Adil Olmak İle İlgili Sözler

Adil Olmak İle İlgili Sözler Ünlü Fransız yazar Victor Hugo o meşhur sözünde iyi olmak kolaydır ama adil olmak zordur der. Nitekim adalet duygusu herkes için geçerli değildir; zira insan denen canlı öncelikli olarak kendisini düşünür. Buna istinaden de adalet duygusunda sapmalar gösterebilir. Adil olmak ile ilgili sözler de konuya bu bağlamda bakıldığında herkes için söylenebilecek olan sözler değildir. Adil olmak erdem gerektir. Aynı zamanda adil olan insanlara da motive edici olarak güzel sözler söylemek gerekir.

İnsanın erdemli olabilmesi işin özünde ayrı bir yetidir. Tüm bunların yanı sıra adil olmak, adalet kavramları ile son gönderilen din olan İslam dininde konunun önemi sebebine istinaden çok önemli vurgular yapılmıştır. Her insanın sadece kendinden değil bir diğerinden de sorumlu olduğu göz önüne alınır ise yine de dönem dönem adil olmak ile ilgili sözler söylemek gerekir.

Burada önemli olan kime, hangi şartlar altında nasıl ve ne biçimde söyleneceğidir. Zorlamadan olması gerektiği gibi, üst yaklaşım olmadan söylenebilecek her söz işin özünde adalet gibi önemli bir olgu için de son derece önemlidir.

Adil Olmak İle İlgili Sözler
Adil Olmak İle İlgili Sözler

Adil Olmak İle İlgili Sözler

  • Allah adil olanları sever. Maide 42
  • Adalet, yeryüzünde Allah’ın terazisidir. Hz. Ebubekir
  • Adil ol kudretin sürekli olsun. Hz. Ali
  • Adil olmak her zaman doğruların yanında olmak demektir.
  • İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Victor Hugo
  • Adil olmak zor bir iştir, bu herkesin yapacağı bir şey değildir.
  • Eşit davranarak değil, hakkını vererek adil olunur. Ali Suad
  • Adaletsizliklerin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir. Eflatun

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

Tek tarafı dinleyerek verilen karar, doğru olsa bile hiçbir zaman adil olamaz. Seneca

‎İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır.

Hiç kimsenin adil olma zorluluğu yoktur ama herkesin doğruları öğrenme hakkı vardır.

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Hadis-i Şerif

Adalet, haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü her insan kendi gözünde suçsuzdur. Daniel Defoe

Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir. Eflatun

İçten gelen gülüş anlarının yaşamın en güzel anları olduğunu söylemek son derece adil olacaktır. Mehmet Murat İldan

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şeyi onun etrafında döner. Konfüçyüs

Adalet ile gücü bir araya getirmek gerek; bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın ise adil olması gerekir. ErichAuerbach

Eğer gücünüzün zirvesindeyken adaletin önünde eğilebiliyorsanız, o zaman gerçekten adil birisiniz demektir! Mehmet Murat İldan

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, ebedi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. La Cordaire

Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır. Eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir. AndiIvey

Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur, en güçlünün peşinden gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. ErichAuerbach

İyilikte bir şey yok. Güzel ve zengin olunca elbette iyi olur insan. Mesele adil olmakta. Ama bu adaletsizlikte hizmetçi ol da iyi ol bakalım. Jean Genet

Eğer hiç durmadan hayat adil değildir diyor fakat bununla ilgili de ciddi bir şey yapmıyorsak, o zaman hayat sonsuza dek adaletsiz kalmaya devam edecektir! Mehmet Murat İldan

Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. Hadis-i şerif

Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiçbir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz. Eflatun

Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mi edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Henry David Thoreau

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap