat edenler, yelken açıp yelin kadrini ne bilsin. Seyrani

Ateş dumansız, delikanlı günahsız olmaz. Kaşgarlı Mahmud

Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz. Karacaoğlan

Allah Teâlâ’dan gafil olmak, ateşten olmaktan beterdir. Cüneyd-i Bağdadi

Ateşi maşa ile değil çıplak elle tuttuğunda, ancak algılayabilme imkânı doğar. A.F.Y.

Işığı kaybolmuş bir ateş geliyor! Yangına hazırlanalım o halde! İskender Pala

Cehennem yerinde hiçbir ateş yoktur, herkes ateşinin beraberinde götürür. Karacaoğlan

Hangi ateş sonsuza kadar yanmış ki? Biraz tüter sonra sönersin. Nazan Bekiroğlu

Ateşin üstüne bir iki damla su serpersen, ateş eskisinden daha parlak yanar. Oliver Goldsmith

İbrahim’ler Nemrutlardan korkmazlar; hem öd ağacının ayarı ateşte belli olur. M. İkbal

Çabucak koca bir ateş yakmak isteyenler, cılız samanları tutuşturmakla işe başlarlar. W.Shakespeare

Ateşin üstüne bir iki damla su serpersen, ateş eskisinden daha parlak yanar. O. Goldsmith

Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekânım belli değil, zamanım yok. Ahmet Ümit

Cehennem dediğin yerde dal ve odun yoktur, herkes ateşini kendi götürür. Pir Sultan Abdal

Meyhaneler sakini ol; iç, mihrapları yak, Kâbe’yi ateşe ver. Fakat ey insan, kendi cinsini incitme! Halide Edip Adıvar

Dıştaki ateş suyla söner. Şehvet ateşi parladıkça parlar; adamın yüzünün suyunu yerlere döker. Mevlana

Sevdiğini mertçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan korkanın masal anlatmaktır bütün işi. Ömer Hayyam

Ateşi söndürüp koru bırakmak, engereği öldürüp yavrusunu alıkoymak, akıllıların işi değildir. Şeyh Sadi

İnsanı ateş değil kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. Mevlana

Gel bakalım ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım ateş mi seni yakar, sen mi ateşi? Şems-i Tebrizi

İçinde yanan ateşin ağzından çıkıp etrafındakileri yakmaması için yapabildiği tek şey, çenesini sımsıkı kapamaktı. Kimberley Freeman

Doğru ellerde ateş aydınlanma sağlayabilir. Ama yanlış ellere geçtiğinde, ateş yıkıcı olabilir. Dan Brown

Allah için ateşe atılmak vardır. Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Mevlana

Aşk bir ateştir. Ama bunun kalbinize sıcaklık mı vereceği yoksa evinizi mi yakıp yıkacağı bilinmez. Joan Crawford

Bir insanı sevmek evin ortasında ateş yakmaya benzer. Tıpkı bedenin de yüreğini tutuşturmak gibi. Eğer yürekli ise gelir söndürür, şayet yüreksiz ise seni bile içeride unutur. Serkan Özel

1 Yorum

Ateşli sözler mi ateşle ilgili sözler mi 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap