Akşam Namazı Nasıl Kılınır? Akşam Ezanı Neden Hızlıca Okunur?

Namaz ile İlgili Sözler

Akşam ezanı diğer tüm ezanlardan farklı bir yapıya sahip olduğu için kulağa farklı gelir. Aynı zamanda akşam namazını kılmak için niyet ettiğinizde de diğer namazlardan farklı bir detayla karşılaşabilirsiniz. Diğerlerinin aksine akşam namazının farzı önce kılınır. Sünnetten önce farzı kılınan tek namazdır.

Aslında 5 rekât kılınan akşam namazının 3 rekatı farz iken 2 rekatı sünnettir. İlk olarak 3 rekât farzı kılınır, ardından isteğe bağlı olarak 2 rekat sünneti kılınır. Akşam ezanı okunduktan sonra güneş kaybolma evresindeyken akşam namazı için münasip zamanlar başlar. Yatsı namazına kadar geçen süre de kılınabilir olsa da geciktirmeden eda etmekte fayda vardır.

Ayrıca mendup davranışlar arasında akşam namazının farzından sonra 2 rekat veya 6 rekat namaz kılmak vardır. Mendup olarak tanımlanan davranışlar İslam’a uygun olan, yapıldığında sevap kazandıran fakat yapmayanlara da günah yazılmayan davranışların bütününü kapsar. Akşam namazının peşine kılınacak olan 2 veya 6 rekatlık namaza ise evvabin namazı ismi verilir. Yani mendup olan evvabin namazını Salih amelleriniz için kılabilirsiniz.

 • Peygamber efendimiz(SAV) tarafından söylenen ve Ebu Hüreyre rivayetlerinde olan şu hadis ‘’Eğer ki akşam namazını eda ettikten sonra 6 rekat namaz kılarsanız bunun mükafatı on iki yıllık ibadet sevabıdır’’ aslında mendup olan evvabin namazının önemini açıklıyor.
 • Ayrıca sahih kaynaklardan Buhari, peygamber efendimiz(SAV)’in evvabin namazını 6 rekat yerine 2 rekat kıldığını rivayet etmektedir.

Akşam Namazı Bittikten Sonra Hangi Dua ve Zikirler Okunur?

Akşam namazının farzını kıldıktan sonra 2 rekât sünnetini kılmak elbette ki faziletlidir. Ki peygamber efendimiz(SAV)’in cemaat ile kıldığı farzın ardından evine gelip 2 rekat sünneti kıldığı bilinmektedir. Ayrıca Ümmü Seleme rivayetlerinde peygamberimizin 2 rekat akşam namazı sünnetini kıldıktan hemen sonra ettiği dua şöyle buyrulmuştur.

Peygamber efendimiz(SAV)’in akşam namazından sonra okuduğu dua

“Yâ mukallibe’î-kulûbi ve’1-ebsâri sebbit kulûbenâ alâ dînike.”

Duanın Türkçe Anlamı

Sen ki kalbi de gözü de istediğin yere çevirensin. Ey Allah’ım kalplerimizi senin hak dinine çevir ve orada tut.

Ayrıca peygamber efendimiz(SAV) akşam namazı kılanlara çeşitli öğütlerde de bulunurdu. Umare İbni Şebib rivayetinde akşam namazının arasında 10 kez şu duanın okunmasını emrettiği buyrulmaktadır. Akşam namazı eda edilirken arada  “Lâ ilahe illâllâhu vahdehû lâ şerike lehû. Lehu ‘I-mülkü ve lehu ‘l-ham-dü yuhyî ve yumîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” duasını okumak faziletli olacaktır.

Akşam namazının faziletlerine bakıldığında peygamber efendimiz(SAV) her zaman ashabına bunları göstermeye devam etmiştir. Ma’kıl İbni Yesar rivayetinde de peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV) ‘’Eğer ki sabahlıyorsanız “Eûzü billâhissemî’il-alîmi mineşşeytâni’r-racîm’’ demeyi ihmal etmeyin. Dedikten hemen sonra da Haşr suresinin sonundan üç ayet okuyunuz’ ’buyuruyor. Bunu yapanlara Allah(c.c)’in 70 bin meleği görevlendirdiğini ve akşam oluncaya kadar o kişinin rahmeti için 70 bin meleğin çalışacağını bildiriyor. Aynı zamanda bu duayı akşam edenler de sabaha kadar 70 bin meleğin koruması ve rahmeti altında olacaklardır. Bu davranışı sürdürmenin fazileti ise ölenlerin şehit sayılmasıyla ortaya konabilir.

Haşr Suresinin Son Üç Ayeti Arapça Latince Okunuşu

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu). Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne). Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu)

Haşk Suresinin Son Üç Ayeti Türkçe Anlamı

O ki rahman ve rahim olan Allah’ın ta kendisidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur ve gördüğün ya da görmediğin, gaybı dahil tüm alemleri tek bilen O’dur. Allah mülkün tek sahibi olan, tüm noksanlardan, eksikliklerden ırak, herkese huzur aşılayan, mutlak güce ve kudrete sahip olandır. Gözeten ve kollayan, her türlü musibetten koruyan, gerektiğinde ıslah eden ve her istediğini yaptırtmaya gücü yeten O’dur. Büyüklüğü eşsiz ve benzersizdir. Onlar ki Allah’a ortak koşsalar da O onlardan olabildiğince uzaktadır. Bir şeyi yoktan var edebilecek, yarattığına şekil ihsan edebilecek olan yalnızca O’dur. En güzel isimler onundur. Göklere baktığında, yerlere baktığında gördüğün her şey ona hizmet eder. Gücün, kudretin ve hikmetin mutlak sahibi de yalnızca O’dur.

Akşam Ezanı Neden Kısadır ve Neden Çok Hızlı Okunur?

Akşam ezanı hızlı okunması ile, kısa sürmesiyle, hızlı kılınması tavsiye edilmesiyle ve farzı sünnetten önce kılınan tek namaz olmasıyla pek çok soru işaretini beraberinde getiriyor. Bu konuyla alakalı araştırmalar yapanlar ise çok sayıda farklı sonuca varabiliyor. Akşam namazının neden farklı olduğu ve akşam ezanının neden hızlı okunduğu ile ilgili şu görüşler mevcut.

 • Akşam vakti olması ve insanların dinlenmeye çekilecekleri, yemeğe oturacakları veya ev işlerini yapacakları süreçte meşguliyet yaratmamak.
 • Önce farz okunmasının nedeni ile ilgili günün başlangıcının akşam vakti olarak alınması öne sürülüyor. Gün yeni başlıyor düşüncesiyle önce farzı kılınmaktadır.
 • Dev güneşin gözden kaybolması, aydınlığını ve sıcaklığını bizden çekmesi aslında insan zihninde ölüme, kıyamete ve ahirete yönelik bir düşünce oluşturabilir. Bu nedenle akşam ezanı hızlıca okunur ki insanlar biran evvel dünyevi işlerinden sıyrılıp ebedi hayatları için ibadetlerine başlayabilsin.
 • Ayrıca kıyametin akşam ezanından önce kopacağı bilinir. Bu yüzden hemen okunur ve ezan bitirilir ki bir an evvel ibadetimizi yapalım.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam namazı kılmadan önce ilk olarak niyet edilir. Niyet esnasında ‘’Allah’ım yalnızca senin rızan için niyet ettim akşam namazımın farzını kılmaya’’ diyerek namaza başlayabilirsiniz. İlk olarak 3 rekat farz, ardından ise 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekat kılınması gerekir.

Akşam Namazı Farzı Nasıl Kılınır?

Akşam Namazı Farzının 1.Rekat

 • İftitah tekbiri için Allahuekber denir.
 • Sübhaneke
 • Euzu besmele
 • Fatiha
 • Kuran’da geçen bir zammı sure
 • Allahuekber denilerek rükû edilir.
 • Rüku sırasında 3 kez Sübhane Rabbiyel Azim denir.                  
 • Semi Allahü Limen Hamideh diyerek kıyama gidilir.
 • Kıyamda iken Rabbena Lekel Hamd denir.
 • Allahuekber diyerek secdeye gidilir.
 • Secdede 3 kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber dedikten sonra oturulur.
 • Tekrar Allahuekber dedikten sonra secdeye gidilir.
 • Son olarak 3 kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.

Akşam Namazı Farzının 2.Rekat

 • Allahuekber dedikten sonra kıyama durulur.
 • Besmele
 • Fatiha
 • Kuran’da geçen zammı sure
 • Allahuekber deyip rüku edilir.
 • Üç kez Sübhane Rabbiyel Azim denir
 • Semi Allahü Limen Hamideh derken kıyama geçilir.
 • Kıyama kalktıktan sonra Rabbena Lekel Hamd denir
 • Allahuekber denildikten sonra secdeye yatılır
 • Secdede üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber diyerek oturulur
 • Tekrardan Allahuekber denir ve secdeye yatılır.
 • Üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber diyerek oturulur.
 • Oturulurken Ettehiyyatü okunur
 • Allahuekber dedikten sonra kıyama kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 3.Rekat

 • Besmele
 • Fatiha
 • Allahuekber deyip rükuya durulur.
 • 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denir
 • Semi Allahü Limen Hamideh dendikten sonra kıyama durulur.
 • Kıyama kalkınca ise Rabbena Lekel Hamd denir
 • Allahuekber diyerek secdeye durulur.
 • Secdede iken 3 defa Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber dedikten sonra oturulur.
 • Tekrar Allahuekber denir ve sonrasında secdeye durulur.
 • 3 defa Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber denildikten sonra oturulur ve ardından
 • Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena okunur.
 • Sağ omza dönülerek esselamü aleyküm ve rahmetullah denir
 • Hemen ardından sol omza dönülerek esselamü aleyküm ve rahmetullah denir.

Akşam Namazının Sünneti Nasıl Kılınır?

Akşam Namazı Sünnetinin 1.Rekat

 • Niyet (Allah’ım senin rızan için niyet ettim akşam namazımın sünnetini kılmaya)
 • İftitah tekbiri almak için Allahuekber denir.
 • Sübhaneke
 • Euzu besmele
 • Fatiha
 • Kuran’dan seçilen bir zammı sure
 • Allahuekber denilerek rükû
 • Rükuda iken üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir.            
 • Semi Allahü Limen Hamideh denilerek kıyama durulur.
 • Kıyama kalkıldığında Rabbena Lekel Hamd denir.
 • Allahuekber denildikten hemen sonra secdeye gidilir.
 • Secdede üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber denildikten sonra oturulur.
 • Yeniden Allahuekber denilir ve bu kez secdeye gidilir.
 • Üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber denildikten sonra kıyama durulur.

Akşam Namazı Sünnetinin 2.Rekat

 • Besmele
 • Fatiha
 • Kuran’dan yer alan bir zammı sure
 • Allahuekber deyip rükuya durulur.
 • 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denir
 • Semi Allahü Limen Hamideh denir ve akabinde kıyama durulur.
 • Kıyama durulduğunda Rabbena Lekel Hamd denir
 • Allahuekber denilir ve sonra secdeye gidilir.
 • Secdeye yatıldığında üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber denilerek oturulur
 • Yeniden Allahuekber denilir ve bu kez secdeye yatılır.
 • Üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber denilerek geri oturulur ve ardından
 • Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena okunur.
 • Sağ omza dönük vaziyette  esselamü aleyküm ve rahmetullah denir
 • Sonra sol omza dönerek  esselamü aleyküm ve rahmetullah denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap