Abdullah İsminin Anlamı

Abdullah İsmi

Abdullah İsminin Anlamı Çocuğuna dini anlamlı olan bir isim vermek isteyen kişilerin sıklıkla araştırdığı isimlerden biri de Abdullah ismi olmaktadır. Hem peygamber ismi olması hem de dini bir anlamının olması sebebiyle pek çok kişi Abdullah isminin anlamı nedir? Sorusunu gündeme getirmektedir. Oldukça fazla kişinin araştırdığı ve pek çok kişinin çocuğuna verdiği isimlerden biri olan Abdullah isminin anlamı bir tane değil birden fazla olması ile bilinmektedir.

Abdullah isminin anlamları arasında ilk sırada Allah’ın kulu, ikinci sırada eli açık, üçüncü sırada yiğit, dördüncü sırada peygamberin en şerefli ismi, altıncı sırada tanrının kulu, yedinci sırada Hazreti Muhammed’in babasının ismi, sekizinci sırada yiğit kimse anlamları yer almaktadır. Farsça ve Arapça karışımı bir erkek ismi olması sebebiyle Abdullah ismi hakkında merak edilen sorulardan biri de Abdullah ismi Kur’an-ı Kerim içerisinde geçiyor mu? Sorusudur. Genel bir değerlendirme yapıldığında Abdullah isminin Kur’an-ı Kerim içerisinde geçtiği görülmektedir.

Abdullah İsminin Anlamı
Abdullah İsminin Anlamı

Cin Suresi ve Meryem suresini içerisinde Abdullah ismine rastlamak mümkündür. Bu nedenle Abdullah ismi hem Kur’an-ı Kerim içerisinde geçmesi hem de güzel anlamlı bir isim olması  sebebiyle çocuklara verilebilecek isimlerden biridir. Çocuğuna Abdullah ismini vermek isteyen kişilerin bu konuda herhangi bir endişe duymasına gerek yoktur.

2022 yılının isim verilerine bakıldığında Türkiye’de toplam 2.793.050 kişinin Abdullah ismine sahip olduğu görülmektedir. Bu isimlerden 41.102 tanesi İstanbul’da, 14.683 tanesi Ankara’da, 10.047 tanesi ise İzmir’de yaşamaktadır. Geriye kalan kişilerin ise Türkiye’nin 81 ilinde yaşadığı bilinmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında ve isim istatistiklerine bakıldığında Abdullah isminde kaç kişi var? Sorusunun cevaplanması mümkündür.

İsim istatistiklerinden yola çıkarak Abdullah isminin Türkiye sıralaması da elde edilebilmektedir. Türkiye’de en çok tercih edilen isimler listesinde Abdullah ismi 22. sırada yer almaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’de en çok tercih edilen erkek çocuğu isimleri arasında ise 14. sırada Abdullah ismi bulunmaktadır. Son bir yılda pek çok kişi Abdullah ismini tercih ettiği için Abdullah isminin tercih edilme oranında artış gözlemlenmiştir.

Çocuklara Abdullah ismini vermeden önce Abdullah isminin olumlu ve olumsuz özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Abdullah isminin olumlu özellikleri arasında neşelilik, ön planda olmayı sevmem, kendinden emin olma, sadık olma, sıcakkanlılık, açıklık, cömertlik, engel tanımama ve dışa dönüklük özellikleri yer almaktadır. Tüm bunların aksine Abdullah isminin olumsuz özellikleri arasında ise tutuculuk ve fazla sahiplenicilik özellikleri bulunmaktadır.

Genel bir değerlendirme yapıldığında Abdullah isminin olumsuz özelliklerinin olumlu özelliklerinden daha az olduğu görülebilir. Bu nedenle bu noktada herhangi bir endişe duymasına gerek yoktur. Çocuklara Abdullah ismi verilebilir ve herhangi bir sorun yaşanmadan bu ismin kullanılması sağlanabilir.

Abdulletif, Abdulkadir, Abdulkerim, Abdulbaki, Abdulhamit, Abdulmuttalip, Abdulgani, Abdulmelik, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulhekim, Abdulrezzak, Abdul, Abdulcabbar, Abdulselim, Abdülkadir, Abdi, Abdülkerim, Abdülbaki, Abdülaziz, Abdülhamit, Abdüssamet, Sadullah, Hamdullah, Ubeydullah, Übeydullah, Esedullah, İbadullah, Yadullah, Nurullah, Emrullah, Beytullah, Feyzullah, Hayrullah, Seyfullah, Fethullah, Maşallah, Ayetullah, Lütfullah, Nimetullah, Rahmetullah, Nesrullah, Nasrullah, Hikmetullah, Zikrullah, Fevzullah, Habibullah, Salah, Hıfzullan, Sunullah, Abdülfettahi Agah, Ataullan, Amanullah, Alişah, Alemşah, Avnullah, Abdülmesih, Abd , Abdar, Emetullah, İnfakullah, Vedıatullah, Aynımah, Aslışah, Aynişah, Adışah, Aysabah isimleri Abdullah ismi ile benzeyen isimler arasında yer almaktadır.

Bu isimler arasından bir ismin seçilmesi ve çocuklara verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sizler de çocuğunuza Abdullah ismi ile benzer olan  bir isim vermek istiyorsanız Abdullah ismi ile benzeyen isimler listesinden bir isim seçebilir ve çocuğunuza gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.

Abdullah isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 6 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Allahın Kulu. Peygamberin En Sevdiği İsimlerden Aynı Zamanda Babasının Adıdır.
  • 2 – Eli Açık, Yiğit, Yiğit Kimse
  • 3 – Bu İsmi Peygamberimiz En Şerefli İsim Olarak Belirlemiş Ve Fazilet Bakımından Üstün Olduğunu Söylemiştir.
  • 4 – Tanrı’nın kulu.
  • 5 – Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a)’in babasının adıdır.Hz. Abdullah (a.s)
  • 6 – Allah’ın kulu. Peygamber (s.a.s)’in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Farsça/Arapça
Kuran ‘da geçiyor.

Abdullah ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Abdullah ismini kullanan 279.350 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Abdullah ismini kullanan 41.102 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Abdullah ismini kullanan 14.683 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Abdullah ismini kullanan 10.047 kişi bulunmaktadır.

Abdullah isminin Türkiye sıralaması

Abdullah en çok kullanılan 22. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 14. isimdir.

Abdullah ismini kullananların sayısı, son bir yılda 1.228 kişi artmıştır.

Aşağıdaki grafik, Abdullah isminin en son hangi yıllar popular olduğunu, o yıl doğan bebeklere verilen erkek isimleri arasında kaçıncı sırada olduğunu göstermektedir.

Abdullah isminin Harf Analizi

Kişiye Abdullah ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır,olmazsa da olur.

Abdullah İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Abdullah ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Abdullah isminin anlamını gözden geçirin!

Abdullah İsminin Numerolojisi

Abdullah isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

A: bir
B: iki
D: beş
U: yirmi beş
L: on beş
L: on beş
A: bir
H: on
TOPLAM: 74

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap