At İle İlgili Sözler

At İle İlgili Sözler At, dünyadaki en sevimli hayvanlardan biridir. Atasözlerine de konu olan at ile ilgili güzel sözler söylenmiştir. Örneğin “Gelin ata ya nasip demiş” gibi sözler atalarımızdan tarafından söylenmiştir. At ile ilgili sözler atasözlerimizde de yer almaktadır. Aşağıda verilen bu güzel sözler arasında at ile ilgili olanları bulabilirsiniz.

Köylerde atlar hala taşımacılık için kullanılmaktadır. Eski zamanlarda ise şehirlerde insanlar at ve fayton ile insanları bir yerden bir yere götürmekteydi. Her ne kadar artık günümüzde bu gelenek sürdürülmese de eski yıllarda oldukça popülerdi.

Atlar ile ilgili olan bir diğer alan ise biniciliktir. Günümüzde oldukça popüler olan at yarışları, düpedüz bir kumardır. Ancak ne yazık ki toplumun çoğunluğu tarafından oldukça ilgi görmektedir. Bu amaçla kullanılan atlar çoğu zaman talihsiz olaylar ile karşılaşmakta ve hayatlarına son verilmektedir.

Ayrıca Türk toplumu için eski zamanlar da at çok önemli idi. Savaşlar at üzerinde çarpışarak uapilmaktadi.  Bununla ilgi atasözü de vardır. Bu söz ise “At, avrat, silah ödünç verilmez.” şeklindedir.

At İle İlgili Sözler
At İle İlgili Sözler

At İle İlgili Sözler

  • Gökte ay nasıl bir süsse, Türk için de at öyle bir süstür.
  • Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.
  • Atı kaybeden her duyduğu sesi at sesi sanar.
  • At Türk’ün kanadıdır. Kaşgarlı Mahmud
  • Irmaktan geçerken at değiştirilmez. Atasözü
  • At ölür, itlere bayram olur. Azeri Atasözü
  • At ölür meydan kalır; yiğit ölür şan kalır. Atasözü
  • Akıllı insan atını, ahmak insan kedini över.
  • Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz. Atasözü

Benim atımın geçtiği yerde ot bitmez. Atilla

Atları sevin. Egoları yoktur, duygularınızı incitmezler.

Ümit yok olunca at koşmaz. Kafkas Atasözü

Bayram günü kadın alma, yağmurlu gün at koşturma.

At çalındıktan sora ahırın kapısını kapatılmaz.

Gökte ay nasıl bir süsse, Türk için de at öyle bir süstür.

Atına binen yol alır, karanlıkta kalan kör olur.

At olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. Atasözleri

Bir at zenginlikten daha kıymetlidir. İspanyol Atasözü

Bazen bir at bir arabadan daha değerlidir kıymetini bilene.

At sahibine göre kişner, üstünde oturana göre de gider.

Cennetin rüzgârı atın iki kulağının arasından eser. Yahudi Atasözü

Ata üzerindeyken düşman gibi, inince bir arkadaş gibi davran.

Bir at, insanların kendileriyle ilgili hayallerinin bir yansımasıdır. Pam Brown

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

Türkler sanki at üzerinde doğmuşlardır, yerde yürümesini bilmezler. Herakleitos

Aşk, dörtnala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.  Konfüçyus

Atına bir dost gibi iyi bak ama sırtına bindiğin zaman bir düşmana saldırır gibi bin.

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir. Kaşgarlı Mahmut

Şu üç şey başka birisine emanet edilmez: birincisi kadın, ikincisi silah, üçüncüsü at.

Atın dış yüzünde insanın iç yüzü için güzel bir şey vardır. Winston Churchill

Atlara zarar verdiğinizde onlar daha iyi olmazlar, aksine gitgide daha da kötüleşirler. Platon

İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. Anatole France

Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir. Mahatma Gandi

Alimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir. Yavuz Sultan Selim

5 dakika içinde bir General ortaya çıkarabilirim, fakat iyi bir atın yerine yenisini koymak zordur. Abraham Lincoln

At üzerinde komik göründüğünüzü düşünüyorsanız bir süvari alayına liderlik yapamazsınız. – John Peers

Küçük bir ihmal büyük bir yanlışlığa yol açar. Çünkü bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at da bir binici kurtarır. Benjamin Franklin

Bir at, eğer arkasında onu takip eden ve yakalayacak başka atlar yoksa hiçbir zaman çok hızlı koşmaz. Ovidius

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek) derler. Şeyh Edebali

Bir at, insanların kendileriyle ilgili hayallerinin bir yansımasıdır ve at bize sıradan varlığımızdan kaçış fırsatını verebilecek güce sahiptir. Pam Brown

Türk’ler, at üstündeyken attığı oku yüzük deliğinden geçirecek kadar nişancıyken, diğer milletler çapulculuk ve yağmacılıkla yetiniyordu. Ziya Gökalp

Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir vatanı mahvedebilir. Cengiz Han

Tarihi çevir; nal sesi, kısrak sesi bunlar, Delmiş Roma’nın kalbini mızrak gibi Hunlar! Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler… Türk’ün yüce tarihine bin bir zafer ekler.

Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan yakalamağa kalkma. Huyunu suyunu bilmediğin bir ata binmek, freni patlamış bir kamyonun önüne geçmek gibidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap