Ahenk İsminin Anlamı

Ahenk İsminin Anlamı Nedir?

Geçmişten günümüze kadar popülerliğini koruyan ve her dönem çocuklara verilen isimler arasında Ahenk ismi de yer almaktadır. Farsça kökenli bir isim olan Ahenk ismi ebeveynler tarafından araştırılmakta ve Ahenk isminin anlamı merak edilmektedir. Kız çocuklarımıza verilen bu isim pek çok anlamı bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca Ahenk isminin TDK’deki anlamı uyum, uzlaşma ve ezgi olarak yer almaktadır. Bunun yanı sıra Ahenk ismi düzen, armoni, renkler arasındaki uyum, sesler arasındaki uyum, makam, beste, kasıt, niyet ve anlaşma anlamlarını da barındırmaktadır.

Aynı zamanda Ahenk isminin anlamı içerisinde şekillenen ismin nitelikleri arasında inatçı, tez canlı, çalışkan, misafirperver ve hayalperest özelliklerini de ifade etmektedir. Aileler genellikle ismin kökenini Türkçe olarak bilmektedir. Bu neden ile ismin Kur’an-ı Kerimde geçmediği ve Ahenk ismi caiz mi gibi yanılgılara düşmektedirler. Öncelikle İslam dini isimler yerine isimlerin taşıdığı anlamlar ile çok daha fazla alakadar olmaktadır. Bu neden ile Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediğine bakmaksızın kötü anlamlar içermeyen isimler çocuklara verilebilmektedir. Zira birçok sahabenin ismi de Kuran’da yer almamaktadır. Ahenk ismi de anlam bakımından incelendiğinde çocuklara verilmesinde sakınca görülmemektedir. Ayrıca Ahenk ismi Türkçe değil Farsça kökenli bir isimdir.

Ahenk isminin Ebced Değeri 77 dir. İsmin Esması ise EL – HAKİM’dir. Esmanın her gün 78 defa okunmasında yarar vardır. Esmanın okunma saati ise Venüs saatidir. Ayrıca Ahenk isminin analizi birçok görüşe göre dikkat edilmesi gereken bir konu olarak görülmektedir. Bunun nedeni ise ismin içerisinde yer alan harflerin kişilik ve kader üzerinde etkileri olduğuna inanılmasıdır. Bu kapsamda Ahenk isminin anlamı değerlendirilerek yapılan harf analizine göre Ahenk isminin harf analizi şu şekildedir.

 • A harfi; atılganlığı ve enerjik olmayı temsil eder. Mantıklı düşünmeyi belirtir.
 • H harfi; sakinliği ve durağanlığı temsil eder. Monoton bir yaşamı belirtir.
 • E harfi; karışık bir iç dünyayı temsil eder. Üzüntü ve sevincin aynı anda yaşanabileceğini belirtir.
 • N harfi; sağduyuyu simgeler. Yeteneği ve gücü belirtir.
 • K harfi; iş ve aşk hayatını temsil eder. Başarılı olmayı ve tanınmayı belirtir.

Ayrıca Ahenk isminin anlamı ile beraber ismin sayı analizi de araştırılmaktadır. Ahenk isminin sayı analizi sonucunda; ismin numerolojik değeri 48 olarak karşımıza çıkmaktadır. İsmin numerolojik değerinin kişisel ve profesyonel gelişimi etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca Ahenk isinin kişilik analizi değerlendirildiğinde doğal bir lider profili ile karşılaşılmaktadır. Bu isme sahip olan kişiler kendi görüş ve düşünceleri belirtmekten çekinmezler ve etrafına kulak asmadan karar alma yetisine sahiptirler. Görevlerini yerine getirme sorumluluğu içerisindedirler. Cesurdurlar. Ancak bazı durumlarda cesaret özelliğinin dizginlenmesinde yarar vardır.

Bu isme sahip olan kişiler para kazanmayı ve bir o kadar da para harcamayı çok severler. Yalnız hareket etmeyi severler ve çoğu zaman içgüdüleri ve hisleri ile hareket ederler. Ayrıca Ahenk isminin anlamı paralelinde arkadaşları ile uyum içerisinde hareket etmeyi severler. Bu isme sahip olan bireyler özgürlüklerine çok düşkündürler. Bu isme sahip kişilerin motivasyonu ve odaklanma yetenekleri oldukça yüksektir. Ahenk ismi 5 harflidir ve ahenk ismi 2 hecelidir. Ahenk ismine benzer isimler; Gülrenk, Cenk, Çelenk, Timurlenk, Ayberk, Berk, Temürlenk ve Aydenk’dir.

Ayrıca Ahenk ismine sahip ünlüler hakkında araştırma yapıldığında, Ahenk ismine sahip olan herhangi bir ünlü kişi ile karşılaşılmamıştır. Bunun yanında Ahenk isminin anlamı nedeni ile Ahenk ismine sahip olan bireylerin genel olarak sağladığı avantajlar girişken, sakin, sağduyulu, romantik ve duygusal olmaktır. Ahenk ismine sahip olanların dezavantajları inatçı, kıskanç, panik ve dönem dönem yaşanılan agresiflik olarak belirtilmektedir.

ahenk-isminin-anlami-19432
Ahenk İsminin Anlamı

Ahenk isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 9 farklı şekilde tanımlanmıştır.

 • 1 – Uyumlu,Uyum İçinde Olan.
 • 2 – Bitkilerin Damarlarında Dolaşan Besleyici Su
 • 3 – Uygun, Uyum Düzen, Armoni.
 • 4 – Renkler Arasında Uygunluk. Sesler Arasında Uygunluk, Düzen, Makam.
 • 5 – Çalgılı Eğlence-Saz Takımınca İcra Edilen Beste.
 • 6 – Niyet, kasıt
 • 7 – Uyuşma, anlaşma
 • 8 – Seslerin arasındaki uygunluk.
 • 9 – Düzgün tarz ve gidiş.

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Farsça
Söylenişi: a:henk
Kuran ‘da geçmiyor.

Ahenk ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Ahenk ismini kullanan 146 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Ahenk ismini kullanan 42 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Ahenk ismini kullanan 8 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Ahenk ismini kullanan 34 kişi bulunmaktadır.

Ahenk isminin Türkiye sıralaması

Ahenk en çok kullanılan 5571. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 2388. isimdir.

Ahenk ismini kullananların sayısı, son bir yılda 6 kişi artmıştır.

Ahenk isminin Harf Analizi

Kişiye Ahenk ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır,olmazsa da olur.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

K : Başarılı, unvan sahibi çağrışımda bulundurtur,en az bir tane bulundurması çok iyidir.

Ahenk İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Ahenk ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Ahenk isminin anlamını gözden geçirin!

Ahenk İsminin Numerolojisi

Ahenk isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

A: bir
H: on
E: altı
N: on yedi
K: on dört
TOPLAM: 48

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap